מלחמות ה' (רלב"ג)/מאמר חמישי/חלק שני

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
העריכה בעיצומה
שימו לב! דף זה (או קטע זה) עדיין לא גמור והוא לא מציג את היצירה בשלמותה.

דף זה (או קטע זה) נמצא כעת בשלבי הקלדה. אם יש באפשרותכם להמשיך את ההקלדה - אתם מוזמנים.


‫‫שיוסיף לנו קושי בזה. ועוד כי אלו הדברים, להיותם רחוקים מטבענו‬ ‫מאד בעצם ובמקום, חוייב שתהיה השגתנו בהם חלושה, ולזה היה ‫ראוי לנו שנמשוך ידינו מזאת החקירה. אלא כי מפני שהגעת השלמות‬ ‫האנושי היא בשיחקור האדם בדבר דבר מה שאפשר לו ולפי מה‬ ‫שבטבעו שיודע לו, ראוי שנחקור בזה לפי השגת שכלנו. ואין ראוי שייוחס זה לנו לעזות מצח ולהריסה בהכנסתנו בכמו אלו הענינים העמוקים, אבל ראוי שנשובח על עוצם השתדלותנו וזריזותנו לחקור בדבר דבר לפי מה שאפשר. ועוד שאם יהיה מה שנאמר אנחנו בזה הוא מה שאפשר שיאמר בסבות אלו הדברים, הנה הוא מבואר שאיננו ממה שראוי שימנענו מחקור בזה הדרוש. וזה כי ההצלחה האנושית תגיע בהגעת השגת הדברים הנכבדים יותר ממה שתגיע בהשגת הדברים אשר למטה מהם בכבוד, ולזה יהיה חשקנו אל השגת הדבר היותר נכבד יותר חזק, עד שכבר נחשוק בהשגה החלושה אשר לנו בו יותר מחשקנו בהשגה השלמה אשר לנו במה שלמטה ממנו. ובכלל הנה אם היו הגרמים השמימיים בלתי עלולים, היה בלתי אפשר לנו להכנס בזאת החקירה, כמו שזכר הפלוסוף בספר השמים והעולם. אבל למה שהם עלולים, והיה מחק הדברים העלולים, במה שהם עלולים, שיהיה מה שנמצא בהם לתכלית מה, הנה מזה הצד יפתחו לנו שערי העיון בזאת החקירה. ועוד כי אלו הגרמים הנכבדים הם מצד מה בעלי נפש, והיו פעולות הבעלי נפש לתכלית מה, הנה יחויב שיהיה הענין בפעולותיהם כן, ומזה הצד היה אפשר לנו שנחקור בפעולותיהם למה היו בזה האופן שהם בו. ועוד כי הוא מבואר מענין תנועות אלו הגרמים הנכבדים שהם להשגיח למה שבכאן מאלו הנמצאות השפלות, וזה מבואר מאד מתנועת השמש, וזה שכבר ימצא לה רושם חזק בהויות, וזה נגלה תכלית ההגלות בצמחים, וכן יראה זה בהרבה מהבעלי חיים שכבר תהיה תולדותם בעתים מיוחדים מהשנה. ובכלל הנה עמידת אלו הדברים אשר בכאן תשלם בתקופות הארבע המתחדשות מהשמש בגלגלו הנוטה, כי בזה האופן ישלם השווי בין ההפכים אשר הורכב מהם נמצא נמצא מאלו הנמצאות המורכבות, ובזה ישלם גם כן השווי בין היסודות, כמו שזכרנו במה שקדם וכן יראה רושם חזק בסבובים היומיים ובסבובים הירחיים באלו הדברים ההוים בכאן, ולזה תמצא זמן עבורי הבעלי חיים משוערים קצתם בסבובים הירחיים וקצתם בסבובים היומיים, כמו שנזכר בספר בעלי חיים. וכן ראוי שנחשוב שיהיה הענין בשאר הסבובים הנמצאים לככבים. וזה יראה הראות מבואר ממה שיתאמת בחוש מענין משפטי הככבים, וזה שכבר נמצא בהם דברים יאמתם החוש, ובהם‬ עמוד:Milhamot Hashem.pdf/194 עמוד:Milhamot Hashem.pdf/195 עמוד:Milhamot Hashem.pdf/196 עמוד:Milhamot Hashem.pdf/197 עמוד:Milhamot Hashem.pdf/198 עמוד:Milhamot Hashem.pdf/199 עמוד:Milhamot Hashem.pdf/200 עמוד:Milhamot Hashem.pdf/201 עמוד:Milhamot Hashem.pdf/202 עמוד:Milhamot Hashem.pdf/203 עמוד:Milhamot Hashem.pdf/204 עמוד:Milhamot Hashem.pdf/205 עמוד:Milhamot Hashem.pdf/206 עמוד:Milhamot Hashem.pdf/207 עמוד:Milhamot Hashem.pdf/208 עמוד:Milhamot Hashem.pdf/209 עמוד:Milhamot Hashem.pdf/210 עמוד:Milhamot Hashem.pdf/211 עמוד:Milhamot Hashem.pdf/212 עמוד:Milhamot Hashem.pdf/213 עמוד:Milhamot Hashem.pdf/214 עמוד:Milhamot Hashem.pdf/215 עמוד:Milhamot Hashem.pdf/216 עמוד:Milhamot Hashem.pdf/217 עמוד:Milhamot Hashem.pdf/218 עמוד:Milhamot Hashem.pdf/219 עמוד:Milhamot Hashem.pdf/220 עמוד:Milhamot Hashem.pdf/221 עמוד:Milhamot Hashem.pdf/222 עמוד:Milhamot Hashem.pdf/223