מגיד משנה/הלכות נחלות/פרק ח

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

כשמורידין קרוב לנכסי השבוי וכו'. מימרא שם (דף ל"ט): ואין מורידין קרוב וכו'. שם ולא קרוב לנכסי קטן ולא קרוב מחמת קרוב לנכסי וכו'. וכל מה שהזכיר רבינו מבואר שם ופירוש דין זה בקרקעות הוא אבל מטלטלין כבר נתבאר שאפילו לנכסי שבוי גדול אין מורידין קרוב. ודע שיש קצת מפרשים שפירשו זה בין לנכסי קטן שנשבה בין שלא נשבה וכגון שאין הקטן נזון ומתפרנס ביחד עם קרוב זה אבל אם היה נזון עם קרוביו ולא חלקו אין צורך להעמיד אפוטרופוס לקטן אלא יעמדו הנכסים בשתוף וישביחו ויוציאו מן האמצע ואף דעת רבינו כן על הדרך שיתבאר פרק עשירי:


לעולם אין מורידין קרוב וכו'. שם מבואר בגמ': מעשה באשה אחת שהיו לה שלש בנות וכו' עד סוף הפרק. מבואר בגמ' שם ופסק רבינו כרבא דאמר הכין וכן פסקו בהלכות: