מצודות על דברי הימים ב יא

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


<< · מצודות על דברי הימים ב · יא · >>

פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ובנימין" - כי גם עליהם מלך על כי ירושלים עיר המלוכה היתה לנחלה ליהודה ובנימין ומפני כבוד שבט יהודה לא הוזכרו בנימין עמהם כי אינם רק טפלים להם

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ביהודה ובנימין" - היושבים בארץ יהודה ובנימין

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"למצור ביהודה" - בארץ יהודה בנה ערים להיות ערי מבצר להשגב בהן

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אשר ביהודה ובנימין" - מהם היו בנחלת יהודה ומהם בבנימין

"ערי מצורות" - להיות ערי מבצר

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ויחזק" - חזקם בכל עת

"ואוצרות מאכל" - להכין על עת המצור 

מצודת ציון

"נגידים" - פקידים

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"להרבה מאד" - בהרבה מיני חוזק

"ויהי לו וגו'" - ולא עלה עליו מלך ישראל ללקחם מאתו בעבור חוזק הערים 

מצודת ציון

"צנות" - מלשון צנה והוא מכלי מלחמה

"ורמחים" - כעין חנית

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"התיצבו עליו" - באו מכל גבולם להתיצב ולעמוד בארץ יהודה תחת ממשלתו

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"את מגרשיהם" - שהיו להם בארץ עשרת השבטים

"כי הזניחם" - הכריחם לעזוב עבודת המקום מלכהן לה' ולא נתנם ללכת לבית המקדש ולזה עזבו את מגרשיהם והלכו ליהודה 

מצודת ציון

"הזניחם" - ענין עזיבה כמו זנח ה' מזבחו (איכה ב)

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ויעמד לו" - ירבעם העמיד לעצמו כהנים ולא מבני אהרון

"לשעירים" - שדים הנראים בדמות שעירים למי שמאמין בהם

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ואחריהם" - אחרי בוא הכהנים והלוים

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ויחזקו" - הבאים ההם חזקו מלכות יהודה והיו ידם עמהם

"כי הלכו" - הבאים ההם הלכו בדרך דוד לעבוד את ה' 

מצודת ציון

"ויאמצו" - מלשון אומץ וחוזק

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"ירימות" - לא נזכר בבני דוד ואולי נזכר הוא בשמו האחר

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ותלד לו" - האחת מהן

פסוק כב

לפירוש "פסוק כב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ויעמד לראש רחבעם" - רחבעם העמיד לראש את אביה להיות לנגיד בכל אחיו כי חשב להמליכו אחר מותו ולזה העמידו בחייו לנגיד

פסוק כג

לפירוש "פסוק כג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ויבן" - הבין בדבר מרד ופחד ממנו ולזה התחזק במה שפזר את כל בניו לכל ארצות יהודה ובנימין לכל ערי המבצר לשמרו מן המרד

"לרוב" - לבל יצטרכו לשאול מאת העם

"וישאל המון נשים" - להשיאם לבניו למען יתחזק במלוכה בעזר אבות הנשים 

מצודת ציון

"ויפרץ" - ענין התחזקות כמו מה פרצת (בראשית לח)

"המון" - ענין רבוי