מצודות על דברי הימים א כז

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


<< · מצודות על דברי הימים א · כז · >>

פסוק א (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"למספרם" - לכל מספר אנשיהם היו ממונים עליהם ראשי האבות וגו' ומתחלת ימי מלכותו היו הממונים ההם ועל שחשב כאן מנוי המשמרות סמך להם להזכיר את כל הממונים

"ושוטריהם" - ומהם היו שוטריהם של השרים הנזכרים הממונים מפיהם המשרתים את המלך בכל דבר המוטל על המחלקות לזרזם ולכופם לעשות בזמנו

"הבאה והיוצאת" - כל מחלוקת היתה באה בתחלת החודש ויוצאת בסופה ונכנסת אחרת תחתיה בחוזר חלילה לכל חדשי השנה וכן בכל שנה ושנה ועל כל אחת היה מוטל בחדשה לעשות כל צרכי המלך

"המחלוקת האחת" - מספר אנשי מחלוקת האחת היו כ"ד אלף

מצודת ציון

"המחלקות" - מלשון חלק

פסוק ב (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"על מחלוקת" - הממונה על המחלוקת הראשונה המשמשת בחדש הראשון היה ישבעם

"ועל מחלוקתו" - מספר האנשים שעל מחלוקתו היו כ"ד אלף

פסוק ג (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"בני פרץ" - ישבעם היה מבני פרץ קרוב לדוד ולזה היה הראש לכל שרי הצבאות והם הממונים על המחלוקת

פסוק ד (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ומחלוקתו" - המסייע לו בדבר מחלוקתו היה ומקלות הנגיד

מצודת ציון

"ומקלות" - כן שמו בוי"ו

פסוק ה (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"שר הצבא" - ועם כי כולם קרואים שרי צבאות מכל מקום פרט בבניהו לכבודו ואף קראו ראש

פסוק ו (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"גבור השלשים" - היה הגבור שבשרים וממונה עליהם

"ומחלוקתו" - המסייע לו

מצודת ציון

"השלישים" - שרים וממונים כמו ומבחר שלישיו (שמות טו)

פסוק ז (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"אחריו" - כי עשהאל הומת מיד בתחלת מלכותו והועמד בנו אחריו

פסוק יא (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"לזרחי" - מבני זרח בן יהודה

פסוק טו (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"לעתניאל" - מבני עתניאל בן קנז השופט הראשון

פסוק טז (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ועל שבטי ישראל" - לכל שבט העמיד שר מבני שבטו

פסוק יח (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"מאחי דוד" - הוא הנשאר מאחיו כי כולם הרג מלך מואב

פסוק כא (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"גלעדה" - היושבים בארץ הגלעד בעבר הירדן

פסוק כג (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ולא נשא וגו'" - ר"ל כל המנויין שמנה לא מנה בהם פחות מבן עשרים

"כי אמר ה' להרבות את ישראל ככוכבי השמים" - שאין למנותם כמ"ש הבט וגו' וספור הכוכבים אם תוכל לספור וגו' כה יהיה זרעך (בראשית טז) ולכן לא מנה הפחותים מבן עשרים לבל יודע מספר כל בני ישראל

מצודת ציון

"נשא" - ענין מספר כמו כי תשא (שם ל)

פסוק כד (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"החל למנות" - את היתרים מבן עשרים

"ולא כלה" - לספור את כולם כי לא מנה אז שבט לוי ובנימין כמ"ש למעלה ועם כל זה היה בזאת קצף על ישראל ובא בהם הדבר כמ"ש למעלה

"ולא עלה המספר" - ר"ל לכן חדל מלמנות את הפחותים מעשרים ולא עלה המספר שלהם כמספר האמור בדברי הימים וגו' כי המספר האמור שם הלא המה מן היתרים מבן עשרים

מצודת ציון

"החל" - התחיל

"ולא כלה" - לא השלים

פסוק כה (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ועל אוצרות המלך" - הממונה על אוצרות המלך היה עזמות

"בשדה בערים וגו'" - אוצרות התבואה וכלי מלחמה וכדומה

פסוק כו (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"לעבדת האדמה" - לחרוש ולזרוע ולקצור

פסוק כז (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ועל הכרמים" - על העבודה אשר יעשה בהם עד אחר הבציר

"ועל שבכרמים" - על העבודה אשר יעבוד בהענבים עד להביא היין אל האוצרות והוא דריכת הענבים בגת וכדומה

פסוק כח (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"והשקמים אשר בשפלה" - מין אילני תאנים הגדלים בעמק וכן כשקמים אשר בשפלה לרוב (דברי הימים ב ט')

פסוק כט (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"בשרון" - בארץ מישור ומקום שמן

"השרוני" - הרגיל לרעות בשרון וכן כל הממונים העמיד על כל דבר אדם הרגיל בה

פסוק לא (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"שרי הרכוש" - מלת רכוש כולל כסף וזהב ומקנה וכל המטלטלין ושדות

"אשר למלך" - אשר הופקדו למלך דוד

פסוק לב (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"איש מבין" - בעל בינה

"עם בני המלך" - היו בתמידות עם בני המלך ללמדם חכמה

מצודת ציון

"וסופר" - חכם ובדרז"ל סופר מברך ובור יוצא (ברכות מה)

פסוק לג (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"יועץ למלך" - הוא היה המיוחד לעצת המלך אבל יהונתן דודו לא היה מיוחד למלך

"רע המלך" - הוא היה יושב בתמידות עם המלך להשתעשע עמו