מגן אברהם על אורח חיים תטו

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
| מגן אברהם על שולחן ערוך אורח חיים תטו |

סעיף א[עריכה]


(א) ושל נשואין:    אבל בת כהן לישראל (ע"ה) או בת ת"ח לע"ה אינה מצוה כדאיתא פ"ג דפסחים עמ"ש סי' תר"ע:


(ב) או חבירו:    ואפי' אינו חכם (כ"מ בת"ה) או שיצא לפקח על עסקי רבים (תוס' דפ"ח) או שהיה חוץ לעירו וצריך לילך לביתו (ש"ג רפ"ח) במהרי"ל נסתפק אם מותר לערב כדי לילך למנין ולפי מ"ש סימן צ' סי"ו ודאי שרי וכ"מ ממ"ש סימן שי"א סס"ב והמערב ברגליו יכול לערב לדבר הרשות (ב"י) עיין סי' ת"ח עמ"ש סי' תמ"ד:

סעיף ב[עריכה]


(ג) עירובו עירוב:    ולהיש חולקין בס"ג ס"ל דפסול כיון שלא היה לו חזקת כשרות עיין סי' ת"ט ס"ו ובמ"מ:

סעיף ד[עריכה]


(ד) מברך על כו':    אף על גב דקולא הוא שיוצא חוץ לתחום מ"מ שייך לומר וצונו שלא להלוך בלא עירוב כענין שחיטה:


(ה) ואומר כו':    ואם לא אמר אינו עירוב כמ"ש סי' תי"ו ס"ב ע"ש וע"ס סי' שס"ו: