מצודות על תהלים מו

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


<< · מצודות על תהלים · מו · >>

פסוק א (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת ציון

"עלמות" - שם כלי נגון

פסוק ב (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"עזרה בצרות" - הוא לנו לעזרה בעת צרה ומצוי לנו מאד בכל קראינו אליו

פסוק ג (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"בהמיר ארץ" - כשתחלף הארץ מהשקט לרעד וכאשר ינועו ההרים לפול בעומק הים והוא משל על מפלת גוג והמלכים אשר אתו

מצודת ציון

"בהמיר" - מלשון תמורה וחלוף

"בלב ימים" - בעומק הים שהוא חזקו של ים כהלב בהגוף

פסוק ד (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"יהמו" - מי הים יהמו ברוב גליו ויגרשו רפש וטיט וההרים ירעשו למולם בגאות ה' ומכל זה לא נירא

מצודת ציון

"יחמרו" - מלשון חומר וטיט

פסוק ה (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"נהר פלגיו" - פלגי הנהר היוצא מבית המקדש כמ"ש והנה מים יוצאים (יחזקאל מ"ז) המים ההם ישמחו יושבי עיר אלהים שהוא מקום קדוש אשר שם משכני עליון

מצודת ציון

"פלגיו" - ענין אמת המים

פסוק ו (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"אלהים בקרבה" - ה' ישכון בקרב ירושלים לכן לא תמוט כי יעזור לה בעת שהבוקר יפנה לבוא רצה לומר בזמן הגאולה

פסוק ז (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"המו" - יהמו מכאב לב והממלכות ימוטו לפול כי ה' שאג בקול ותמס הארץ ואמר בלשון עבר כדרך הנבואה במקומות רבות

מצודת ציון

"תמוג" - מלשון המגה והמסה

פסוק ח (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"ה' צבאות" - לפי שה' יהיה עמנו ואלהי יעקב הוא לנו למשגב עד עולם לכן יחריד האומות

מצודת ציון

"משגב" - ענין חוזק

פסוק ט (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"לכו" - אתה גוג והמלכים אשר אתך לכו וראו מפעלות ה' אשר יעשה שממה בארץ באבדן האומות אשר עליה

מצודת ציון

"שמות" - מלשון שממון

פסוק יא (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"ארום" - אני רם ומושל בכל הגוים ואני רם ומושל בארץ ליתנה למי שישר בעיני

"הרפו" - מעתה הרפו ידכם מלהחזיק במלחמה ודעו שאנכי אלהים והכל שלי ובידי ליתנה למי שארצה

מצודת ציון

"הרפו" - מלשון רפיון

פסוק יב (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"ה' צבאות" - אז יהיה ה' עמנו ואלהי יעקב יהיה לנו למשגב עד עולם