מגן אברהם על אורח חיים שס

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
| מגן אברהם על שולחן ערוך אורח חיים שס |

סעיף א[עריכה]


(א) מחיצות גרועות:    אבל מחיצות גמורות מותר אפי' יותר מסאתים דהוקפו לדירה שהרי הקיפום לדור בהם בשבת (רש"י):


(ב) שתי:    כגון שנעץ קנים פחו' פחות מג' ערב כגון שהגיף ג' חבלי' פחות פחות מג' והחבלי' יותר על טפח ומ"ש הרי"ף והרא"ש דירה שתשמישה לאויר כיונו גם כן למחיצה כזו כדאיתא ברי"ף בהדיא וע' בהרר"י דלא כע"ש ודבריו אין להם ביאור:


(ג) אם הם שנים:    אין נותנין לשניהם אלא סאתים (ב"ח ש"ג):

סעיף ג[עריכה]


(ד) גם האמצעי אסו':    אבל החיצון השני שרי:


(ה) מגופף:    כגון שהוא רחב מהחיצונים:


(ו) נותנים לב' החיצונים:    נ"ל דלדעה הראשונה דלעיל גם האמצעי מותר דנחשב כחצר לחיצונות וכ"מ במ"מ וב"ח:


(ז) וגם המגופפים אסורים:    פי' אם הקיף אחת יותר מסאתים ואפשר דלקולא נמי מהני פירצה יותר מי' דה"ל כאלו דרין כלן בקרפף אחת ונותנין כל צרכן עיין סי' שע"ב ס"ו: