מגן אברהם על אורח חיים תקלו

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
| מגן אברהם על שולחן ערוך אורח חיים תקלו |


סעיף א[עריכה]


(א) לטייל:    נ"ל דמא"י לח"ל אסור לתקן צרכי הרכיבה עיין סי' תקל"א סס"ד:

סעיף ג[עריכה]


(ב) אין מרביעין:    מפני שאינו צורך המועד ולא דבר האבד:

סעיף ד[עריכה]


(ג) בתוך ג' ימים:    אפילו לא ישבה עדיין עליהם ג' ימים שראוי למכור הבצים בזול מ"מ שרי מפני הפסד מועט אבל אחר ג' ימים לבריחה אסור אפילו יפסדו הביצים דיש טורח גדול בחזירתה (רש"י) וכ"ש דאסור להושיב אחרת (ב"י) וקשה הלא מפני דבר האבד מותר לעשות מלאכה גמורה כ"ש זה, ונ"ל שאין כל התרנגולת יושבות על הבצים שכבר הוחמו הלכך חוששין שמא לא יועיל הושב' האחר' ולפיכך אין טורחין מספק עכ"ל (ב"י) ובש"ג פי' כשפרח צימרה מינה לא מהני החזר' ע"ש: