כתובת הסתדרות הרבנים באמריקה - אשכנז

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

הערה: המילים המוקפות בסוגריים מרובעים הן דוגמאות בלבד, ויש להחליף אותן בפרטים המתאימים לאירוע.


שטר כתובה[עריכה]

ב[שני] בשבת[ארבעה עשר] יום לחדש [אלול] שנת [חמשת אלפים שבע מאות שבעים ושלש]

לבריאת העולם למנין שאנו מונין כאן [ברוקלין נו יורק] איך החתן [יעקב יוסף בן אהרון] אמר לה להדא

[בתולתא] [חיה יעל בת רמי]

הוי לי לאנתו כדת משה ישראל ואנא אפלח ואיזון ואפרנס ואוקיר יתיכי ליכי כהלכות גוברין יהודאין דפלחין

וזנין ומפרנסין לנשיהון בקושתא ויהיבנא ליכי מהר [בתוליכי] כסף זוזי [מאתן] דחזי ליכי [מדאורייתא] ומזוניכי

וסיפוקיכי ולמיעול לוותיכי כאורך כל ארעא וצביאת מרת [חיה יעל בת רמי] והוי ליה לאנתו ודן נדוניא

דהנעלת ליה מבי [נשא] בין בכסף בין בדהב בין בתכשיתין במאני דלבושא ובשימושי דירה ובשימושא דערסא

הכל קבל עליו [יעקב יוסף בן אהרון] חתן דנן במאה זקוקין כסף צרוף וצבי והוסיף לה מן דיליה עוד מאה

זקוקין כסף כנגדן סך הכל מאתים זקוקים כסף צרוף וכך אמר [יעקב יוסף בן אהרון] חתן דנן אחריות שטר

כתובתא דא נדוניא דין ותוספתא דא קבלית עלי ועל ירתי בתראי להתפרע מכל שפר ארג נכסין וקנינין דאית

לי תחות כל שמיא דקנאי ודעתיד אנא למקנא נכסין דאית להון אחריות ודלית להון אחריות כולהון יהון אחראין

וערבאין לפרוע מנהון שטר כתובתא דא נדוניא דן ותוספתא דא מנאי ואפילו מגלימא דעל כתפאי בחיי ובתר חיי מיומא

דנן ולעולם ואחריות שטר כתובתא דא נדוניא דן ותוספתא דא קבל עליו [יעקוב יוסף בן אהרון] חתן דנן כחומר

כל שטרי כתובות ותוספתות דנהגין בבנות ישראל העשויין כתיקון חכמינו זכרונם לברכה דלא כאסמכתא ודלא כטופסי דשטרי

ו_______________מאת [יעקב יוסף בן אהרון] חתן דנן למרת

[חיה יעל בת רמי] [בתולתא] דא על כל מה דכתוב ומפורש לעיל

במנא דכשר למקניא ביה ו ה כ ל ש ר י ר ו ק י י ם

נאום _________________________ עד

ונאום_________________________ עד