מגן אברהם על אורח חיים תפד

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
| מגן אברהם על שולחן ערוך אורח חיים תפד |

סעיף א[עריכה]

(א) ומברך ב"ה:    אבל בלא ב"ה אסור לעקור אפי' רוצה לאכול שם יותר משום דזה לא מקרי מצוה עוברת דיכול לילך לשם אחר ב"ה (אובדרהם) עיין סי' קע"ח וסי' תע"ט:

(ב) ואיהו לא אכיל:    דהא כבר אכל האפיקומן בביתו וכתב הטור בשם רב כ"צ דאפי' אם רוצה שלא לאכול אפיקומן עד שאכל שנית בבית אחר ויחזור ויברך שם ב"ה אסור דאסור לאכול בלילה הזה ב"פ אבל בש"ג כתוב דמותר לעשות כן כיון שאינו אוכל אפיקומן אלא פעם א' ועמ"ש סי' תע"ח ותע"ט:

(ג) ומברכי אינהו ב"ה:    אבל הוא אסור לברך בשביל' ב"ה אף על גב דחובה היא לאכול מצה וא"כ בה"מ נמי חובה היא ויכול להוציא אחרים [כמ"ש ססי' קס"ז ] שאני ב"ה דכתיב ואכלת ושבעת וברכת מי שאכל הוא מברך [אבודרהם] ע' בטור סי' קפ"ו:

(ד) ולא אכיל כו':    דאסור לטעם קודם קידוש כמ"ש סי' ער"א ואם יאכל שם יצטרך לברך ב"ה ג"כ:

(ה) יגמור הכל:    אפי' הלל: