מחבר:רב שלמה שטנצל/מיזמים/משנה יומית/שונות

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי

מקורות של התלמוד ומספרי קודש מדוע ללמוד משנה יומית[עריכה]

מעלת לימוד המשנה

 • "קבלה בידי שאין אדם רואה פני גיהנום מי שבקיא במשניות" (רבי ישעיה הלוי הורוביץ, שני לוחות הברית).
 • המשנה היא היסוד הגדול ועמוד הברזל לכל התורה. (מהר"ל, גור אריה, פרשת ואתחנן).
 • "אין הגלויות מתכנסות אלא בזכות המשניות" מדרש רבה (ויקרא ז).
 • מדוע אומרים את המשניות של במה מדליקין בקבלת שבת, (חידושי חתם סופר על התורה מהדורה רביעית בדרוש לראש השנה) שהנשמה...
 • אחר שישכים בבוקר יהי' תחילת לימודו פרק משניות שעי"ז מתיישבת הנשמה בגופו (השל"ה הקדוש מביא בסידורו שער השמים).
 • בזכות משניות – ישראל נגאלין. (חז"ל).
 • דבר ה' בזה "שאין משגיחין על משנה". (סנהדרין צ"ט.)
 • משנה אותיות נשמה. (ספה"ק)
 • אין כל הגלויות מתכנסות אלא בזכות המשניות.
 • עתידין האומות אומרין: אנו הם ישראל אנו בניו של מקום. אמר הקב"ה לאומות: איני יודע אלא מי שמסטורין שלי בידו הוא בני, אמרו לו ומה מסטורין שלך? אמר להם משנה. (פסיקתא רבתי ה).
 • עם ששה סדרי משנה נתייעץ הקב"ה וברא עולמו. (ילקוט ראובני בראשית בשם סודי רזיא)

סיפורים על חשיבות לימוד משניות[עריכה]

סודות שגילה המלאך למרן בית יוסף[עריכה]

למרן "הבית יוסף היה מגיע מלאך משמיים באופן קבוע ומגלה לו את סודות התורה. המלאך היה אומר לו: "שלכל הדרגות שהוא הגיע, זכה בהם בזכות המשניות" ועודדו להמשיך לשנן ללא הפסק וכך יתעלה לדרגות גבוהות ונשגבות.

רבי שמואל סלנט[עריכה]

סוד הצלחתו של "העילוי מקיידן"

לרבה של ירושלים רבי שמואל סלנט, היה סדר קבוע לפני התפילה של לימוד משניות מידי יום. הרב סלנט לא התחיל את התפילה לפני שינון המשניות. שמו היה ידוע "העילוי מקיידן". כמו כן היה לו שיעור קבוע במשניות, שהיה מוסר בקביעות ומסירות. בסוף ימיו שהיה עיוור, לימד את השיעור במשניות בע"פ דרך זכרונו המדהים.

סיפור על בית ישראל[עריכה]

הילד שרוליק שנהפך לרבי הרבי מגור הבית ישראל, בהיותו ילד בחיידר, שאלו המלמד:"שרוליק מה אתה עשה בדרכיך מהבית לתלמוד התורה"? שהוא החל לגמגם.... ענה לו "כלום" ומאז החל המלמד לשנן עם שרוליק משניות, וכך בדרך מהת"ת וחזור, היה משנן בע"פ את המשניות עד ששלט בכל ששת סדרי המשנה בע"פ. וכך הלך וגדל על להיותו למנהיג רוחני צדיק וקדוש הרבי מגור.


סיפור הרב מרדכי אליהו[עריכה]

את הסיפור סיפר הראשון לציון והמקובל רבי מרדכי אליהו סיפור אישי שהיה איתו בתור ילד צעיר. וכך מספר:אני הייתי קרוב לגיל 11 למו"ר אבי זצ"ל, גדלתי בעיר העתיקה בירושלים היה מצב קשה, מצב עוני, מצב קשה מאוד. ואני גדלתי בתוך ישיבת פורת יוסף, שם בתוך הישיבה היו גרים אנשים שונים וגם רבנים. אני התייתמתי בגיל 11 , ועול הפרנסה נפל על אימי ע"ה,

אז אימי עליה השלום החליטה שעל מנת להתפרנס היא בישלה ושלקה גרגירי חומוס, ושלחה אותי לאחר תום הלימודים בשעה שש שבע בערב, למכור ולהביא משהו כמה פרוטות הביתה

נתנו לי סיר חומוס. נתנו לי כוס, וקיבלתי הוראה למכור כל כוס חומוס בפרוטה. אני יושב 5 דקות עשר דקות ואף אחד לא קונה. זה היה היום הראשון שלי למכירת החומוס, עבר שם יהודי זקן צדיק וחסיד ע"ה, הוא נפטר ללא בנים, יהודי צדיק וחסיד חכם אברהם כהן היו קוראים לו, בא ילד קטן יתום יושב ומוכר חומוס, ואז הוא אומר לי מה אתה עושה? ואז שאל כמה אתה מוכר? עניתי לו : כוס (במיל) בפרוטה. אמר לי כמה זה כל הסיר? עניתי לו יש כאן 10 כוסות. ענה לי חכם אברהם, אני יקנה ממך את כל החומוס בבת אחת (מיל זה היה מטבע שהיה קיים בזמן המנדט הבריטי, בתנאי אחד תלך ללמוד משניות על כל פרק, תקבל מיל, עשרה פרקי משניות עשרה מיל. ואכן רצתי לבית הכנסת, ואני קורא ולומד ולומד, ולמדתי עשרה פרקים של משניות בע"פ תוך שעה. ב"ה הצלחתי ואז באתי לחכם אברהם והוא ענה לי :יש כאן רב, לך אליו , הוא יבחן אותך. ניגשתי לאותו רב, ואני מתחיל לקרוא בע"פ את המשניות ששיננתי, פתאם הוא עוצר אותי, ושואל אותי שאלה בפירוש, על המשניות, לראות אם הבנתי מה ששיננתי, אני ילד, אני קראתי את זה מהר בע"פ אמרתי לרב, ההסכם שלי היה איתו עם "חכם אברהם" שאני לומד בע"פ ולא לומד את ההבנה אז ענה לי אותו הרב :"לא מגיע לך הכסף". "ואז" - ממשיך בהתרגשות הרב אליהו את הסיפור, אני יצאתי, הפסדתי את החומוס, ולמדתי בע"פ וכלום אני לא מקבל. ראה אותי המקובל האלוקי הרב אפרים כהן, אומר לי:"מה אתה בצער?" אמרתי לו "תראה מה שעשו לי" אז הוא ניגש לאותו רב ואמר לו אתה יודע בע"פ את פרקי המשניות האלה? ואז פסק הרב אפרים, אתה תקבל 11 מיל, מיל נוסף על מה שהובטח לך, אבל את המיל הזה לא חכם אברהם יתן לך אלא הרב שציער אותך. מסיים בחיוך הרב אליהו את סיפורו על מנת לעודד אנשים ללמוד משניות.

הרב יום טוב ליפמן הלר[עריכה]

סיפר רבי יום טוב ליפמן הלר, מחבר החיבור 'תוספות יום טוב' על המשניות, כאשר נשאל ע"י רבו הגדול המהר"ל מפראג מאיפה המקור של לימוד משניות לעילוי הנשמה של הנפטרים?

הסביר רבי יום טוב, מאחר ו"משנה" הם אותם אותיות של "נשמה".

תפילה לזכר קדושי השואה מאת הרב יונה שטנצל[עריכה]

יזכור לנרצחי השואה

תפילה שחיבר הגאון רבי יונה שטנצל זצ"ל מייסד לימוד המשנה היומית לעילוי נשמת נרצחי קדושי השואה הנאמרת בסיום פרק או מסכתא ובאזכרות

אנא ד' מלא רחמים אשר בידך נפש כל חי ורוח כל בשר איש, יהי נא לרצון לפניך תורתנו ותפלתנו בעבור נשמותיהם של מאות ריבוא מישראל זקן ונער, אנשים, ונשים וטף, שנהרגו על קידוש השם, נשחטו, ונחנקו, ונשרפו לאפר על ידי הצוררים הגרמנים ימ"ש, ביניהם ארזי הלבנון, אדירי התורה, קדושים וטהורים, ראשי ישיבות ותלמידיהן. תינוקות ישראל שלא טעמו טעם חטא וצדיקי עולם.

רבני ישראל עם קהילתם, קהילות הקודש שמסרו נפשם על קדושת השם וכן בעד קרובינו שנספו בתוכם.

יזכרם אלהינו לטובה עם שאר צדיקי עולם, וינקום נקמת דם עבדיו השפוך. ככתוב בתורת משה איש האלוהים: הרנינו גויים עמו כי דם עבדיו יקום ונקם ישיב לצריו וכפר אדמתו עמו.

ועל ידי עבדיך הנביאים כתוב לאמור: ונקיתי דמם לא נקיתי וד' שוכן בציון.
ובכתבי הקודש נאמר:
למה יאמרו הגויים איה אלהיהם, יודע בגויים לעינינו נקמת דם עבדיך השפוך.

תהי נפשם צרורה בצרור החיים להחיותם בתחית המתים עם כל מתי עמך ישראל ברחמים, ושלח לנו את משיח צדקנו לפדות אותנו מגלותינו וקבצנו יחד מארבע כנפות הארץ לארצנו ונזכה לגאולה שלמה במהרה, אמן.


כמה משניות יש בששה סדרי משנה?[עריכה]

סדר כמות משניות
זרעים 655 משניות
מועד 655 משניות
נשים 572 משניות
נזיקין 683 משניות
קדשים 590 משניות
טהרות 1103 משניות

סה"כ: 4258 משניות

אתר משנה סדורה - למידע מפורט נוסף ולתכניות לימוד

מספר האותיות בתורה[עריכה]

בס"ד, כ"ג סיון תשנ"ד
מצאתי מובא בשם ספר משנת אברהם, כי מספר האותיות שבתורה כולל 304,805 אותיות ע"פ הפירוט הבא:
אות כמות דירוג
א 27,057 4
ב 16,344 8
ג 2,109 23
ד 7,032 16
ה 28,052 3
ו 30,513 2
ז 2,198 22
ח 7,187 15
ט 1,802 25
י 31,530 1
כ 8,610 14
ך 3,330 20
כ+ך 11,940
ל 21,570 5
מ 14,472 10
ם 10,623 12
נ 9,854 13
ן 4,287 18
נ+ ן 14,141
ס 1,833 24
ע 11,247 11
פ 3,975 19
ף 834 27
צ 2,925 21
ץ 1,057 26
צ+ ץ 3,982
ק 4,694 17
ר 18,125 6
ש 15,596 9
ת 17,949 7
 • שם א-ל במקום ה-4 וה-5
 • שם הוי-ה אותיותיו הכי רבים
 • י – (1) וכן א-ל
 • ו – (2)
 • ה – (3)
 • אולי מכאן המקום שכל מחבר ספר ירמוז שמו בשם הספר
 • א – (4)
 • ל – (5)
 • שבת – ש(9) ב(8) ת(7)
 • כל אות 9.999328%
מדרש תנחומא בראשית
 • א. ה' בחכמה יסד ארץ (משלי ג', יט) וכשברא הקב"ה את עולמו נתיעץ בתורה וברא את העולם שנאמר: לי עצה ותושיה אני בינה לי גבורה (שם ח' יד).
הקב"ה נתייעץ בתורה, שהיא נברא ולא בורא, כדי לברוא נברא. ולבחי' נברא שייך להגיע רק דרך אמצעי שהיא התורה הממצעת בין ישראל הנבראים, לבורא ברוך. וזהו הסתכל באורייתא וברא עלמא, ואם נאמר, בהסתכל באורייתא הרי שהאור בו מסתכלים נברא קודם, ואילו בתורה כתוב: ויאמר א' יהי אור ויהי אור, הרי שקול השמיעה קדמה לראיה. וגם כיצד אות פא קדמה לאות עין קדמה לאות פה, כלשון המדרש איכה, כי הפה מוציא את מה שהעין ראתה.
וצ"ל, כי זהו שנאמר שאור התורה קדמה וגנוזה לצדיקים לעתיד לבוא. באור התורה בה שהסתכל הבורא וברא את עולמו.
 • ז – במקום ה-22, ולאחריו* ג, כתב הפוך לז, ביחד זג, מורה על זוגיות, הדומה זה לזה בהיפוכו.
 • ץ – במקום ה-26, ף – במקום ה-27, הסופי והאחרון, :להורות שפ'א מורה על אף וחימה, שמספרו הכי קטן, כלומר לכעוס הכי פחות, ואילו היפוכו של כעסן הוא צדיק.

9-8-7 אותיות שבת.

 • י – המקום הראשון – האות הקטנה היא הראשונה.

613,200 שמות – כנגד שמות הקונה עולמו בשעה אחת.

 • שלושת האותיות שמספרן הרב ביותר הם י-ו-ה, דהיינו י-ה-ו-ה

2. האותיות הרביעית והחמישית ג"כ שמו יתברך המילה א-ל 3. האות השישית ר', למה באה כדי שביחד עם שלושת האותיות הבאות שבת, יש בו בראשית, המילה הראשונה בתורה, והמילה האחרונה – ישראל, וכן המלים א-הבה –י-ר-א-ה א-ל-ו-ה, א-ה-י-ה –שילה –ת-שוב-ה י-ה-ו-ה. – אהיה – יה – אל – אלוה – אלהים -