מגן אברהם על אורח חיים תקצו

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
| מגן אברהם על שולחן ערוך אורח חיים תקצו |


סעיף א[עריכה]


(א) ל' קולות:    ובשל"ה כ' לתקוע מאה קולות:


(ב) אין לתקוע עוד בחנם:    וכ"כ הד"מ ולמד ממ"ש הטור סי' תקפ"ט גבי נשים וסי' תק"ץ שעובר על שבות דרבנן דלא כא"ז ע"כ וכ"כ בס' יראים, וכ' הראב"ן דאסור להוציא השופר כשא"צ לתקוע דהוי הוצא' שלא לצורך ועיין סי' תקי"ח ונ"ל דאפי' מי שיתקע ביום השני אסור לתקוע ביום הראשון להתלמד דהא בקיאי' בקביע' דירח' והראשון קודש והשני חול עיין סי' תק"ג:


(ג) מותר לו' לו:    אף על פי שא"א לאדם חטא בשביל שיזכה חבירך וא"כ היאך עובר באמירה בשביל הקטן י"ל דהוא עצמו זוכה בכך שמחנך הקטן [רא"ם]: