מעשה רוקח על המשנה/התנצלות המגיהים

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

התנצלות המגיה הראשון - משה בן יעקב מאפטא[עריכה]

מה אהבתי תורתך ה' כל היום היא שיחתי. שקר שנאתי ואתעבה, תורתך אהבתי. הדריכני בנתיב מצותיך כי בו חפצתי.

אמר המגיה. ה' אלקי חשכי יגיה. לברר הפסולת וסיגוס לפני כל ההוגים. ענינו ואמרנו להודות ולהלל לה' אלקינו שהחיינו וזכינו שבזמנינו נתגלה(?). אשרי עין ראתה כל אלה. זה ספר תולדות אדם הגדול בענקים. אמרותיו טהורות מגן הוא לכל החוזי"ם. רשו"ם בכתב אמת וגנוז בגנזי אוצרות צרוצות[1] סתומות ונעלמות מ"גלה מגל"ה נתנה כי כל טמירין ורזין גילה דין גלות הזה וחמדתי לדבריו הנחמדים. לשאוב מים מדליו באר מים חיים. לישב בישיבת אדמ"ו ה"ה וללמוד מדברי קדשו ומתורתו ימים אחדים. באהבתו לפתוח עיני בדבר הלכה בפלפולא חריפתא להורות העם דרך ילכו בה ואמר לי אדמ"ו קום התהלך והיה תמים בדברי קדשי בהגה' להרים מכשול וטעות מדרך העם ועל ידך ???[2] המלאכה. ואמרתי ה' יגמור בעדי. ויהיה עם ידי. בעת מעבדי ומשכורתי תהיה מאל שדי לעשות חסד עמדי. וכבר אמרו חז"ל גדולה שמושה וכו'. ואם ששמשתי ת"ח אפי"ה לא נתקררה דעתי עד שבא לידי לשמש בקדשים בספר(?) הקודש הגם שלא נסיתי באלה עם כל זה ששתי ושמחתי במאוד שזכיתי משולחן גבוה לשמש את אמ"ו הגאון נר"ו. ואם ימצא ההוגה בו טעות הנגלה באיזה אות או מלה. לא ????[3] ברוחו למצוא עולה. ולהאשים ימיני אשם מעילה. כי אי אפשר דרך אנושי להעמידו על חילה. ומי חכם ויבין את אלה. שמלאכת הדפוס כל כך במהירה דבר יום ביומו לאמר מעשיך כלה. האמנם בטחתי בחסד עליון כי לא ישארו טעות כי אם זעיר שם מועטים בכללה. ואינם מעכבים הפעולה. פעולת אדונינו מורינו ורבינו הגאון החסיד המפורסם אב"ד ור"מ כמהו"רר אלעזר מקראקא נר"ו אשר חיבר ספר נורא מעשה רוקח על שיתא סדרי משנה בנסתר ובנגלה. בחכמה ובתבונה ובדעת צלולה. סוד נעלם וסתום גילה. שם הראה ידו הגדולה. אפס קצהו ולא כולה. זכותו ינון עלינו ועל כל בני הגולה. עד כי יבוא שילה. אז יאמרו בגוים הגדיל ה' לעשות עם אלה. הלא כה דברי המעתיק(?) נוכח תופשי האורה שידניני לכף זכות. תלמיד מובהק של רב האי גאון ושאר בשרו וב"ת הצעיר באלפי ישראל וזעירא וקטינא בבני ישיבתו הרמה של אמ"ו הגאון נר"ו משה דיינא מצוויני(?) דק"ק אפטא הבירה סמוך לגליל קראקא במהור"ר יעקב יצ"ו.

התנצלות המעתיק והמגיה שני[עריכה]

ישמחו החכמים ויגילו הנבונים. להאי שופרא דפעל"ו ידי בעפרא עט ברזל החיבור הטהור והקדוש מה שחיבר אדוני מ"ו הגאון הגדול המפורסם מוהר"ר אלעזר נר"ו יאיר. עד אור חדש בציון תאיר. אב"ד ור"מ דכאן ק"ק אשכנזים יצ"ו. וקרא שמו הטוב בישראל מעשה רוקח כשמו כן הוא. ואני הוא שהעתקתי חבור זה אות באות מתוך כתבו קודש של אדמ"ו נר"ו. ועל ידי כתבי הובא למזבח הדפוס. ועל דא אתן שבח והודיה למרא דעלמא שזכיתי לכך להוציא אור הגדול הזה לעולם על ידי. ומי יפאר(?) גודל פאר זה הספר. אמרותיו אמרי שפר. תוקף תהלות תפארתו תפארת קודש. מלא וגדוש. בנסתר ובנגלה. לו דומיה תהלה. ואף גם זאת בהיותי טרוד ומתמיד לכתוב תמידין כסדרן דבר יום ביומו. אמר לי אדמ"ו נר"ו קום התהלך לפניי להגות באמרי שפר. ויהיה תמים דרכו לכל מי שרוצה לילך ולעייל בגני לרוות נפשו. והסר המכשלה מדרך שלא יהא ח"ו כמכשול לפני עור ועשיתי כתור"ת מעשה רוקח. ואף שלא נסיתי מימי בהגהו"ת ספרים אף על פי כן תמכתי יתדותי אזכותא דרב המחבר נר"ו דנפישא. שלא יצא ח"ו דבר שאינו מתוקן מתחת ידי. והכנסתי את ראשי רובו ככולו לתוך הגן וראיתי פרד"ס נאה יפה ומהודר. מלא פרי עץ הדר. וריחו נודף כשמו תור"ק. ואף אילני סרק (היינו אגדות ומאמרים) טעונין פירות הלולים קודש לה' סודות גדולים ודברי מוסר. ואכלתי מעט מפרי העץ אשר בתוך הגן ותפקחנה עיני(?) לדעת הטוב ולתקן דרך העיקש ופתלתול וכל סיג וטעיות מה שנפלו בדפוס. אך כשבאתי אל גינת הביתן וראיתי שושנת העמקים עומק ההלכות וחשבונות בדברים נסתרים ונפלאים ממני. אחזני במורא והייתי כמתעתע. ואמרתי אעשה לי עזר כנגדי להיות לי כתנא דמסייע ואני הייתי לו למשנה לעיין בדפוס ולסלק הטעיות. ועל כל זה גם לרבות דברים ככתבן היו כבדים עלי להבין בבינה יתירה בדברים הנסתרים איזה לעקור ואיזה לנטוע עשיתי כפי יכולתי וכל מה שהיה באפשרי לעשות עשיתי. בכן אחינו בני ישראל באתי לפניכם לבקש סליחה בלב מר על כל דבר פשע שימצא בתוך הספר הזה שלא על אדמ"ו נר"ו תלונותיכם כי בודאי כתבים(?) שלו היו מנוקים מכל סיג. וגם אני עשיתי מה שהיה ביכולתי ואינו אלא כשגגה היוצא וכו' ושגיאות מי יבין ובפרט מנסתרות נקנו ולדייני לכף זכות. ובזכות זה ידון ה' אתכם לזכות ב?????. ונזכה לראות בבנין ציון וירושלים אכי"ר.

כה עתירת הקטן יקותיאל קוסיל בן הר"ר מאיר מפ"פ דאדר. אסקופה הנדרסת תחת עפר רגלי תלמידי חכמים בבית אדמ"ו הרב המחבר נר"ו.

התנצלות המסדרים[עריכה]

דברי המסדרים. לכבוד התורה אנחנו מהדרים. ברוך ה' אשר עזרנו עד כה לעסוק במלאכת שמים של אדונינו מ"ו הגאון החסיד המפורסם אב"ד נר"ו ספר מעשה רוקח כמו כן הוא מרקחת מכל מיני בשמים.

ועתה אנחנו מתפללים תפלה קצרה באם שיקרה פרט למזומן איזה שמוט"ה לאו הגר"מה דידינו הוא כי מלאכתינו היא מלאכת שמים. ומאירות את עינים. ואל יתלה הסרחון בנו וידינינו לכף זכות. כ"ע העוסקים במלאכת שמים באמונה.

הקטן יעקב זכריה בן לא"א מ"ו הרב כמהור"ר יוסף דיין מצויין נר"ו.

ונאם הקטן מאזוס בן כמ"ר אלכסנדר ז"ל.

  1. ^ נראה טעות.
  2. ^ תיעשה
  3. ^ יבהל.