מגן אברהם על אורח חיים שסז

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
| מגן אברהם על שולחן ערוך אורח חיים שסז |

סעיף א[עריכה]


(א) אינה יכול' לזכות:    ונ"ל דממזונותיה רשאה לזכות ע' באבן העזר סימן(?) עס"ג:


(ב) בני הבית לערב:    וב"ח כ' דאפילו אינו רוצה לערב יכולין לערב אם לא שמיחה בהם בפירוש ע"ש ועמ"ש סי' שע"א ס"ד דדוקא גבי עכו"ם אמרי' כן אבל גבי ישראל אין יכולין לערב אם הוא אינו רוצה וכ"מ בב"י כאן ועיין סי' שפ"ב בב"י בפלוגתא שבין רש"י ורשב"א:


(ג) לחצר א':    דזכות הוא לו:


(ד) בני חצר נכנסין:    ונ"ל דה"ה אשתו ובהכי שפיר מתיישבת סוגיית הגמרא רגיל אין שאינו רגיל לא וא"צ להגיה כמ"ש הב"י:


(ה) הוי עירוב בע"כ:    נ"ל דזהו דוקא לדעת הי"א שבני החצר נוטלין בע"כ אבל לסברא הראשונה לעולם אין יכולין לערב בלא דעת אשתו וצ"ע דבפ' חלון כתב הרא"ש דלעולם בעינן דעת אשתו וא"כ ישראל ועכו"ם שוין וברא"ש פ' הדר כתב כמ"ש רמ"א כאן שבני חצר נוטלין בע"כ ואם כן סתרי אהדדי: