כף אחת

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


כף אחת
לוֹ מִלֵא כַפּוֹ הוה מסדר קצת תפלות כֻּלָּם אֲחֻזֵי

דִּבְרֵי חֲכָמִים בְּנַחַת דְבָרִים אֲחָדִי"ם למאן דיצבי הָכַ"פ עָלָיו זמנין דמשכחת .
ואיכא בינייהו אשר כבר עשהו לרבות את המשולחת .
ויש אשר האי לישנא אשתני למעליותא האי קלא נשי"ם משובחת .
אָנֹכִי הַעִירֹתִהוּ נדרשתי ללוֹ שאלו טוֹב מְלֹא כַף נָחַת

פְּעֻלַּת צַדִּיק הרב הגדול המפורסם
זצ"ל וזיע"א
בקצת תוספת איזה תפילות וסגולות מה"ה הוא חיד"א ז"ל

שנמצאו ביד אחד מתלמידיו מאוצר כלי חמדה :

פה ליוורנו יע"א
שנת כי אליך אתפלל (התר"ב) לפ"ק
על ידי שלמה בילפורטי וחבריו

הוקלד בשנית פה בית אל יע"א

שנת אֶאֱסֹף יַעֲקֹב כֻּלָּךְ קַבֵּץ אֲקַבֵּץ (התשע"ט) לפ"ק


כף אחת
מחבר חיים יוסף דוד אזולאי
עורך שלמה בילפורטי
שם בשפת המקור כף אחת
שפת המקור עברית
נושא תפילה
שנת הוצאה 1802
קריאת היצירה
היברובוקס ספר אלקטרוני במאגר hebrewbooks
קטלוגים
הספרייה הלאומית ספר אלקטרוני באתר הספרייה הלאומית, ירושלים, ישראל    001156877בס”ד

תוכן עניינים

א נֻסַּח תְּפִלָּה למי שאיחר לקום[עריכה]

ואין לו שהות להתפלל התְּפִלָּה הכוללת אשר בתחילת צפורן שמיר יאמר זו דרך קצרה בְּרֹאשׁ אָמִי”ר:
לשם יחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה בדחילו ורחימו ורחימו ודחילו ליחדא שם י"ה בו"ה ביחודא שלים בשם כל ישראל הריני מקבל עלי אלהותו יתברך ויראתו ואהבתו והנני עבד להשם יתברך והריני מקיים מִצְוַת וְאָהַבְתָּ לְרֵעֲךָ כָּמוֹךָ והריני אוהב את כל אדם מישראל כנפשי והריני מכוין לקיים מִצְוַת תלמוד תורה ומִצְוַת ציצית ותפילין והריני מוכן לקיים מִצְוַת קריאת שמע ותפלת שחרית הם והמִצְוֹת הנלוות והכלולות בהם ואני מכוין בכל לעשות נחת רוח ליוצרנו שלא על מנת לקבל פרס בשום צד ואני מכוין בכל לדעת רבי שמעון בר יוחאי הקדוש והריני מקבל עלי כל תרי"ג מִצְוֹת דאוריתא ומִצְוֹת דרבנן הם וענפיהם ואתה האל הטוב כְּרֹב רחמיך תצילנו מיצר הרע ותזכנו לעובדך באמת כן יהי רצון.
וִיהִי נֹעַם אֲדֹנָי אֱלֹהֵינוּ עָלֵינוּ וּמַעֲשֵׂה יָדֵינוּ כּוֹנְנָה עָלֵינוּ וּמַעֲשֵׂה יָדֵינוּ כּוֹנְנֵהוּ .

ב למצטער על סחורותיו אשר הם בדרך ים או יבשה[עריכה]

יקח עשרה אנשים שילמדו תְּהִלִים ויוסיפו בתְּפִלָּה שאחר התהלים נֻסַּח זה: יהי רצון מלפניך ה' אֱלֹהֵינוּ וְאֱלֹהֵי אֲבוֹתֵינוּ שתתמלא רחמים על פלוני בן פלונית ותבטל מעליו כל גזרות קשות ורעות וכל נכסיו וסחורותיו אשר לו בעיר זו ובעיירות אחרות ובכל מקום שהם בין בים בין ביבשה אתה ה’ תשמרם מכל רע ותסתום פי המקטרגים עליו ועל נכסיו ולא תעשנה ידיהם תושיה ותצילהו לו ולנכסיו מכל צר ואויב ומכל שולל ובוזז ובצל כנפיך תסתירהו וכל צדקותיו אשר עשה (ואשר השתדל בלימוד היום) ותלמוד תורה שלומד הכל יזכר לפני כסא רחמיך לרחם עליו ועל נכסיו כְּכָל צִדְקֹתֶךָ וזכות אבות יגן עליו ועל נכסיו מעתה ועד עולם כן יהי רצון.

ג לעורר רחמים אם יזכה להוליד בן זכר[עריכה]

א יום שתטבול האשה יתן שמן לְעִלּוּי נשמת רבי מאיר ויאמר קודם הריני מתנדב שמן זה למאור לְעִלּוּי נשמת רבי מאיר בעל הנס כדי שהקדוש ברוך הוא בזכות רבי מאיר יזכני להוליד הלילה הזו הבאה לשלום ותתעבר אשתי פלונית בת פלונית מבן זכר לחיים טובים ולקיימא זרע אנשים לעבודתו יתברך אלהא דרבי מאיר ענני.
ב בלילה אחר קריאת שמע קודם שישכב יאמר ג' פעמים יהי רצון מלפניך אֶהְיֶה אֲשֶׁר אֶהְיֶה (יכון קבלתו שיש בו ד’ אותיות אלף הא יוד הא כֹּחוֹ גדול פשוט או מורכב לכל דבר. סודו אהיה מורה על סוד האלהות היה הוה ויהיה) שהלילה הזוֹ תתעבר אשתי זוֹ פלונית בת פלונית מבן זכר וחכם וְנָתַתָּה לַאֲמָתְךָ זֶרַע אֲנָשִׁים ונפש חכמה בכחך הגדול לעבודתך כן יהי רצון אמן.
ג אם נראה שנתעברה, כל מ' יום כל יום יתן פרוטה לצדקה לעילוי נשמתו של רבי מאיר כדי שיהיה בן זכר אלהא דרבי מאיר ענני.
ד לקדש עצמו במותר לו תמיד ושניהם יהיו במחשבות טהורות להוליד בן זכר ולהמשיך נשמה מבחינת חסד ויכוין שם שדי וצירופיו.

ד לקהל ישראל שהם בצער מלחמות וכיוצא[עריכה]

יהי רצון מלפניך ה' אֱלֹהֵינוּ וְאֱלֹהֵי אֲבוֹתֵינוּ אב הרחמן שתתמלא רחמים עלינו ועל יושבי העיר הזוֹ וכל גבולה ותצילנו ממלחמה וממצור ומשבי ומביזה ותרחיק גייסות האויבים מכל גבול ארצנו לא יקדמו על ארצנו מגן ולא ישפכו עליה סוללה והאויבים אשר בקרבנו תכניעם ותשפילם ותפר עצתם ותצילנו מכל אויב ואורב ושולל ובוזז. תִּפֹּל עֲלֵיהֶם אֵימָתָה וָפַחַד (יכוין בשם תעאו) וכל צדקות ישראל ותלמוד תורה אשר עשו ולמדו בעירנו ובעיירות אשר בגבולנו יזכרו לפני כסא רחמיך ותבטל מעלינו ומעל ישראל אשר בעיר (פלונית) כל גזרות קשות ורעות (קרע שטן) ותחון עלינו ועליהם מאוצר מתנת חנם כְּכָל צִדְקֹתֶךָ ותצילנו מכל רעב ויוקר השערים. אל מלא רחמים תן שלום בארץ תן שלום במלכיות ושררות ובצל כנפיך תסתירנו בזכות אברהם אבינו עליו השלום איש החסד ובזכות יצחק אבינו עליו השלום אזור בגבורה ובזכות יעקב אבינו עליו השלום כליל תפארת ובזכות משה רעיא מהימנא אחוז בנצח ובזכות אהרן כהנא רבא אחוז בהוד ובזכות יוסף הצדיק אחוז ביסוד ובזכות דוד המלך עליו השלום אחוז במלכות עזרנו אלהי ישעני על דבר כבוד שמך והצילנו וכפר על חטאתנו למען שמך רחום חנון שומר תומך מציל ישר פודה (רחש תמיף) הצילנו מכל צרה וטרוף ובלבול עשה למען שמך עשה למען ימינך עשה למען תורתך עשה למען קְדֻשָּׁתָךְ.
כן יאמר אחר י"ב פעם מזמור יַעַנְךָ ואחר צ"א פעמים וִיהִי נֹעַם כמו שכתבתי בסנסן ליאיר וכן יאמר עוד בתְּפִלָּה שאחר התהלים קודם 'ותקרא לשבוים דרור' .

ה לאחר פסוקי לקוטי תהלים באותיות שם החולה יאמר תְּפִלָּה זוֹ[עריכה]

יהי רצון מלפניך ה' אֱלֹהֵינוּ וְאֱלֹהֵי אֲבוֹתֵינוּ שתתמלא רחמים עלינו ותעשה למען רחמיך ולמען שמותיך הקדושים הכתובים בפסוקים אלו שקריתי לפניך ושמותיך הקדושים הרמוזים והמצורפים בהם ובזכות פסוקים אלו אשר ראשיהם אותיות שם פלוני ברֹב רחמיך תאיר כל שרשי נפש רוח ונשמה שלו הרמוזים וכלם אחוזי אותיות שמו ויושפע עליהם שפע רב ממקום שלהם ויאירו וישפיעו ויאמצו כח בענפי נפש רוח ונשמה שלו אשר בגופו ומקיפיו ותבטל מעל פלוני כל גזרות קשות ורעות אנא בכח גדול רחמיך מחיה חיים יחייהו ויִשְׁלַח דְּבָרוֹ וירפאהו רפואה שלימה לאורך ימים ושנות חיים כן יהי רצון.

ו לבחור ירא ה’ שרוצה שתזדמן לו כלה הגונה יתפלל בכונה תְּפִלָּה זוֹ[עריכה]

רבונו של עולם בחסדך יצרת עולמך ובראת אדם ועשית לו עזר וציותנו לישא אשה ולהוליד בנים והחמירו עבדיך רבותינו זכרונם לברכה שלא לאחר מצוה זוֹ ויען חיי האדם בעולם הזה ובעולם הבא תלויים כמעט באשה ובעונותינו הרבים אין עוד נביא ולא בעלי רוח הקודש לדעת איזוֹ ראויה כדי לקיים מִצְוֹתיך לכן בלב נשבר באתי להפיל תחינתי לפניך אב הרחמן ויהי רצון מלפניך ה' אֱלֹהַי וְאֱלֹהֵי אֲבוֹתַי שתתמלא רחמים עלי ותזמין לי בת זוג נאה יראת ה’ ובעלת מדות טובות ובעלת מזל טוב וטובת שכל ומוצלחת ומבורכת כי בזה אוכל לעבוד עבודת הקודש בלי טרדא. והיה הנערה אשר ידברו לי עליה והיא ראויה ויש לה יראת ה' ומדות טובות ומזל טוב והוגנת לי ברחמיך הרבים תחון עלי ותטה לבי לגמור הדבר באופן שאוכל לקיים מִצְוֹתיך וטוב לי בעולם הזה ובעולם הבא אל מלא רחמים רחום חנון שומר תומך מציל ישר פודה (יכוין שם רחש תמיף) עזרני על דבר כבוד שמך עשה למען שמך עשה למען ימינך עשה למען תורתך עשה למען קְדֻשָּׁתָךְ חנני וענני ושמע תפלתי (יכוין בשם אראריתא) כי אתה שומע תפלת כל פה ברוך שומע תְּפִלָּה (יכוין אוכץ אזבוגה) יִהְיוּ לְרָצוֹן אִמְרֵי פִי וְהֶגְיוֹן לִבִּי לְפָנֶיךָ ה' צוּרִי וְגֹאֲלִי .

ז תְּפִלָּה לומר במוסף ראש השנה ויום הכיפורים בעת אמירת ש"ץ 'מפני חטאינו' והיא תְּפִלָּה קדומה[עריכה]

אמנם אנֹכי תקנתי הלשון וישבתיה על מכונה לפי קוצר דעתי בתוספת נֹפֶךְ בסיעתא דשמיא וכבר נדפסה בסנסן ליאיר ובדרך חיים.
רבונו של עולם בושנו מאד ונמס לבנו על אשר פגמנו באות ברית קדש בכמה מיני פגם ובפרט כמה מיני קרי וטיפות זרע לבטלה שיצאו מִמֶּנּוּ ומכל ישראל בכלל ובפרט שלא במקום מצוה באונס וברצון בגלגול זה וגלגולים אחרים וגם נשמות עשוקות בקליפות הנפוצות בארבע כנפות הארץ ונשמות ערטילאות הפזורות בין הגוים ועל ידי זה נתארך גלותינו ושמם מקדשנו וגלה יקרינו ובכן במרירות נפש וחרטה גמורה באנו לבקש רחמים וסליחות ויהי רצון מלפניך יְהָוְהָ אֱלֹהֵינוּ וְאֱלֹהֵי אֲבוֹתֵינוּ אב הרחמן שתרחם עלינו העניים והאביונים מרים ונאנחים ועתה יגדל נא כֹּח ה’ ותפליט הקליפות כל הניצוצות הקדושות וטיפות קרי וזרע לבטלה שיצאו ממנו ומכל ישראל בגלגול זה וגלגולים אחרים ותחזור לקבצם בקדושה שנית וְהָיוּ לִמְאוֹרֹת בכח שם הקדוש בי”ט (יכוין שיוצא מפסוק בִּזְרֹעוֹ יְקַבֵּץ טְלָאִים ופסוק כִּי בִי חָשַׁק וַאֲפַלְּטֵהוּ והוא גימטריא אהיה) ושם הקדוש חב”ו היוצא מפסוק חַיִל בָּלַע וַיְקִאֶנּוּ מִבִּטְנוֹ יוֹרִישֶׁנּוּ אֵל ותקרב פזורנו מבין הגוים ונפוצותנו כנס מירכתי ארץ וקיים בנו מקרא שכתוב וְשָׁב ה' אֱלֹהֶיךָ אֶת שְׁבוּתְךָ וְרִחֲמֶךָ וְשָׁב וְקִבֶּצְךָ מִכָּל הָעַמִּים אֲשֶׁר הֱפִיצְךָ ה' אֱלֹהֶיךָ שָׁמָּה ותגאלנו גאולת עולם עשה למען שמך עשה למען ימינך עשה למען תורתך עשה למען קדושתך עשה למען אברהם יצחק ויעקב משה אהרן יוסף דוד החתומים ונאחזים במדות העליונות הגדולה והגבורה והתפארת והנצח וההוד יסוד ומלכות ותתקן אשר פגמנו ותיחד אשר הפרדנו ותלקט אשר פזרנו וברחמיך הרבים תשמרנו מכל רע מעתה ועד עולם ותשפיע עלינו שפע קדושה וטהרה לעבדך באמת אנו וזרעו וזרע זרענו רחום חנון שומר תומך מציל ישר פודה (יכוין בראשי תיבות שהוא רחש תמיף שם קדוש) חוס ורחם עלינו וקבל תפלתנו כדכתיב לֵב נִשְׁבָּר וְנִדְכֶּה אֱלֹהִים לֹא תִבְזֶה וכתיב כִּי לֹא בָזָה וְלֹא שִׁקַּץ עֱנוּת עָנִי וְלֹא הִסְתִּיר פָּנָיו מִמֶּנּוּ וּבְשַׁוְּעוֹ אֵלָיו שָׁמֵעַ יִהְיוּ לְרָצוֹן אִמְרֵי פִי וְהֶגְיוֹן לִבִּי לְפָנֶיךָ ה' צוּרִי וְגֹאֲלִי .

ח תְּפִלָּה שסידרתי לומר ביום הכיפורים קודם מנחה[עריכה]

יאמר פרשת העקידה ופסוק וְשָׁחַט אֹתוֹ עַל יֶרֶךְ הַמִּזְבֵּחַ צָפֹנָה לִפְנֵי ה' וְזָרְקוּ (היהו) בְּנֵי אַהֲרֹן הַכֹּהֲנִים אֶת דָּמוֹ עַל הַמִּזְבֵּחַ סָבִיב .
יהי רצון מלפניך ה' אֱלֹהֵינוּ וְאֱלֹהֵי אֲבוֹתֵינוּ שתתמלא רחמים עלינו ותזכור לנו עקידתו של יצחק אבינו בן אברהם אבינו עליו השלום אשר בימים האלה בזמן הזה בעשור לְחֹדֶשׁ תשרי היתה עקידתו בהעלות המנחה.
ובכן ברֹב רחמיך תזכור לנו כאלו אפרו צבור ומונח על גבי המזבח ותביט באפרו לרחם עלינו ובזכותו וזכות אברהם אבינו עליו השלום שנתנסה בעשרה נסיונות ובתפלתו וגם בזכות יעקב אבינו עליו השלום נתת לנו עשרה ימי תשובה לכפר על חטאתינו תתמלא רחמים עלינו ותבטל מעלינו כל גזרות קשות ורעות וכמו שכבש אברהם אבינו את רחמיו לעשות רצונך בלב שלם כן יכבשו רחמיך את כעסיך ויגולו רחמיך על מדותיך ותתנהג עמנו ה’ אלהינו במדת החסד ובמדת הרחמים ותכנס לנו לפני ולפנים משורת הדין ותביט בדם הברית שמל אברהם אבינו עליו השלום ביום הכפורים (פרקי דרבי אליעזר פרק כ"ט) ותכפר כל עונותינו כְּכָל צִדְקֹתֶךָ ובטובך הגדול ישוב חרון אפך מעמך ומעירך ומארצך ומנחלתך.
אל מלא רחמים גלוי וידוע לפניך כי בושנו ונכלמנו בהעלותנו על לבבנו רוב קיצורנו בעבודתך ובעסק תורתך וקיום מִצְוֹתיך ונחם לבנו בקרבנו והיה למים מה נענה ומה נאמר כי הצר הצורר בחברת החומר העכור היו בעוכרינו גם אס"ור נלוה עמם אסורים ולטושים בגליות קשים גלות הנפש והגוף אמנם גלוי וידוע לפניך שרצונינו לעשות רצונך ולשקוד על דלתותיך כִּי טוֹב יוֹם בַּחֲצֵרֶיךָ מֵאָלֶף בחרנו ויראים וחרדים אנחנו מאימת דינך הקדוש על כן באנו אליך בכפיפת ראש ונמיכת קומה וחלישות חיל להזכיר ולעורר רחמיך ולהזכיר זכות אבותינו הקדושים ובזכותם תתמלא רחמים עלינו ותשליך במצולות ים כל חטאתינו ואתה בטובך תעורר רחמיך ונהיה נקיים מכל טומאה וחלאה וזוהמה ויעלו כל נצוצות הקדושה אשר נתפזרו ויתבררו ויתלבנו במדת טובך. וברוב רחמיך תתן לנו חיים ארוכים חיים של שלום חיים של טובה חיים של ברכה חיים של פרנסה טובה חיים של חילוץ עצמות חיים שיש בהם יראת חטא חיים שאין בהם בושה וכלימה חיים של עושר וכבוד חיים שתהא בנו אהבת תורה ויראת חטא חיים שתמלא כל משאלות לבנו לטובה זכרנו לחיים מלך חפץ בחיים כתבנו בספר חיים למענך אלהים חיים וקרע רוע גזר (קרע שטן) דינינו ויקראו לפניך זכיותינו.
אל מלא רחמים יהמו נא רחמיך עלינו לקבל ברצון הכנעתנו והרהורי תשובתנו ותקיים לנו מה שהבטחתו על ידי עבדיך חכמי ישראל הבא ליטהר מסייעים אותו ובשגם לבנו אטום סתום וחתום ולא אתנו יודע זוֹ היא ביאה זוֹ היא שיבה רב להושיע האר עינינו אשר בגודל רחמיך הבטחתנו פתחו לי פתח כחודו של מחט ואני אפתח לכם פתח כפתחו של אולם וראה כי אזלת יד ואפס עצור ועזוב ואין חונן ואין מרחם זולתך כי חנוניך הם חנונים ומרוחמיך הם מרוחמים כדכתיב וְחַנֹּתִי אֶת אֲשֶׁר אָחֹן וְרִחַמְתִּי אֶת אֲשֶׁר אֲרַחֵם ובכן לב טהור ברא לנו אלהינו ורוח נכון חדש בקרבנו ורשפי התעוררות לבנו באהבתך ובתורתך יתמידו ויתרבו עזרנו אלהי ישענו על דבר כבוד שמך תחל שנה וברכותיה.
ותצילנו משמד ומשבי ומביזה ומכף כל אויב ואורב ושולל ובוזז ותפר עצתם ותקלקל מחשבותם תפול עליהם אימתה ופחד בגדול זרועך ידמו כאבן ותתן בלב השרים להיטיב אלינו ולרחם עלינו. אויבינו ילבשו בֹּשׁת ועלינו תרחם כרוב רחמיך ותאמר די לצרותינו וכל הרפתקאי דעדו עלינו יהיו לכפר חטאתינו עונותנו ופשענו ותאמר די לצרותינו וכשם שסככת על אבותינו במדבר והצלתם מעֵינָא בישא דבלעם הרשע כן בצל כנפיך תסתירנו ונהיה מכוסים במכסה והנהגת שמותיך הקדושים ותשמרנו מכל הפסד וכל עלילה הן מהשרים הן מזולתם אנא ה' הושיענו בזכות אברהם איש החסד יצחק אזור בגבורה יעקב כליל תפארת משה רעיא מהימנא אחוז בנצח אהרון אחוז בהוד יוסף אחוז ביסוד דוד אחוז במלכות ובזכותם הצילנו מיד אויבנו ותהפוך לבם מרעה לטובה ויהיה לנו ישוב והשקט ובטח לעובדך באמת בלי שום טרדא ותזכנו להתרחק מהגאוה והכעס וההקפדה וכל גֹבָה לב ונהיה מיושבים בדעתנו ונכיר מיעוט ערכנו. ונפשנו כעפר לכל תהיה ולא נתכעס ולא נקפיד ונהיה אוהבי שלום ומרבים שלום. ותזכנו להתרחק מליצנות ושקר וחנופה ולשון הרע ודיבור חול בשבת וכל דבור אסור. ויהיה רוב דיבורנו בתורה ובעניני עבודתך ותאזרנו חיל לשמור לפינו מחסום מחטוא בלשוננו ותזכנו להתרחק מתאות תענוגי והבלי העולם הזה ונאכל לשובע נפשנו . וכן בכל צרכנו יהיו כל מעשנו לשם שמים ותזכנו להיות שמחים בעסק תורתך ומִצְוֹתיך להיות בטחונינו בך תדיר ויהיה לנו לב שמח לעבודתך. וברוב רחמיך תזכנו להשלים תיקון נפשנו רוחנו ונשמתנו בגלגול זה ולא נאבד חס ושלום ותזכנו לעסוק בתורתך הקדושה ולכוין לאמיתה של תורה ותצילנו מכל טעות בהלכה ובהוראה ואל תצל מפינו דבר אמת לעולם ונהיה אנחנו וצאצאינו וצאצאי צאצאינו כלנו יודעי שמך ולומדי תורתך הקדושה לשמה ומקיימי מִצְוֹתיך ולא ימצא בנו ולא בזרענו חס ושלום שום פגם ושום פסול ולא יתחלל שמך על ידינו חס ושלום. וראה כי עמך הגוי הגדול הזה זרע אהוביך אברהם יצחק וישראל עבדיך בניך בני בחוניך ובגלותם ודלותם ושפלותם ולחצם ודוחקם קוראים בשמך ומלאים מִצְוֹת וצדקות תורה וגמילות חסדים.
אנא מלך רחום וחנון התמלא רחמים על כל אחינו בית ישראל הנפוצים בד' כנפות הארץ ובפרט על יושבי ארץ ישראל ועל יושבי העיר הזוֹ ועל כל הקהל הקדוש הזה ותרחם עלינו ועליהם ותצילנו ותצילם מרעה ומרעב ומשבי ומביזה ומכל חטא. ותשלח רפואה שלימה לכל חולי עמך ישראל והבריאים תתמיד בריאותם שלא יחלו חס ושלום ותצילנו ותציל לכל ישראל מכל נזק ומכל צר ומשטין ומקטרג ומרוח רעה ומדקדוקי עניות ומכל מיני פורעניות המתרגשות בעולם ותפקוד בזרע של קיימא זרע קודש לכל חשׂוּכי בנים והיושבות על המשבר מעמך ישראל תוציאם מאפילה לאורה ויצא הולד בשעה טובה ולא יארע שום צער ושום נזק לא ליולדות ולא לילדיהן ואל ימשול אסכרה ושדין לכל ילדי עמך ישראל ותגדלם לתורתך ומִצְוֹתיך בחיי אביהם ואמם. ובני ישראל עמך יורדי הים באניות פצם והצילם מִמַּיִם רַבִּים מִיַּד בְּנֵי נֵכָר הצילם מטיט ואל יטבעו ינצלו משונאים וממעמקי מים . ובני ישראל הולכים ביבשה הדריכם בדרך ישרה ללכת אל עיר מושב והצילם מכף כל אויב ואורב בדרך. וכל האסורים בכלא מעמך ישראל התר התר מאסריהם ותוציאם לרוחה. ותשיב ליראתך כל האנוסים ביד גאים ותחון זכות אבות להחזירנו בתשובה שלימה לפניך וְהָאֵר פָּנֶיךָ עַל מִקְדָּשְׁךָ הַשָּׁמֵם לְמַעַן אֲדֹנָי .
אנא ה' שומע תפילה (אוכץ כוזו אזבוגה רחש תמיף) רחום חנון שומר תומך מציל ישר פודה חוס ורחם עלינו ושמע תפילתנו כי רחום אתה (אראריתא).
אֱלֹהֵינוּ וְאֱלֹהֵי אֲבוֹתֵינוּ מלך רחמן רחם עלינו טוב ומטיב הדרש לנו שובה עלינו בהמון רחמיך בגלל אבות שעשו רצונך בנה ביתך כבתחילה כונן בית מקדשך על מכונו הראנו בבנינו שמחנו בתקונו והשב שכינתך לתוכו והשב כהנים לעבודתם ולויים לדוכנם והשב ישראל לנויהם ומָלְאָה הָאָרֶץ דֵּעָה ליראה את שמך הגדול הגבור והנורא אמן כן יהי רצון.
כָּל כְּלִי יוּצַר עָלַיִךְ לֹא יִצְלָח וְכָל לָשׁוֹן תָּקוּם אִתָּךְ לַמִּשְׁפָּט תַּרְשִׁיעִי זֹאת נַחֲלַת עַבְדֵי ה' וְצִדְקָתָם מֵאִתִּי נְאֻם ה' : לֹא יָרֵעוּ וְלֹא יַשְׁחִיתוּ בְּכָל הַר קָדְשִׁי כִּי מָלְאָה הָאָרֶץ דֵּעָה אֶת ה' כַּמַּיִם לַיָּם מְכַסִּים שִׁיר הַמַּעֲלוֹת מִמַּעֲמַקִּים .
ויאמר פסוק לְעוֹלָם יְהָוְהָ דְּבָרְךָ נִצָּב בַּשָּׁמָיִם (י"ב פעמים ויכוין שהגזרות רעות ישארו בשמים ולא ירדו לארץ וזהו דְּבָרְ"ךָ – דבור קשה יהיה נצב בשמים ולא יבא אל הארץ).

ט סגולה להולך לפני מלך או שר ומושל[עריכה]

יאמר טו"ב פעמים אמתלאי בת כר נבו קודם שיעמוד לפניו ועוד יאמר מִגְדַּל עֹז שֵׁם ה' בּוֹ יָרוּץ (יכוין בּוֹ יָרוּץ גימטריא שדי ראשי תיבות שומר דרך ה') צַדִּיק וְנִשְׂגָּב ואם הוא לצרכי צבור יכוין שהוא מתעסק לש"ם שמי”ם ויזכיר זכות אבות אברהם איש החסד יצחק נאזר בגבורה יעקב כליל תפארת משה אחוז בנצח אהרן אחוז בהוד יוסף אחוז ביסוד דוד אחוז במלכות.

יוד סגולה למי שיש לו פחד[עריכה]

יאמר ה' הוֹשִׁיעָה הַמֶּלֶךְ יַעֲנֵנוּ בְיוֹם קָרְאֵנוּ ג' פעמים.
יאמר מזמור נ"ג ט' פעמים ויקח בידו חומש וכשאומר שָׁם פָּחֲדוּ פַחַד יקיש עליו ג’ פעמים.
ויאמר ה' יִסְעָדֶנּוּ עַל עֶרֶשׂ דְּוָי כָּל מִשְׁכָּבוֹ הָפַכְתָּ בְחָלְיוֹ ג’ פעמים יאמר וִיהִי נֹעַם כֻּלוֹ ישר והפוך .
רפאהו ה' וירפא הושיעהו ויושע כי תהלתנו אתה .

י”א כונות פשוטות כשיעשה צדקה[עריכה]

מצאתי כתוב שבמעשה הצדקה יכוין לפדות כל נפש רוח ונשמה וניצוצי הקדושה והתורה והמִצְוֹת והתפלות אשר נדחו ונטבעו בקליפות ובכח הצדקה יצאו מתוך הקליפות ויחזרו אל הקדושה אל שרשם מנוקות מכל רע. ויכוין שה’ יצילהו מיצר הרע ומכל חטא והרהורים רעים ומאכלות אסורות ומכל חולי. ויכוין שבכח מעשה הצדקה יתבטלו כל המקטרגים מעליו. ויכוין שאם חייב איזה סך לאיזה אדם שאינו יודע בין בגלגול זה בין בגלגולים אחרים מאיזה צד ואופן שתועיל צדקה זוֹ לתקן אשר עיות. ויכוין שבכח הצדקה יהיה נחת רוח לנפש רוח ונשמה של אביו ואמו וקרוביו ויחשוב שיש כונות וסודות ויחודים עליונים במעשה הצדקה והוא מכוין דרך כלל ליחד קודשא בריך הוא ושכינתיה בדחילו ורחימו ורחימו ודחילו ליחד שם י”ה בו"ה ביחודא שלים בשם כל ישראל לתקן שרש מצוה זוֹ במקום עליון והוא מכוין לדעת רבי שמעון בר יוחאי הקדוש ורבינו יצחק לוריא הקדוש וִיהִי נֹעַם אֲדֹנָי אֱלֹהֵינוּ עָלֵינוּ וּמַעֲשֵׂה יָדֵינוּ כּוֹנְנָה עָלֵינוּ וּמַעֲשֵׂה יָדֵינוּ כּוֹנְנֵהוּ .

יב סגולה לעין הרע משם רב יהודאי גאון ז"ל[עריכה]

יקח שתי קערות נקיות באחת יתן מים זכים ובאחת שמן זית זך ויאמר עליהם: ה’ אל שדי צְבָאוֹת עִמָּנוּ מִשְׂגָּב לָנוּ אֱלֹהֵי יַעֲקֹב סֶלָה ג' פעמים ה' אל שדי צְבָאוֹת אַשְׁרֵי אָדָם בֹּטֵחַ בָּךְ ג' פעמים ה' אל שדי צבאות הוֹשִׁיעָה הַמֶּלֶךְ יַעֲנֵנוּ בְיוֹם קָרְאֵנוּ ג' פעמים ואחר כך יטבול הב’ אצבעות בשמן דהיינו האצבע והזרת ויטיף שתי טיפות בקערה על המים ובעוד שהוא מטיף יאמר בשם גבריאל בשם מיכאל בשם רפאל אני עושה זה וכשם שאלו הטפות נאבדים ומתבטלים במים כך יתבטלו ויאבדו כל מכאוב וכל חולי וכל עין הרע מפלוני בן פלונית וישפוך המים לארץ בכל כֹּחוֹ.

י”ג לשמירה והצלה[עריכה]

יאמר פסוק וַאֲנִי אָשִׁיר עֻזֶּךָ וַאֲרַנֵּן לַבֹּקֶר חַסְדֶּךָ כִּי הָיִיתָ מִשְׂגָּב לִי וּמָנוֹס בְּיוֹם צַר לִי : לִי צַר בְּיוֹם וּמָנוֹס לִי מִשְׂגָּב הָיִיתָ כִּי חַסְדֶּךָ לַבֹּקֶר וַאֲרַנֵּן עֻזֶּךָ אָשִׁיר וַאֲנִי: ג’ פעמים (כתב הרב מהר"ר שמואל ז"ל בן הרב רבינו מהרח"ו זצ"ל בסוף ספר חמדת ישראל כי יש בזה סוד גדול) ואחר כך יאמר שִׁיר לַמַּעֲלוֹת אֶשָּׂא עֵינַי אֶל הֶהָרִים כֻּלוֹ אנא בכח כֻּלוֹ (ויכוין בשמות הקדש אשר בראשי תיבות כידוע) יִהְיוּ לְרָצוֹן אִמְרֵי פִי וְהֶגְיוֹן לִבִּי לְפָנֶיךָ ה' צוּרִי וְגֹאֲלִי .

י"ד תְּפִלָּה במקום סכנה ולסטים[עריכה]

יהי רצון מלפניך יְהָוְהָ אֱלֹהֵינוּ וְאֱלֹהֵי אֲבוֹתֵינוּ אלהי אברהם איתן האזרחי איש החסד ואלהי יצחק נאזר בגבורה הנעקד על גבי המזבח אלהי יעקב איש תם כליל תפארת אשר קראת שמו ישראל והצלתו מעשו ומלבן הארמי ומכל שנאיו והוצאתו מצרה לרוחה ומאפילה לאורה כן תצילני היום ובכל יום ויום מכל פגעים רעים ומאיש חמסים תנצרני ואימתך הגדולה תפיל על כל הבאים כנגדי שלא יוכלו להזיק לי לא בגופי ולא בממוני וסתום פיות שוטני ושונאי וצוררי וַיְדַבֵּר דָּוִד לַה' אֶת דִּבְרֵי הַשִּׁירָה הַזֹּאת בְּיוֹם הִצִּיל ה' אֹתוֹ מִכַּף כָּל אֹיְבָיו וּמִכַּף שָׁאוּל: וַיֹּאמַר ה' סַלְעִי וּמְצֻדָתִי וּמְפַלְטִי לִי: אֱלֹהֵי צוּרִי אֶחֱסֶה בּוֹ מָגִנִּי וְקֶרֶן יִשְׁעִי מִשְׂגַּבִּי וּמְנוּסִי מֹשִׁעִי מֵחָמָס תֹּשִׁעֵנִי: מְהֻלָּל אֶקְרָא ה' וּמֵאֹיְבַי אִוָּשֵׁעַ .
אנא ה' התמלא רחמים ותושיעני ותפלטני כי רחום אתה לֵב נִשְׁבָּר וְנִדְכֶּה אֱלֹהִים לֹא תִבְזֶה : יִהְיוּ לְרָצוֹן אִמְרֵי פִי וְהֶגְיוֹן לִבִּי לְפָנֶיךָ ה' צוּרִי וְגֹאֲלִי : ויפריש צדקה לעילוי נשמתו של ר’ מאיר ויאמר אלהא דרבי מאיר ענני.
ויחשוב כי מכוין למה שכיוין ר’מאיר בזה (ויאמר תהלים בנחת וכונה ובתְּפִלָּה שאחר התהלים יאמר בכללה התְּפִלָּה הנז’ ויועיל בעזרת ה’ יתברך.

ט”ו תְּפִלָּה על הפרנסה קדומה שנוהגים לומר בלילי ראש השנה ויום הכִּפּוּרִים קודם קדיש בתרא ונֻסַּח זה מתוקן ונכון[עריכה]

יאמר מזמור לַה' הָאָרֶץ וּמְלוֹאָהּ ונֻסַּח נקודות ההויות שבמזמור יכוין בנקודות אלו על פי ספר הכונות מרבני המערב וספר משנת חסידים: לְדָוִד מִזְמוֹר לַיְהֶוָה (נֻסַּח אחר: לַיְהֶוֹהְ ובכן בכל ההויות שבמזמור) הָאָרֶץ וּמְלוֹאָהּ תֵּבֵל וְיֹשְׁבֵי בָהּ: כִּי הוּא עַל יַמִּים יְסָדָהּ וְעַל נְהָרוֹת יְכוֹנְנֶהָ: מִי יַעֲלֶה בְהַר יְהֶוָה (יְהֶוֹהְ) וּמִי יָקוּם בִּמְקוֹם קָדְשׁוֹ: נְקִי כַפַּיִם וּבַר לֵבָב אֲשֶׁר לֹא נָשָׂא לַשָּׁוְא נַפְשִׁי וְלֹא נִשְׁבַּע לְמִרְמָה: יִשָּׂא בְרָכָה מֵאֵת יְהֶוָה (יְהֶוֹהְ) וּצְדָקָה מֵאֱלֹהֵי יִשְׁעוֹ: זֶה דּוֹר דרשו דֹּרְשָׁיו מְבַקְשֵׁי פָנֶיךָ יַעֲקֹב סֶלָה: שְׂאוּ שְׁעָרִים רָאשֵׁיכֶם וְהִנָּשְׂאוּ פִּתְחֵי עוֹלָם וְיָבוֹא מֶלֶךְ הַכָּבוֹד: מִי זֶה מֶלֶךְ הַכָּבוֹד יְהֶוָה (יְהֶוֹהְ) עִזּוּז וְגִבּוֹר יְהֶוָה גִּבּוֹר מִלְחָמָה: שְׂאוּ שְׁעָרִים רָאשֵׁיכֶם וּשְׂאוּ פִּתְחֵי עוֹלָם וְיָבֹא מֶלֶךְ הַכָּבוֹד: מִי הוּא זֶה מֶלֶךְ הַכָּבוֹד יְהֶוָה (יְהֶוֹהְ) צְבָאוֹת הוּא מֶלֶךְ הַכָּבוֹד סֶלָה: ואחר המזמור יאמר תְּפִלָּה זוֹ: יהי רצון מלפניך יְהָוְהָ אֱלֹהֵינוּ וְאֱלֹהֵי אֲבוֹתֵינוּ האל הגדול הגבור והנורא שתתמלא רחמים ותחון עלינו למענך ולמען קדושת המזמור הזה והשמות הקדושים הנזכרים בו וקדושת פסוקיו ותיבותיו ואותיותיו וטעמיו ורמזיו וסודותיו וקדושת השם הקדוש דיקרנוסא (גי' חתך עם האותיות ) היוצא מפסוק וַהֲרִיקֹתִי לָכֶם בְּרָכָה עַד בְּלִי דָי ומפסוק נְסָה עָלֵינוּ אוֹר פָּנֶיךָ ה' ותכתבנו בספר פרנסה טובה וכלכלה, שנה זוֹ וכל שנה ושנה לנו ולכל בני ביתינו כל ימי חיינו במילוי ובריוח בהתר ולא באיסור בנחת ולא בצער ולא בעמל וטורח בשלוה והשקט ובטח בלי שום עין הרע ותזכנו לעבוד עבודת הקדש בלי שום טרדא ותפרנסנו פרנסה שלא יהיה בה שום בושה וכלימה ולא נצטרך למתנות בשר ודם כי אם מידך המלאה והרחבה ותצליחנו ותרויחנו בכל לימודינו ובכל מעשה ידינו ועסקינו ויהיה בתינו מלא ברכת ה’ ונשבע לחם ונהיה טובים. רחום חנון שומר תומך מציל ישר פודה (יכוין רחש תמיף) רחם עלינו ושמע תפלתנו כי אתה שומע תפלת כל פה ברוך שומע תְּפִלָּה (יכון אוכץ אראריתא כוזו אזבוגה).

ט”ז נֻסַּח כל נדרי שהיה אומר הרב החסיד מהר”ש שרעבי ז"ל[עריכה]

כל נדרי ואסרי ושבועי ונדוי וחרמי וקונמי וקונחי וקונסי די נדרנא ודי ננדר די אשתבענא ודי נשתבע די נדינא ודי ננדי די חרמנא ודי נחרים די אסרנו ודי ננסר על נפשתנא מיום הכפורים שעבר עד יום הכפורים הבא עלינו לשלום ומיום הכפורים הזה עד יום הכפורים שיבא עלינו לשלום. נדרנא לא נדרי ושבועתנא לא שבועי ונדויינא לא נדויי וחרמנא לא חרמי ואסרנא לא אסרי. כלהון אתחרטנא בהון יהא רעוא דיהון שביתין ושביקין לא שרירין ולא קיימין וְנִסְלַח לְכָל עֲדַת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְלַגֵּר הַגָּר בְּתוֹכָם כִּי לְכָל הָעָם בִּשְׁגָגָה .
ויאמר מאמר התקונין דף קמ”ג קם רבי שמעון עד ההוא דמקורא דמקוה בידה.

יז תְּפִלָּה ליום הושענא רבא אחר תְּפִלָּה בעת חבטת ה' בדי ערבה[עריכה]

והיא קדמונית אך בא יבא הנֻסַּח מתוקן ומנוקה יקח בידו ה’ בדי ערבה כשרות וברורות וכה יאמר:
לשם יחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה בדחילו ורחימו ורחימו ודחילו ליחדא שם י"ה בו"ה ביחודא שלים בשם כל ישראל הנה אנחנו באים לקיים מצות ערבה יסוד נביאים הראשונים אשר שרשם פתוח על ערבי נחל לתקן את שרשה במקום עליון וִיהִי נֹעַם אֲדֹנָי אֱלֹהֵינוּ עָלֵינוּ וּמַעֲשֵׂה יָדֵינוּ כּוֹנְנָה עָלֵינוּ וּמַעֲשֵׂה יָדֵינוּ כּוֹנְנֵהוּ .
ויהי רצון מלפניך יְהָוְהָ אֱלֹהֵינוּ וְאֱלֹהֵי אֲבוֹתֵינוּ אל עליון רוכב בערבות הבוחר בנביאים טובים ובמנהגיהם הטובים שתצרף מחשבתנו וחבטת ה'בדי ערבה כאלו כיווננו בכל הכונות כתקנן ובכן על ידי חבטת ה' בדי ערבה חמשה פעמים בקרקע נגד חמשה אותיות מנצפך גבורות אדני אלהים אנא בכח סגולת מצות ערבה זוֹ במתק שפתים תוסיף לקח שכינת עוזנו ה’ גבורות ממותקות במתק האור טל אורות טלך שם יוד הא ואו העולים ט"ל וְכַכַּלָּה תַּעְדֶּה כֵלֶיהָ להתיחד עם דודה באהבה ואחוה ורעות וזֵרוּעֶיהָ תַצְמִיחַ זֶרַ"ע (גי' ערבה) קֹדֶשׁ מַצַּבְתָּהּ לְעֶזְרַת ה' בַּגִּבּוֹרִים ותוכה רָצוּף אַהֲבָה בשְׂפָתַיִם יִשָּׁק נשיקין דרחימו ולנו עבדיך המתפללים לפניך תשפיע לנו משם אור החיים וְגַם עַד זִקְנָה וְשֵׂיבָה אֱלֹהִים אַל תַּעַזְבֵנו עַד אַגִּיד זְרוֹעֲךָ לְדוֹר לְכָל יָבוֹא גְּבוּרָתֶךָ ותאריך ימינו ושנותינו בטוב ובנעימים דשנים ורעננים ותן לנו (יכוין לדעת רב שהיה מתפלל כן) חיים ארוכים חיים של טובה חיים של ברכה חיים של שלום חיים של פרנסה טובה חיים של חילוץ עצמות חיים שיש בהם יראת חטא חיים שאין בהן בושה וכלימה חיים של עושר וכבוד חיים שתהא בנו אהבת תורה ויראת שמים חיים שתמלא משאלות לבנו לטובה (יכוין שהם י"א נגד אותיות ו”ה והמבין יבין) ואוצרך הטוב תפתח להשביע נפש שוקקה ורוה פני תבל ושבע את העולם כֻּלוֹ מטובך ומלא ידינו מברכותיך ומעושר מתנות ידיך ותקיים בנו מקרא שכתוב יִפְתַּח ה' לְךָ אֶת אוֹצָרוֹ הַטּוֹב אֶת הַשָּׁמַיִם לָתֵת מְטַר אַרְצְךָ בְּעִתּוֹ וּלְבָרֵךְ אֵת כָּל מַעֲשֵׂה יָדֶךָ ופקדנו בפקודת ישועה ורחמים עוֹרְרָה אֶת גְּבוּרָתֶךָ וּלְכָה לִישֻׁעָתָה לָּנוּ ושא נס לקבץ גליותנו מהרה מארבע כנפות הארץ. וְהָיָה ה' לְמֶלֶךְ עַל כָּל הָאָרֶץ בַּיּוֹם הַהוּא יִהְיֶ"ה ה' אֶחָד וּשְׁמוֹ אֶחָד .

י”ח תְּפִלָּה אחר כל חמירא של לילה וכבר נזכרה במורה באצבע[עריכה]

יהי רצון מלפניך יְהָוְהָ אֱלֹהֵינוּ וְאֱלֹהֵי אֲבוֹתֵינוּ שתזכנו לתור ולחפש בנגעי בתי הנפש אשר נואלנו בעצת יצרנו הרע ותזכנו לשוב בתשובה שלימה ואתה בטובך הגדול תרחם עלינו עזרנו אלהי ישענו על דבר כבוד שמך ותצילנו מאיסור חמץ אפי' מכל שהוא בשנה זוֹ ובכל שנה ושנה כל ימי חיינו אמן כן יהי רצון.

וביום אחר כל חמירא יאמר יהי רצון מלפניך יְהָוְהָ אֱלֹהֵינוּ וְאֱלֹהֵי אֲבוֹתֵינוּ שתרחם עלינו ותצילנו מאיסור חמץ אפי' בכל שהוא בשנה זוֹ ובכל שנה ושנה כל ימי חיינו לנו ולכל בני ביתינו וכשם שביערנו החמץ מבתינו כן תזכנו לבער היצר הרע מקרבנו תמיד כל ימי חיינו וזכנו לידבק בך ובתורתך ואהבתך ולידבק ביצר הטוב תמיד אנחנו וזרענו וזרע זרענו מעתה ועד עולם כן יהי רצון.

י"ט עוד זאת אַצִּיגָה נָּא נֻסַּח וידוי מתוקן[עריכה]

לאומרו בהכנעה ולהכות באגרוף על החזה חדיא דארמותא ויכוין להתודות עליו ועל ביתו ועל כל אשר הוא משרש נפש רוח ונשמה שלו בגלגול זה ואחרים בחדא מחתא. ועיקר הוידוי חרטה ועזיבת החטא לגמרי בכונה שלימה ויתובי דעתא. וישים אל לבו לתקן על ידי הוידוי מסודר בכ”ב אותיות מה שפגם בה' מוצאות וכ"ב אותיות בדחילו וחביבותא אשמנו. אכלנו מאכלות אסורות. אכלנו אכילה גסה. אכלנו ושתינו ביום הכפורים. אכלנו חוץ לסוכה אכילת קבע. אכלנו חמץ בפסח. אכלנו בלילה אחר שישננו. אכלנו בלא ברכה תחילה וסוף. אכלנו למלא בטננו ולא חשבנו להיות בריאים לעבודת ה' ושאר כונות טובות. אִמצנו את לבנו. אכזרים היינו. אסרנו המותר והתרנו האסור. אסרנו לאחרים והתרנו לעצמנו. אכלנו בלי נטילת ידים. אכלנו מסעודה שאינה מספקת לבעליה.

בגדנו. בִּטַּלְנוּ תלמוד תורתך ימים ולילות. בִּטַּלְנוּ אחרים הלומדים. בִּטַּלְנוּ עושה מִצְוֹת. באנו על כל עריות שבתורת ושניות ואיסורי ביאה מדברי סופרים. ברכנו ברכות לבטלה וברכה שאינה צריכה. ברכנו ברכה חטופה בלי הזכרת שם ומלכות ובחסרון תיבות ואותיות ובלי שום כונה. בדינו הקדמות מִלִּבֵּנוּ. בִּזִינוּ חידושי תורה. בִּזִינוּ אמריך. בִּטַּלְנוּ קריאת שמע ותְּפִלָּה וציצית ותפילין. בִּזִינוּ אב ואם ואחינו הגדול. בִּזִינוּ חכמים ויראי שמים. בִּטַּלְנוּ רמ”ח מִצְוֹת עשה מדאוריתא ומדברי קבלה ומדברי סופרים. בִּזִינוּ חכמת חכמי הדורות וְסִפְרֵיהֶם. בלבלנו דעתנו בתְּפִלָּה ולמוד בהבלי העולם הזה.

גזלנו. גנבנו מישראל ומגויים. גנבנו מקרובינו. גנבנו דעת הבריות. גנבנו חִדושי תורה מאחרים. גִּלִינוּ סוד. גִּלִינוּ סודי תורה למי שאינם ראוים. גִּלִינוּ דברי תורה לאֻמּוֹת העולם. גִּלִינוּ עריות. גאינו במחשבה דיבור ומעשה בכל מיני גאוה וזדון עד שנעשה לנו טבע ולא ידענו אם הוא גאוה. גִּדַּלְנוּ בנינו גִּדּוּלִים רעים. גערנו באחרים המוכיחים לבנינו וקרובינו וְרַבְנוּ עמהם והקפדנו עליהם. גִּלִינוּ פנים בתורה שלא כהלכה. גערנו בעושה מִצְוֹת גמגמנו בלשונינו בדברי תורה ותְּפִלָּה גדלנו ושבחנו עצמנו ואפילו במה שאין בנו. גלגלנו דברים להכשיל רעינו. גמלנו רע למי שהטיב אלינו. גערנו בנשינו ובנינו ומשרתנו שלא כדת ושלא כדין.

דִּבַּרְנוּ דופי ולשון הרע תדיר ושקר וחנופה וליצנות ונבלות הפה וכל כך נשתרשנו עד שאינו ניכר לנו האיסור ולמצוה תחשב בעינינו. דִּבַּרְנוּ בבית הכנסת ועם תפילין. דִּבַּרְנוּ באמצע תְּפִלָּה ובאמצע קריאת שמע ובין גאולה לתְּפִלָּה ובחזרה. דִּבַּרְנוּ באמצע למודינו. דִּבַּרְנוּ בשבת דיבור של חול. דִּבַּרְנוּ בזדון ובגודל לבב. דרשנו דרשות של דופי. דִּבַּרְנוּ בגנות חברינו ורבותינו ואבותינו וכל מי שחייבים אנו בכבודו. דנינו לחובה לכל אדם. דנינו דין אחד לעצמנו ודין אחד לאחרים. דִּבַּרְנוּ אחד בפה ואחד בלב. דִּבַּרְנוּ לגוי בשבת לעשות מלאכת איסור. דִּבַּרְנוּ עם העריות דברי שחוק והִתּוּל וכיוצא. דִּבַּרְנוּ במשא ומתן של תורה לקנטר ולדחות דברי זולתינו ולהפיל האמת בעקשות ובחורפות שקר וזלזלנו להמנגד לסברתינו ואף שהאמת אתו. דִּבַּרְנוּ זלזול על הרבנים ראשונים ואחרונים אשר בארץ החיים המה ואשר עודם בחיים ודחינו דבריהם מבלי שכל ובלי מוסר ויראת ה'. דִּבַּרְנוּ בשבת במשא ומתן וסחורה וריוח.

העוינו. הקלנו ראש. העזנו מצח. הרהרנו בעבירה. הרהרנו הרהורים רעים ביום ובלילה ובאנו לידי קרי ושכבת זרע לבטלה. הערכנו מעשה חבירינו להראות קלונו וחסרונו. הלבננו פני חבירינו ברבים הוצאנו שם רע על החיים ועל המתים. הרהרנו הרהורים רעים בתוך התְּפִלָּה ובלימוד ועם התפילין. הסחנו דעתנו מן התפילין. השגנו גבול רעינו . הקפדנו עם נשינו ועם חברינו. הלכנו אחר עצת יצרנו הרע. הלכנו בקומה זקופה. הלכנו בגדולות ובנפלאות ממנו. הלכנו בגלוי הראש. הרהרנו אחרי רבותינו. הורינו הוראות בלי עיון ובלי סברא ותכף ומיד להראות גדולתינו. הורינו הוראות בפני רבותינו. הרימונו יד על נשינו ועל חברינו. החזקנו במחלוקת. הטלנו אימה יתירה בתוך ביתיני ועל משרתינו. הסתכלנו בקשת ולבנה הרבה. הִתְפַּלַּלְנוּ בלא כונת הלב. הִתְפַּלַּלְנוּ והיינו צריכים לנקבינו הִתְפַּלַּלְנוּ ואנו שכורים. הרהרנו דברי תורה בבית הכסא ובמבואות מטונפות ובמקום שאינו נקי. הוצאנו מרשותינו בשבת לרשות הרבים וכרמלית. הקשינו עצמנו לדעת. הכינו רֵעֵינוּ ונשותינו. הִתְפַּלַּלְנוּ וקרינו קריאת שמע ולבשנו תפילין קודם זמנם. הטרחנו על הצבור. הסתכלנו בערוה ובפני רשעים.

והרשענו והרבינו רשע ופשע לבלי חק. ויעדנו עצמנו למחלקות ולעבירה. וותרנים היינו בממון זולתינו. ויתרנו על כבוד ה’ וכבוד התורה ומחינו על כבודנו.

זדנו זכרנו שם שמים לבטלה. זנינו אחר לבנו ועינינו. זוללים וסובאים היינו. זלזלנו באבינו ואמנו ורבותינו. זלזלנו בתורה. זלזלנו בחכמים. זלזלנו בנטילת ידים. זרקנו הצפרנים. זִכִּינוּ החייב וחייבנו הזכאי.

חמסנו. חללנו את שם קדשך אוי לנו ולנפשנו. חללנו שבתות ומועדי קדשך. חמדנו. חנפנו. חשבנו מחשבות רעות חשדנו בכשרים. חִבַּקְנוּ וְנִשַׁקְנוּ הערוה וּנְשֹׁתֵינוּ נִדָּה.

טפלנו שקר וּמִרְמָה וטעינו בהוראה. טמאינו עצמנו ורעיונינו. טִמְטַמְנוּ את לִבֵּנוּ. טִלְטַלְנוּ מוקצה ביום השבת ויום טוב. טעינו בהלכה והכרנו בטעותינו והחזקנו בטעותינו ולא הורינו על האמת. יעצנו עצות רעות להעריך ולהרבות שנאת חנם ומחלקת וקטיגוריא. ישננו עם התפילין. ישננו ימים ולילות כבהמות וְאִבַּדְנוּ קריאת שמע ותְּפִלָּה בזמנן ובצבור. ידענו הדין ועברנו עליו. ישבנו במושב לצים וְסוֹד מְשַׂחֲקִים.

כעסנו בחול ושבת וטרפה נפשנו באפינו. כפרנו בכל התורה. כִּלִינוּ ימינו ושנינו בהבלי העולם. כִּבַּדְנוּ לרשעים כִּסִינוּ קלונינו. כִּנִינוּ שם רע לרענו כִּיוַּנְנוּ להזיק לְרֵעֵנוּ. כבשנו שכר שכיר.

לצנו לוצצנו למדנו תורה שלא לשמה ושלא בקדושה ובטהרה. לא קיימנו המִצְוֹת כתקנן במחשבה ודיבור ומעשה ויראה ואהבה ושמחה. לא קיימנו אפילו מצוה אחת כתקנה. לא ענינו אמן כראוי לא קמנו מפני שיבה ולא הדרנו ת”ח למדנו לתלמידים שאינם הגונים. לבשנו שעטנז. לא כיוננו התפלות וברכות ומִצְוֹת. לא היינו מתונים בדין. לא התגהגנו בדרך הראוי ליראי ה'. לא הִתְפַּלַּלְנוּ בכובד ראש ובגדי כבוד. ולא קיימנו בכל יום ק’ ברכות וצ' אמנים ועשרה קדישים וד' קדושות. לא הוכחנו את רענו ונשותינו. לא כיבדנו אב ואם ותלמידי חכמים. לא גמלנו חסד כפי שיעורנו. לא נתרחקנו כראוי מהעריות ומנשינו נדה. לא יראנו את ה'. לא החזקנו במוסר. לא נסתכלנו מאין באנו ולאן אנו הולכים ולפני מי אנו עתידים ליתן דין וחשבון. לוינו ברבית. לקחנו רבית קצוצה ואבק רבית. לא קיימנו מִצְוַת אבילות בכל דיניה. לקחנו שֹׁחַד דברים וְשֹׁחַד ממון ושוחד מאוחר לא צפינו לישועה. לא נצטערנו על חֻרְבַּן בית הַמִקְדָּשׁ. לא אמרנו דברי תורה על השלחן.

מרדנו במלכות שמים, מרדנו במלכות בית דוד, מאסנו בבית המקדש ושלשתן אנו מבקשים. מסרנו חבירנו וממונו ביד גוים. מעלנו בחרם ובהסכמות הקהל. מִלֵּאינוּ פינו שחוק. מרינו דבריך. מאסנו משפטי צדקך.

נאפנו בכל סוגי ניאוף. נשבענו לשוא ולשקר. נשבענו ולא קיימנו. נלכדנו בסרך עבודה זרה בבלי דעת. נדרנו ולא שִֹלַּמְנוּ נהינינו מהעולם הזה ומתענוגיו. נתנו יד לפושעים. נִסִּינוּ את ה’. נשתמשנו בכתרה של תורה. נשתמשנו בשמות הקדש. נקמנו ונטרנו שנאה בלב. נתעצלנו ללמוד ולהתפלל. נהגנו עצמנו ברבנות ובשררה ולא נכנענו לפני מי שגדול ממנוּ. נתננו דופי בחכמים ונמאסו לפני ההמון. נהנינו במה שמשבחים אותנו ואפילו שלא היה בנו.

סררנו סוררים ומורים היינו. סרנו מאחריך וממִצְוֹתיך ומתורתיך. סרנו ממנהגים טובים. סתרנו דברי אבינו ודברי רבותינו.

עוינו עברנו על שס”ה לא תעשה דאוריתא ומדברי קבלה ומדברי סופריהם עליהן ועל פרטיהן וענפיהן ותולדותיהן. עִנִּינוּ יתומים ואלמנות ואביוני עמך. עָנִינוּ אמן קטופה וחטופה. עשינו עָוֶל למשרתנו ולנשותינו ולחברינו. עִנִּינוּ את הדין. עיוותנו את הדין. עשינו עצמנו כעורכי הדיינים. עברנו על ריב לא לנו. עמלנו להבלי העולם הזה ולא עמלנו בתורה. עסקנו בכל מיני בטלה ולא עסקנו בתורה. עשינו כמעשיהם. עברנו על כ"ד דברים שחייבים עליהם נדוי. עכרנו ישראל. עשינו עצמנו ענוים בפה ולבנו הלך בחשכים בגאוה נסתרת.

פשענו. פרקנו מעלינו עול תורה ומִצְוֹת ויראת שמים. פגמנו ברמ"ח אברים ושס"ה גידים של גופנו נפשנו רוחנו ונשמתינו בגלגול זה ובגלגולים אחרים ובנפש רוח ונשמה של אחרים משרש נפשנו ושאינם משרשינו. פגמנו בעולמות העליונים אצילות בריאה יצירה עשיה ובכל פרצופי אצילות בריאה יצירה עשיה בחיצוניות ופנימיות בעיגולים ויושר באורות ונשמות ומלאכים בכלליהן ופרטיהן אוי לנו אהה עלינו ועל נפשנו אוי לנו מיום הדין אוי לנו מיום התוכחה. פגמנו בשמות הקודש ובאותיות התורה שתים ועשרים ומנצפ"ך בהרהור במחשבה בראיה וּבְרֵיחָא וּבְקָלָא בְּדִבּוּר ומעשה. פִּנִּינוּ לִבֵּנוּ לבטלה. פרשנו מן הצבור. פעלנו אָוֶן.

צררנו. ציערנו אב ואם וחכמי ישראל. ציערנו נשותינו וכל בני ביתינו. ציערנו למשרתינו. ציערנו לְרֵעֵנוּ. ציערנו בעלי חיים. צללנו במים אדירים לבקש תאות יצרנו הרע. צעדנו בפני מי שגדול מִמֶּנוּ.

קשינו ערף. קִלְקַלְנוּ דרכנו. קִלְקַלְנוּ צינורות השפע והקדושה והברכה היורדת מן השמים והפכנו אותם לבורות נשברים אשר לא יכילו המים וגרמנו גלות השכינה וְחֻרְבַּן בית המקדש, שִׁפְחָה כִּי יָרְשָׁה גבירתה ועבד כי מָלַךְ . שכבנו בְּבֹשְׁתֵּינוּ וכיסתנו כלימתנו כי עונותינו הטו אלה ופשעינו האריכו קצינו וחטאתינו מנעו הטוב ממנו אוי להם לבנים שגלו מעל שלחן אביהם זה כמה אֹרֶךְ ימים ושנים רבים ורעים. קפצנו ידינו מליתן צדקה. קבלנו לשון הרע. קִלַּלְנוּ חבירנו ונשותינו קִלַּלְנוּ עצמנו ובנינו. קרינו בספרים חיצונים. קִנֵּאנוּ מעושר וכבוד וחכמת אחרים וּבִקַּשְׁנוּ לדבר בגנותם.

רשענו. רעים לשמים ולבריות היינו. רבנו עם אדם חִנָּם. רדפנו אחר השררה והכבוד. רִמִּינוּ רֵעֵנוּ. רצנו למחלקת ועבירה.

שִׁחַתְנוּ. שכחנו תורתך. שכחנו אלהותך. שקרנו בברית קדשך. שחתנו זרע קדש ובראנו משחיתים לחבל גם בכנפינו נמצאו דם נפשות אביונים ודמעת העשוקים. שברנו כלים בחמתנו. שתינו סתם יינם. שִׁחַתְנוּ פאות הראש והזקן. שִׁקַּרְנוּ בכל מיני שקר ותחבולות ומרמות. שמחנו במפלת אויבינו.

תעינו. תִּעַבְנוּ כָּל איש תוכחת. תקענו כפינו ולא קיימנו. תבלין עשינו לשטותינו. תוהים היינו על הראשונות וְאַתָּה צַדִּיק עַל כָּל הַבָּא עָלֵינוּ כִּי אֱמֶת עָשִׂיתָ וַאֲנַחְנוּ הִרְשָׁעְנוּ .

ך תפלות אחר ספירת העומר בגמר כל שבוע ושבוע[עריכה]

שבוע ראשון אחר הספירה ואנא בכח ומזמור אֱלֹהִים יְחָנֵּנוּ יאמר:
יהי רצון מלפניך יְהָוְהָ אֱלֹהֵינוּ וְאֱלֹהֵי אֲבוֹתֵינוּ שאם פגמנו באיזוֹ מז' בחינות של מֹח חכמת זעיר אנפין או באחת מז’ בחינות דחסד ראשון דזעיר אנפין או באחת מז' בחינות דגבורה ראשונה דנוקבא דזעיר אנפין שיתוקנו כל פגמיהם בכח מִצְוַת ספירת העומר אשר ספרנו בשבוע זוֹ.
אנא מלך רחום וחנון שומר הברית והחסד יְהִי חַסְדְּךָ ה' עָלֵינוּ והוכן בחסד כסא ויתבוננו חסדי ה’ ומשם יושפע עלינו רב חסד לכפר את אשר חטאנו עויני ופשענו במדת החסד בקנאה ואכזריות וכעס וְעַל כָּל פְּשָׁעִים תְּכַסֶּה אַהֲבָה עשה למען אברהם אהובך והטה אלינו חסד יודע לעיני הכל טובך וחסדך עמנו למחול אשר אשמנו בעון שנאת חנם והפכנו אהבה לאיבה ואין אתנו עושה לפנים משורת הדין ועוררנו תגבורת הדין על מדת החסד והרחמים וברוב אולתנו שגינו בקדושת תורתך הנתונה בימין צדקך ברמ"ח מִצְוֹת עשה אשר בימין החסד וגם לא נזהרנו במילי דאבות וברכות ונזיקין ואשר העלמנו עין מגמילות חסדים.
אנא בכח גדולת ימינך קבלנו בתשובה כי ימינך פשוטה לקבל שבים ואם הרבינו פשע ועבירה עליון רחמיך מעולם כי עמך הסליחה מטה כלפי חסד הפלה חסדיך ותגביר מדת טובך הישרה על מדת פורענות. אנה ה’ קומה עזרתה לנו ופדנו למען חסדיך ויתוקן כל אשר פגמנו בספירת החסד בכלל ופרט ותמלא כל השמות שפגמנו בהם וזכנו לאחוז במדת החסד והרחמים ה' יִגְמֹר בַּעֲדִי ה' חַסְדְּךָ לְעוֹלָם מַעֲשֵׂי יָדֶיךָ אַל תֶּרֶף. יִהְיוּ לְרָצוֹן אִמְרֵי פִי וְהֶגְיוֹן לִבִּי לְפָנֶיךָ ה' צוּרִי וְגֹאֲלִי .

ב. אור לי”ד שהם שני שבועות
יהי רצון מלפניך יְהָוְהָ אֱלֹהֵינוּ וְאֱלֹהֵי אֲבוֹתֵינוּ שאם פגמנו באיזוֹ מז' בחינות דמח בינת זעיר אנפין או באחת מז' בחינות דחסד שני דזעיר אנפין או באחד מז' בחינות דגבורה שניה דנוקביהּ שיתוקנו כל פגמיהם בְּכֹח מִצְוַת סְפִירַת העומר אשר ספרנו בשבוע זוֹ ותוציא לאור משפטינו לסלוח אשר חטאנו במדת הגבורה כי לא באנו לעזרת ה' בגבורים ואשר התרפינו ביום צרה מהיות גבורים לעמוד בפרץ ואשר נואלנו ולא נתגברנו על יצרנו והגברנו הצפוני ולא הושב ידינו מִבַּלֵּעַ בחוש השמע וַיִּשְׁמַע ה' וַיִּחַר אַפּוֹ ואשמותנו גדלו בשס"ה מִצְוֹת לא תעשה אשר לפאת צפונה ואשר שגינו בתקוני שלחן בצפון וכללות החסד שבגבורה איש מרעהו נפרדו ואשר פגמנו בל"ב שיניים שלטי הגבורים ואשר הגברנו ק"ך צרופי אלהים ופ"ר גבורות מנצפך וש"ך גבורות אדני עַל זֶה הָיָה דָוֶה לִבֵּנוּ עַל אֵלֶּה חָשְׁכוּ עֵינֵינוּ כי רבו מהרבה הדינים שהגברנו והנה עתה שבנו בבשת פנינו לדרוש סליחה על עוצם פגענו ולמען זכות יצחק עקידא נמצא פדיון וכופר ורוח סליחה יערה עלינו ממרום ועמוד מכסא דין ושב על כסא רחמים וזכור לנו עקידתו של יצחק אבינו ותביט באפרו כאלו צבור ומונח על גבי המזבח וסלח מחשכי פגיעתנו ותגבורת הדינים הקשים הפג והפר ויכבשו רחמיך את כעסך ויגולו רחמיך על מדותיך ותכנס לפנים משורת הדין ובטובך הגדול ישוב חרון אפך מעמך ומעירך ואל ימשול בנו קצף כי אל מלך חנון ורחום אתה. חוסה ה' על עמך ועוררה את גבורתך ולכה לישועתה לנו ולַיִשׁ גִּבּוֹר משיח בן אפרים מהרה תצמיח מִשֹׁרֶשׁ יצחק ונקום נקם מאת בני עשו והאלילים כרות יכרתון לִקְרֹא כֻלָּם בְּשֵׁם ה' לְעָבְדוֹ שְׁכֶם אֶחָד ונְסָה עָלֵינוּ אוֹר פָּנֶיךָ ויתוקן כל אשר פגמנו בספירת הגבורה בכלל ופרט ותמלא ותאיר כל השמות אשר פגמנו בהם וזכנו להתגבר על יצרנו ולהגביר היצר הטוב ולהיות אנחנו וזרענו גִּבֹּרֵי כֹחַ עושי רצונך כרצונך ולא נכעוס ולא נכעיסך הַלְלוּהוּ בִגְבוּרֹתָיו הַלְלוּהוּ כְּרֹב גֻּדְלוֹ וִיהִי נֹעַם אֲדֹנָי אֱלֹהֵינוּ עָלֵינוּ וּמַעֲשֵׂה יָדֵינוּ כּוֹנְנָה עָלֵינוּ וּמַעֲשֵׂה יָדֵינוּ כּוֹנְנֵהוּ .


ג אור א”ך טוב שהם ג’ שבועות
יהי רצון מלפניך יְהָוְהָ אֱלֹהֵינוּ וְאֱלֹהֵי אֲבוֹתֵינוּ שאם פגמנו באיזוֹ מז' בחינות דְמֹח דעת זעיר אנפין או באחת מז' בחינות דחסד שלישי שלו או באחת מז' בחינות דגבורה שלישית דנוקביהּ שיתוקנו פגמיהם בְּכֹחַ מִצְוַת ספירת העומר שספרנו בשבוע זוֹ. אנא מלך רחום וחנון אביר יעקב פרשז עלינו שפע רצון למחול ולסלוח אשר פגמנו במדת תפארת והיינו מפרידי אלוף ולא הושב ידינו מבלע באכילת נבילות וטריפות והוספנו סרה בגזל וגניבה ופגמנו בב' שלישי תפארת התחתונים וגם בשליש העליון וברוב אולתנו שגינו ומנענו ש"ע נהורין עילאין דאריך אנפין מלהאיר לתפארת ואשר נואלנו ונהגנו קלות ראש בנדרים ופגמנו בחיי המלך ואשר קִלַּלְנוּ וצערנו אב ואם וגרמנו סלוק תרין עטרין מרישא דמלכא ואשר קִלְקַלְנוּ וכתבנו קמיעות ואזכרות שלא בכונה וקדושה ופגמנו בשם מ"ה ואשר היינו מכת הולכי רכיל ומגלי סוד לבלתי הגונים ובדינו הקדמות מסברתנו ופגמנו בגופא דמלכא קדישא. נפלו פנינו והתפרדו כל עצמותנו על עוצם חטאתנו עונותנו ופשענו ובלב נשבר אתאנו לחלות פניך ונשעננו על רחמי יקר תפארת גדולתך. אנא ברחמיך האר מחשך פגמינו אשר החשכנו מאורות העליונים בזכות יעקב בנך בכורך ומחול וסלח את כל אשר אשמנו והורנו דרכי תשובה והעלנו מטומאה לטהרה ויֵצְאוּ מַיִם חַיִּים מלובן העליון דרך רחובות הנהר לקו האמצעי נָהָר פְּלָגָיו יְשַׂמְּחוּ עִיר אלהינו לטהר מדות העליונות ותפארת"ו עֲבֹר עַל פָּשַׁע ועל כן נקוה לך לראות מהרה בתפאר"ת עזך להעביר גלולים מן הארץ לתקן עולם במלכות שדי ומֶלֶךְ בְּיָפְיוֹ תֶּחֱזֶינָה עינינו תָּשִׁית לְרֹאשׁוֹ עֲטֶרֶת פָּז וּבָאָה הַמֶּמְשָׁלָה הָרִאשֹׁנָה מַמְלֶכֶת לְבַת יְרוּשָׁלִָם כאמור מפי כבודך עוּרִי לִבְשִׁי בִּגְדֵי תִפְאַרְתֵּ"ךְ יְרוּשָׁלִַם עִיר הַקֹּדֶשׁ וְהָיִית עֲטֶרֶת תִּפְאֶרֶת בְּיַד ה' וּצְנִיף מְלוּכָה בְּכַף אֱלֹהָיִךְ עשה למען שמך עשה למען פאר"ך. יִהְיוּ לְרָצוֹן אִמְרֵי פִי וְהֶגְיוֹן לִבִּי לְפָנֶיךָ ה' צוּרִי וְגֹאֲלִי .

ד אור כ"ח שהם ארבעה שבועות
יהי רצון מלפניך יְהָוְהָ אֱלֹהֵינוּ וְאֱלֹהֵי אֲבוֹתֵינוּ שאם פגמנו באיזוֹ מז' בחינות דמח דעת זעיר אנפין או באחת מז' בחינות דחסד הרביעי שלו או באחת משבע בחינות דגבורה רביעית דנוקבא שיתוקנו פגמיהם בְּכֹחַ מִצְוַת ספירת העומר אשר ספרנו בשבוע זוֹ. אנא מלך רחום וחנון התמלא רחמים עלינו ויתוקן מה שפגמנו בביטול תורתך הקדושה שנתת לנו על ידי משהרעיא מהימנא ואשר למדנו שלא לשמה ואשר הפסקנו לימודינו לדברים בטלים ועל ידי זה נתגבר יצרנו הרע ושגינו באולתנו ולא גמלנו חסד עם העניים והאביונים ותופסי התורה ופגמנו במדת הנצח והן עתה שבנו אליך בבשת פנינו ואתה בטובך תעורר רחמיך ובזכות משה רעיא מהימנא רחם עלינו וְגַם נֵצַח יִשְׂרָאֵל לֹא יִנָּחֵם וקיים לנו את כל אשר הבטחתנו על ידי נביאיך הקדושים וְיִשְׂמְחוּ כָל חוז"י ורחמיך הרבים אל יעזבונו נצח סלה ועד ותחזקנו ותאמצנו לנצח היצר הרע ויהיה לבנו שלם להכיר מיעוט ערכנו ושפל מצבנו מחוסר כל ויתרחק יצר הרע מתוכנו ותסתוס ותחתום פי כל המקטרגים ואויבינו אויבי נפשנו וגופנו למען זכות משה רעיא מהימנא החתום במדת הנצח והאר עינינו בתורתך ותזכנו לעסוק בתורה לשמה ולהוציא לאור חלקנו בתורה אשר קבלו בהר סיני ודבק לבנו במִצְוֹתיך ותיחד לבנו ליראה ולאהבה את שמך נצח סלה ועד ותגאלנו גאולה שלימה בזכות משה רעיא מהימנא במהרה בימינו אמן.

ה אור ל"ח שהם חמשה שבועות
יהי רצון מלפניך יְהָוְהָ אֱלֹהֵינוּ וְאֱלֹהֵי אֲבוֹתֵינוּ שבְּכֹחַ ספירתנו שספרנו בשבוע זוֹ יבוסמו כל הדינים ואם פגמנו באיזוֹ מז' בחינות מח חכמת זעיר אנפין או באחת מז' בחינות חסד חמישי שלו או בא' מז' בחינות גבורה חמישית דנוקבא שיתוקנו כל פגמיהם בְּכֹחַ ספירתנו וטהר לבנו לעבדך באמת. אנא מלך רחום וחנון מהר יקדמונו רחמיך ויתוקן אשר פגמנו ולא כבדנו לומדי תורה ולא החזקנו ברכי דרבנן דשלהי ואשר היינו הולכי רכיל ורגלנו רצו לרע ופגמנו במדת הוד והן בעון חוללנו ונהפך הוד כָּל הַיּוֹם דָּוָ"ה בושנו מאד ונכלמנו ואתה בטובך ובזכות אהרן כהנא רבא חתום במדת הוד תעורר רחמיך ותזכנו להתרחק מדרך חטאים ותזכנו לכבד לומדי תורה ולרוץ לדבר מצוה ותזכנו להיות מתלמידיו של אהרן ולרדוף שלום ולבקש שלום ולשים שלום ולהרבות שלום בעולם ותזכנו למעבד עובדא דאהרן ובא לציון גואל הוֹד וְהָדָר תְּשַׁוֶּה עָלָיו עֲשֵׂה עמנו הו"ד לְטוֹבָה ותקיים בנו מקרא שכתוב אַל יִתֵּן לַמּוֹט רַגְלֶךָ אַל יָנוּם שֹׁמְרֶךָ עָזְרֵנוּ אֱלֹהֵי יִשְׁעֵנוּ עַל דְּבַר כְּבוֹד שְׁמֶךָ וְהַצִּילֵנוּ וְכַפֵּר עַל חַטֹּאתֵינוּ לְמַעַן שְׁמֶךָ אמן כן יהי רצון

ו אור מ"ב שהם ששה שבועות
יהי רצון מלפניך יְהָוְהָ אֱלֹהֵינוּ וְאֱלֹהֵי אֲבוֹתֵינוּ שבְּכֹחַ ספירתנו יבוסמו כל הדינים ואם פגמנו באיזוֹ מז' בחינות חסד דכללות ה' חסדים דזעיר אנפין או באחת מז' בחינות דגבורה דכללות ה' גבורות דנוקבא או באיזוֹ בחינה מז' בחינות מח בינה דזעיר אנפין או באחת מז' בחינות גבורה שלו שיתוקן כל פגמיהם בְּכֹחַ מִצְוַת ספירת העומר שספרנו בשבוע זוֹ. אנא מלך רחום וחנון הַפְלֵה חֲסָדֶיךָ מוֹשִׁיעַ חוֹסִים ויתוקן אשר פגמנו במדת היסוד בין בגלגול זה בין בגלגולים אחרים הן בביאות אסורות הן בהסתכלות בעריות הן בהרהורים רעים הן בכל מיני קרי ומלאו מתנינו חלחלה כי היינו חס ושלום מפרידי אלוף ופגמנו בשמות הקדושים רעדה אחזה את עצמותינו על פגם אות ברית קדש חותמא דמלכא אהה עלינו והנה אנחנו בושים ונכלמים מאד ועתה שבנו אליך כי רחום אתה ואתה חפץ בתשובת השבים וברֹב רחמיך תקבלנו בתשובה לפניך ותלקט אשר פזרנו ותיחד אשר הפרדנו ותוציא לאור כל ניצוצות הקדושה אשר נתפזרו על ידינו בין הקליפות חַיִל בָּלַע וַיְקִאֶנּוּ מִבִּטְנוֹ יוֹרִישֶׁנּוּ אֵל ולא יִדַּח מִמֶּנּוּ נִדָּח ותזכנו לשמור דרכנו מכל חטא ובזכות יוסף צדיקך החתום במדת היסוד תתקן אשר עיותנו ותמלא כל השמות שפגמנו בהם ובזכות יוסף הצדיק יסד יסוד ציון תְּרוֹמַמְנָה קַרְנוֹת צַדִּיק אל שדי בזכות יוסף יוסיף שנית ידו ותגאלנו גאולת עולם במהרה בימינו אמן כן יהי רצון.

ז אור מ"ט שהם שבעה שבועות
יהי רצון מלפניך יְהָוְהָ אֱלֹהֵינוּ וְאֱלֹהֵי אֲבוֹתֵינוּ שאם פגמנו באיזוֹ מז' בחינות מח דעת זעיר אנפין או בתפארת שלו או באיזוֹ בחינה דחסד דכללות מלכות זעיר אנפין או באחת מז' בחינות דכללות חמישה גבורות דמלכות נוקבא דזעיר אנפין שיתוקנו כל פגמיהם בְּכֹחַ מִצְוַת ספירת העומר שספרנו בשבוע זוֹ. אנא מלך רחום וחנון הנשמה לך והגוף פעלך חוסה על עמלך וברֹב רחמיך יתוקן אשר פגמנו בכבוד שכינת עוזנו וגרמנו בעולם חטאתינו לגרום פירוד חס ושלום וגם היינו מארבע כתות שאינם מקבלות פני שכינה לצנו ושקרנו ודיברנו לשון הרע וחנפנו ודִּבַּרְנוּ בבית הכנסת ובאמצע תְּפִלָּה והפסקנו מדברי תורה לדברים בטלים וכזאת וכזאת הרבנו לפשוע והיינו סיבה להאריך גלות השכינה ובהעלותנו על לבבנו עַל אֵלֶּה חָשְׁכוּ עֵינֵינוּ ונמס לבנו בקרבנו. לכן עתה שבנו אליך בחרפה וכלימה ולב נשבר ואנו מתחננים שתתמלא רחמים עלינו בזכות דוד מלך ישראל עליו השלום החתום במלכות וכל ימיו השתדל לחבר הדודים יחדיו. ואתה בטובך תקבלנו בתשובה ויתוקן כל אשר פגמנו ותתן בנו כח ובריאות לעשות נחת רוח לפניך תמיד ותשרה שכינתך עלינו ותגלה ותראה מלכותך עלינו מהרה מלוך על כל העולם כֻּלוֹ בכבודך וְהָיְתָה לַה' הַמְּלוּכָה וְהָיָה ה' לְמֶלֶךְ עַל כָּל הָאָרֶץ בַּיּוֹם הַהוּא יִהְיֶה ה' אֶחָד וּשְׁמוֹ אֶחָד במהרה בימינו אמן.

כ"א אור חג השבועות אחר כל הלימוד סמוך לעמוד השחר יתפללו תְּפִלָּה זוֹ[עריכה]

רבונו של עולם מודים אנחנו לך על כל חסדיך הרבים אשר עשית עמנו ועם אבותינו והיום הזה קרבתנו לפני הר סיני ובחרת בנו מכל העמים ורצית בנו ונתת לנו תורתך הקדושה על ידי נאמן ביתך משה רעיא מהימנא מה אנו ומה חיינו כי עשית עמנו חסדים גדולים ורבים כאלה ואלו פינו מלא שירה כים אין אנו מספיקים להודות לך על אחד מאלפי רבבות חסדיך הרבים והעצומים לכלל ופרט ועל אשר זכיתנו בתורתך הקדושה ועל כלם יתברך ויתרומם ויתנשא תמיד שמך לעד וכל החיים יודוך סלה. והנה הלילה הזוֹ קרינו בתורתך הקדושה בתורה נביאים וכתובים ובזֹהר הקדוש לתקן את שרשם במקום עליון ולעשות נחת רוח לפניך ולחבר הדודים יחדיו ואתה בטובך תרחם עלינו ותקבל לימודינו לרצון. ובְּכֹחַ תורתך הקדושה תשפיע לנו שפע ישועה ורחמים ותצילנו מיצר הרע וקיים לנו מה שהבטחחנו על ידי עבדיך חכמי ישראל הבא ליטהר מסייעין אותו פתחו לי פתח כחודה של מחט ואפתח לכם פתח כפתחו של אולם. אנא ה' חוס וחמול עלינו ורשפי התעורות לבנו באהבתך ותורתך יתמידו ויתרבו עָזְרֵנוּ אֱלֹהֵי יִשְׁעֵנוּ עַל דְּבַ"ר כְּבוֹ"ד שְׁמֶ"ךָ וחזקנו ואמצנו בתלמוד תורתך הקדושה ותזכנו לעסוק בתורה לשמה אנחנו וזרענו וזרע זרענו בקדושה ובטהרה ותזכנו לשמנה וארבעים דברים שהתורה נקנית בהם ותתן לנו כֹּחַ לַעֲשׂוֹת חָיִ"ל וחוננו להתרחק מגאוה וכעס והקפדה ונכיר מיעוט ערכנו ונפשנו כעפר לכל תהיה ותזכנו להתרחק מלשון הרע וחנופה וליצנות ושקר וכזב ומרמה ודיבור חול בשבת ויום טוב וכל דיבור אסור ותזכנו להתרחק מתאות התענוגים ונאכל לשובע נפשנו וכן בכל צרכנו ותזכנו להתרחק מכל דאגה ועצבות ושחורה ונהיה שמחים לעבודתך וליראתך ותזכנו להשלים תקון נפשנו רוחנו ונשמתנו בגלגול זה.
ויהי רצון מלפניך יָהָוָהָ אֱלֹהֵינוּ וְאֱלֹהֵי אֲבוֹתֵינוּ אב הרחמים אדון הסליחות שאם נגזר עלינו חס ושלום להכרת בהכרת רשעים יכבשו רחמיך את כעסך ויגולו רחמיך עלינו שיהא חשוב צערנו שנצטערנו הלילה הזוֹ וקִמַּטְנוּ שינה מעינינו לקרוע רוע גזר דינינו (יכוין בשם קרע שטן) ונָהָר יוּצַק יסודינו אֲנִי בְּצֶדֶק אֶחֱזֶה פָנֶיךָ אֶשְׂבְּעָה בְהָקִיץ תְּמוּנָתֶךָ ותחוס ותרחם עלינו ואל תכריתנו לא כרת דיומי ולא כרת דשני ולא תכרת נפשנו מלהעלות מים נוקבין למעלה ולא תכרת נפשנו מלהזדווג בבת זוגה בעולם הנשמות בהכרת רשעים חס ושלום ותשפיע עלינו אור ישועה ורחמים מכת"ר עליון להציל ממות נפשנו ולהחיותנו חיים ארוכים דשנים ורעננים לעבודתך ותזכנו למקום שהרוחות והנשמות נחצבות משם ונזכה להיות מהעולים והזוכים לחיי העולם הבא ובְּכֹחַ שמך הקדוש אאהלידיה תבטל מעלינו ומעל כל בני ביתינו כל גזרותת קשות ורעות ותשגיח עלינו בעין חמלתך שנאמר בו הִנֵּה לֹא יָנוּם וְלֹא יִישָׁן שׁוֹמֵר יִשְׂרָאֵל ויהיה הצער שנדדנו שינה מעינינו בלילה הזוֹ לתקון מה שפגמנו בעיינין עילאין והרע בעיניך עשינו ונפטר מלהתגלגל נפשנו בעוף הנקרא ראה בעון פגם הראות ופצנו והצילנו מעונש חיבוט הקבר מהמלאך אכזרי המשבר עיני הרשעים בקבר ובצער שנדדנו שינה מעינינו נפטר מאותו הצער ותנוח נפשנו במשכנות מבטחים. והנה התורה הקדושה שבה נתעסקנו הלילה הקדושה הזוֹ היא נפלאת והשמות הקדושים היוצאים מכל מה שקרינו המה יליצו טוב בעדנו לקבלנו בתשובה ולקרוע רוע גזר דינינו וְנִפָּטֵר מכל צער וכל המקטרגים אשר נבראו בעונותנו ימחו בְּכֹחַ קדושת תורתך הקדושה אנא הבט בעמלנו ואל תביט במעלנו ותבא לפניך שועתנו לֵב נִשְׁבָּר וְנִדְכֶּה אֱלֹהִים לֹא תִבְזֶה ויצאו מים חיים מלובן העליון דרך רחובות הנהר לקו האמצעי נָהָר פְּלָגָיו יְשַׂמְּחוּ עִיר אֱלֹהנו לטהרנו מכל פשענו ואתה בטובך תעורר רחמיך ויפן מצחא דאריך אנפין רעוא דכל רעיון במצח זעיר אנפין ועֵינָא דאריך אנפין בעֵינָא דזעיר אנפין ובכן יתבטלו כל הדינין והיו כְּלֹא היו כי אתה חפץ בתשובת הרשעים חננו ועננו ושמע תפלתנו. יִהְיוּ לְרָצוֹן אִמְרֵי פִי וְהֶגְיוֹן לִבִּי לְפָנֶיךָ ה' צוּרִי וְגֹאֲלִי .

כ"ב קצת אזהרות לחג השבועות בס"ד[עריכה]

א ערב שבועות ישתדל לטבול על כל פנים וקודם הטבילה יגלח ראשו דוקא בערב שבועות ולא קודם כי כן כתוב בספר הכונות האמיתי וכן כתב מורי זקני הרב 'חסד לאלפים' ז"ל בכתיבת יד זולת אם חל שבועות ביום ראשון שאז יגלח בערב שבת כמו שכתבנו במקום אחר בס"ד.
ב אור שבועות יקדש ויאכל שיעור ברכת המזון לקיים מִצְוַת סעודת יום טוב ויברך כהוגן ותכף ילך למקום הלימוד יתחיל ללמוד הוא לבדו מנין המִצְוֹת של הרמב"ם או 'אדרא זוטא' או תהלים. וכאשר יבואו בני חבורה יתחילו בסדר הלימוד בלי הפסק.
ג אחר קריאת פסוקי תנ"ך כאשר יסד רבינו האר"י ז”ל ילמדו האדרא רבא ואחר כך קצת תהלים עד סמוך לעלות השחר ד אחר עמוד השחר יזהר שלא יאמר שום פסוק עד שלא יברך ברכת התורה וחוץ מברכת נטילת ידים יברך כל הברכות כמו שכתב רבינו האר"י ז"ל.
ה יזהר שלא יתנמנם בקריאת שמע ותפילה כלביא יקום וכארי לעבודת ה'.
ו אחר תְּפִלָּה יקדש וישתה רביעית מזוג במים ויכוין לפטור ברכה ראשונה מהקאב"י ויאכל שיעור פת הבאה בכיסנין ויברך על המחיה ועל היין.
ז ישתדל מאד ללמוד ביום קבלת התורה ואי לא אפשר מתוך כובד ראש בשינה ינוח מעט ויקום ויחזור על לימודו כל היום כי גדול וקדוש היום יום קבלת התורה ויעשה סעודת יום טוב ודעתו על התורה.
ח אם בר הכי הוא ישתדל לחדש איזה חידוש בתורה והוא סימן טוב להתחיל לחדש ביום מתן התורה לכל השנה.
ואי לֹא נִסָּה באלה ישתדל לידע חידוש בתורה אשר לא ידעו מקודם.
ט אור שני של חג השבועות ישתדל לקבוע עת לתורה וכבר ידוע מעשה שאירע למרן הקדוש ז"ל שעשו לימוד גם בליל שני.
יוד גם ביום השני יתאמץ בתורה דלדעת ר' יוסי ביום ז' בסיון נתנה תורה וכבר ידוע מה שכתב הרמ"ע ז"ל.
י"א הרמ"ק ז"ל כתב דביום השבועות היה עוסק בחכמת האמת והיה רואה סימן יפה במשנתו.

כ"ג תְּפִלָּה להוצאת ספר תורה בשלה רגלים שתקן רבינו האר"י ז"ל[עריכה]

רבונו של עולם מלא משאלות לִבֵּנוּ לטובה והפק רצוננו ותן שאלתנו וזכנו לנו ולנשותנו ובנינו וכל בני ביתנו לעשות רצונך בלב שלם ומלטנו מיצר הרע ותן חלקנו בתורתך וזכנו שתשרה שכינתך עליני והופע עלינו רוח חכמה ובינה ויהי רצון מלפניך ה' אֱלֹהֵינוּ וְאֱלֹהֵי אֲבוֹתֵינוּ שתזכנו לעשות מעשים טובים בעיניך וללכת בדרכי ישרים לפניך וקדשנו בקדושתך ותזכנו לחיים טובים וארוכים לימות המשיח ולחיי העולם הבא ותשמרנו ממעשים רעים ומשעות רעות המתרגשות לָבֹא בעולם וְהַבּוֹטֵחַ בַּה' חֶסֶד יְסוֹבְבֶנּוּ אמן.

כ"ד קצת אזהרות לחג הסכות[עריכה]

א יטבול ערב סוכות לטהר עצמו ברגל הקדוש על כל פנים.
ב ישתדל בסוכה בעצמו ועל כל פנים מוטב שיזהר שלא תהיה עשויה על ידי גוי ובפרט הסכך.
ג ישתדל לקנות ד' מינין ואתרוג משובח ולפרוע קודם החג לצאת ידי חובה אליבא דכולי עלמא שיקנה ד' מינין בקנין דאורייתא.
ד יזהר לישב בסוכה בשמחה לקיים מִצְוַתוֹ יתברך וְגִילוּ בִּרְעָדָה וישתדל לתת לעניים מסעודתו כי מלבד דבכל יום טוב חובה לתת מאכל לעני נוסף גם הוא לכבוד האושפיזין ואם לאו גדול עונו כמו שכתוב בזֹהר הקדוש.
ה חול המועד מצוה לכבדו באכילה ושתיה ואם לאו חס ושלום מבזה המועדות כמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה.
ו אם יש לו לב, לא יוציא הימים הקדושים של חול המועד בשחוק והבלים ומה גם כי עדיין הושענא רבא ושמחת תורה לפניו שהם ימי דין כמו שאמרו זכרונם לברכה ובזהר הקדוש מפורש יותר.
ז אור הושענא רבא ישתדל מאד ללמוד כל הלילה התקון הנהוג והכל הולך אחר החיתום והוא גמר דין האדם ובשמיני עצרת מסירת הפתקין אי לזאת ליל הושענא רבא והיום לו בְּכֹחַ יִגְבַּר אִישׁ לעבוד את בוראו ולשוב בתשובה כְּדָת מַה לַּעֲשׂוֹת וה' לֹא יִמְנַע טוֹב לַהֹלְכִים בְּתָמִים .

כ"ה עשר זכירות[עריכה]

כבר נודע חיוב הזכירות בפה ובלב ובקצרה הוזכרו בקונטרס צפורן שמיר בתְּפִלָּה הכוללת רוב המִצְוֹת שהם מתקיימים בתפלת שחרית ואף על גב דרבינו האר”י ז"ל הזהיר לזכור קצת זכירות באומרו וקרבתנו מלכנו.
וכתב גדול אחד דכונתו לקיים הזכירות בפה כבר אני עני כתבתי על זה בקונטרס יוסף אומץ סימן כ"ג דכונת הרב האר"י ז"ל היינו לקיים לא תעשה אל תשכח דהיינו בלב עיין שם באורך.
ויש ראיה לזה ממאי דקיימא לן באורח חיים סימן ש"ז מותר לומר לחבירו הנראה שתעמוד עמי לערב הנה שבלבו הוא שיעשה מלאכה לערב נקרא הרהור שמותר ולא דיבור ואין כאן מקום להאריך.
ויען ראיתי בני אדם שאומרים הזכירות ותְּפִלָּה אחריהם שהיא בסוף ספר פועל צדק.
ראיתי לסדר הזכירות ותְּפִלָּה אחר כל זכירה יותר מתוקנת ובסגנון אחר בס"ד.

לשם יחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה בדחילו ורחימו ורחימו ודחילו ביחודא שלים בשם כל ישראל הריני בא לקיים מִצְוֹת הזכירות בפה לתקן שרש מִצְוֹת אלו במקום עליון לעשות נחת רוח ליוצרנו וִיהִי נֹעַם אֲדֹנָי אֱלֹהֵינוּ עָלֵינוּ וּמַעֲשֵׂה יָדֵינוּ כּוֹנְנָה עָלֵינוּ וּמַעֲשֵׂה יָדֵינוּ כּוֹנְנֵהוּ .
א
הריני זוכר יציאת מצרים כמו שכתוב זָכוֹר אֶת הַיּוֹם הַזֶּה אֲשֶׁר יְצָאתֶם מִמִּצְרַיִם מִבֵּית עֲבָדִים כִּי בְּחֹזֶק יָד הוֹצִיא ה' אֶתְכֶם מִזֶּה .
ויהי רצון מלפניך ה' אֱלֹהֵינוּ וְאֱלֹהֵי אֲבוֹתֵינוּ שתתמלא רחמים לכבוד שכינתך והאר פניך על מקדשך השמם למען אדני וכשם שבחסדיך המרובים והגדולים הגדלת חסדך ממנו וגאלתנו וגאלת את אבותינו ממצרים והעלית בְּכֹחֲךָ כל ניצוצות הקדושה אשר נפוצו שמה במצרים ולא נשאר בה שום ניצוץ קדושה כן בחסדיך הגדולים תוציאנו מגלות זה תקע בשופר גדול לחירותינו וקבץ נפוצותינו מארבע כנפות הארץ ותוציא לאור כל ניצוצות הקדושה אשר נטמעו בקליפה חַיִל בָּלַע וַיְקִאֶנּוּ מִבִּטְנוֹ יוֹרִישֶׁנּוּ אֵל גלה כבוד מלכותך עלינו מהרה ובא לציון גואל ותבנה בית המקדש במהרה בימינו עשה למען שמך עשה למען ימינך עשה למען קדושתך עשה למען תורתך עשה בזכות אברהם יצחק ויעקב משה אהרן יוסף דוד וכימי צאתנו ממצרים הראנו נפלאות וְהָיָה ה' לְמֶלֶךְ עַל כָּל הָאָרֶץ בַּיּוֹם הַהוּא יִהְיֶה ה' אֶחָד וּשְׁמוֹ אֶחָד .
ב
הריני זוכר את השבת כמו שכתוב זָכוֹר אֶת יוֹם הַשַּׁבָּת לְקַדְּשׁוֹ ויהי רצון מלפניך ה' אֱלֹהֵינוּ וְאֱלֹהֵי אֲבוֹתֵינוּ שתתמלא רחמים עלינו ועל כל ישראל ותזכנו לשמור יום שבת קדש כל ימי חיינו במחשבה ובדיבור ובמעשה ותזכנו להתענג בו כמו שכתוב וְקָרָאתָ לַשַּׁבָּת עֹנֶג לִקְדוֹשׁ ה' מְכֻבָּד ויהיו כל מעשנו לשם שמים ותצילנו מלחטוא ולשמור פינו ולשוננו שלא נדבר בשבת דיבור של חול ושום דיבור אסור ולא נחטא בשום מעשה אסור כלל ותזכנו ליחד זכור ושמור שב"ת לה' ולחבר הדודים יחדיו ותמשך שפע קדושת השבת יומשך עלינו בימי החול שפע קדושה וטהרה לעשות רצונך כרצונך ולעסוק בתורה לשמה ובמִצְוֹת וגמילות חסדים ותגאלנו גאולה שלימה למען שמ"ך במהרה בימינו אמן.
ג
והריני זוכר מעמד הר סיני כמו שכתוב רַק הִשָּׁמֶר לְךָ וּשְׁמֹר נַפְשְׁךָ מְאֹד פֶּן תִּשְׁכַּח אֶת הַדְּבָרִים אֲשֶׁר רָאוּ עֵינֶיךָ וּפֶן יָסוּרוּ מִלְּבָבְךָ כֹּל יְמֵי חַיֶּיךָ וְהוֹדַעְתָּם לְבָנֶיךָ וְלִבְנֵי בָנֶיךָ: יוֹם אֲשֶׁר עָמַדְתָּ לִפְנֵי ה' אֱלֹהֶיךָ בְּחֹרֵב בֶּאֱמֹר ה' אֵלַי הַקְהֶל לִי אֶת הָעָם וְאַשְׁמִעֵם אֶת דְּבָרָי אֲשֶׁר יִלְמְדוּן לְיִרְאָה אֹתִי כָּל הַיָּמִים אֲשֶׁר הֵם חַיִּים עַל הָאֲדָמָה וְאֶת בְּנֵיהֶם יְלַמֵּדוּן .
ויהי רצון מלפניך ה' אֱלֹהֵינוּ וְאֱלֹהֵי אֲבוֹתֵינוּ שתתמלא רחמים עלינו ותטע אהבה ואחוה שלום וריעות ביננו ובין כל ישראל ונהיה לאחדים כשם שבהר סיני היה שלום בינינו כדכתיב וַיִּחַן שָׁם יִשְׂרָאֵל נֶגֶד הָהָר כאיש אחד באחדות גמור כן ברחמיך הרבים תזכנו להעביר ממנו שנאה וקנאה ותחרות ונהיה אוהבים זה לזה ותשים שלום בינינו וכשם שבמעמד הר סיני פסקה זוהמא ממנו וזככת אותנו וטהרתנו מכל טומאה וחלאה וזוהמא וקדשתנו בקדושתך כן ברחמיך הרבים תטהרנו מטומאתנו ומזוהמותינו ותקדשנו במִצְוֹתיך ותטהר רעיונינו ולבנו לעבודתך וליראתך ותטע תורתך בלבנו ותהיה יראתך על פנינו לבלתי נחטא ותעורר לבנו לאהבת תורתך ובכל יום יהיה בעינינו כאלו אנו מקבלים תורתך בדביקה וחשיקה וחפיצה והאר עינינו בתורתך ותדבק לבנו במִצְוֹתיך ותיחד לבנו לאהבה וליראה את שמך הגדול הגבור והנורא ותגאלנו למען רחמיך ותזכנו לקבל ולשמוע תורה מפיך כמו שכתוב וְכָל בָּנַיִךְ לִמּוּדֵי ה' וְרַב שְׁלוֹם בָּנָיִךְ במהרה בימינו אמן כן הי רצון.
ד
והריני מקיים מקרא שכתוב וְזָכַרְתָּ אֶת ה' אֱלֹהֶיךָ כִּי הוּא הַנֹּתֵן לְךָ כֹּחַ לַעֲשׂוֹת חָיִל והריני מאמין שהכל ממנו יתברך וכל הטוב שיש לנו בין טובת הגוף בין טובת הנפש הכל מאתו יתברך אשר הגדיל חסדו עמנו ככל צדקותיו וברוב רחמיו יתברך ויתעלה.
ויהי רצון מלפניך ה' אֱלֹהֵינוּ וְאֱלֹהֵי אֲבוֹתֵינוּ שתתמלא רחמים עלינו ותשפיע עלינו שפע ישועה ורחמים ונהיה בריאים בכל רמ"ח אברינו ושס"ה גידנו לעבודתך וליראתך ותצילנו מכל חולי ומכל כאב ומכל מיחוש ומכל מדות רעות רפאנו ה' ונרפא הושיענו ונושעה כי תהִלתנו אתה ותשפיע טל העליון מִתְּרֵין מזלין נוצר ונקה דרך חיך גרון לאבא ואמא ומאבא ואמא לזעיר אנפין ומזעיר אנפין לחקל תפוחין קדישין ומשם ישתלשל ויגיע ויראה שפע ישועה ורחמים בכל העולמות וְרַוֵּה פני תבל וְשַׂבַּע את העולם כולו מטובך ומלא ידינו מברכותיך ומעושר מתנות ידך ותפרנסנו לנו ולכל בני ביתנו פרנסה טובה וכלכלה מידך המלאה והרחבה בריוח וְהֶתֵּר ונחת בלי שום עין הרע.
וברוב רחמיך תצילנו מכל חטא והרהור ואשמה ורשע ותזכנו לחזור בתשובה שלימה ולעסוק בתורה לשמה ובמִצְוֹת וגמילות חסדים ונעשה חיל מתורה ומִצְוֹת ולא ימצא בנו ובזרענו ובזרע זרענו שום פגם ושום פסול ותקיים בנו מקרא שכתוב לֹא יָמוּשׁוּ מִפִּיךָ וּמִפִּי זַרְעֲךָ וּמִפִּי זֶרַע זַרְעֲךָ אָמַר ה' מֵעַתָּה וְעַד עוֹלָם אמן כן יהי רצון.
ה
והריני זוכר במרירות נפש כל אשר הכעיסו אבותינו להקדוש ברוך הוא במדבר ובפרט בעגל כמו שכתוב זְכֹר אַל תִּשְׁכַּח אֵת אֲשֶׁר הִקְצַפְתָּ אֶת ה' אֱלֹהֶיךָ בַּמִּדְבָּר לְמִן הַיּוֹם אֲשֶׁר יָצָאתָ מֵאֶרֶץ מִצְרַיִם עַד בֹּאֲכֶם עַד הַמָּקוֹם הַזֶּה מַמְרִים הֱיִיתֶם עִם ה' .
והרי אנו בושים ונכלמים מאד על מעשה אבותינו ועל מעשנו הרעים אשר חטאנו עוינו פשענו ועבדנו על כמה מרמ"ח מִצְוֹת עשה ועל כמה משס"ה לא תעשה ופגמנו בנפש רוח ונשמה ופגמנו במדות העליונות ובכל מסילות דרך השפעת השפע לנפשנו רוחנו ונשמתנו אוי ואבוי לנו אין לנו פה להשיב ולא מצח להרים ראש ועתה ברוח נשברה ונפש נמוכה וגוף כפוף אנו מודים לפניך ואומרים חטאנו עויני פשענו אנחנו ואבותנו והרי אנו שבים בתשובה.
ויהי רצון מלפניך ה' אֱלֹהֵינוּ וְאֱלֹהֵי אֲבוֹתֵינוּ שתתמלא רחמים עלינו ותזכנו לחזור אליךבתשובה שלימה ותצילנו מיצר הרע ואתה ברוב רחמיך תטהר את כל אשר פגמנו ותתקן אשר עִוַּתְנוּ ותלקט אשר פזרנו ותמלא כל השמות שפגמנו בהם עָזְרֵנוּ אֱלֹהֵי יִשְׁעֵנוּ עַל דְּבַר כְּבוֹד שְׁמֶךָ וְהַצִּילֵנוּ וְכַפֵּר עַל חַטֹּאתֵינוּ לְמַעַן שְׁמֶךָ .
יִהְיוּ לְרָצוֹן אִמְרֵי פִי וְהֶגְיוֹן לִבִּי לְפָנֶיךָ ה' צוּרִי וְגֹאֲלִי .
ו
והריני זוכר זכירת המן שהאכיל הקדוש ברוך הוא את אבותינו במדבר כמו שכתוב וְזָכַרְתָּ אֶת כָּל הַדֶּרֶךְ אֲשֶׁר הוֹלִיכֲךָ ה' אֱלֹהֶיךָ זֶה אַרְבָּעִים שָׁנָה בַּמִּדְבָּר לְמַעַן עַנֹּתְךָ לְנַסֹּתְךָ לָדַעַת אֶת אֲשֶׁר בִּלְבָבְךָ הֲתִשְׁמֹר מִצְוֹתָיו אִם לֹא: וַיְעַנְּךָ וַיַּרְעִבֶךָ וַיַּאֲכִלְךָ אֶת הַמָּן אֲשֶׁר לֹא יָדַעְתָּ וְלֹא יָדְעוּן אֲבֹתֶיךָ לְמַעַן הוֹדִיעֲךָ כִּי לֹא עַל הַלֶּחֶם לְבַדּוֹ יִחְיֶה הָאָדָם כִּי עַל כָּל מוֹצָא פִי ה' יִחְיֶה הָאָדָם .
ויהי רצון מלפניך ה' אֱלֹהֵינוּ וְאֱלֹהֵי אֲבוֹתֵינוּ שתתמלא רחמים עלינו וכשם שֶרִחַמְתָּ על אבותנו במדבר וּמַנְךָ לא מנעת מפיהם והיו פנויים לעסוק בתורה כן ברחמיך הרבים תצילנו מכל טרדא ומכף כל אויב ואורב ומכל חולי ונהיה פנויים לעסוק בתורתך הקדושה ואתה ברֹב רחמיך תחון ותחמול עלינו ותתן לנו ולכל בני ביתנו לֶחֶם לֶאֱכֹל וּבֶגֶד לִלְבֹּשׁ כשם שנתת פִּסַּ"ת לֶחֶם לֶאֱכֹל וּבֶגֶד לִלְבֹּשׁ ליעקב אבינו הנקרא איש ת"ם כי אתה האל הטוב הזן ומפרנס ומכלכל בחסדיך לכל בריותיך כדכתיב פּוֹתֵחַ אֶת יָדֶךָ וּמַשְׂבִּיעַ לְכָל חַי רָצוֹן וכתיב נֹתֵן לֶחֶם לְכָל בָּשָׂר וכתיב טוֹב ה' לַכֹּל וְרַחֲמָיו עַל כָּל מַעֲשָׂיו .
ובכן יהי רצון מלפניך ה' אֱלֹהֵינוּ וְאֱלֹהֵי אֲבוֹתֵינוּ שנהיה אנחנו וכל בני ביתנו בכלל הרחמים והחסד שתתן לנו מזונותינו במילוי ובריוח כי רחום אתה.
יִהְיוּ לְרָצוֹן אִמְרֵי פִי וְהֶגְיוֹן לִבִּי לְפָנֶיךָ ה' צוּרִי וְגֹאֲלִי .
ז
והריני זוכר מה שעשה הקדוש ברוך הוא למרים הנביאה כמו שכתוב זָכוֹר אֵת אֲשֶׁר עָשָׂה ה' אֱלֹהֶיךָ לְמִרְיָם בַּדֶּרֶךְ בְּצֵאתְכֶם מִמִּצְרָיִם פירוש התבוננו מה אירע למרים הנביאה שדיברה באחיה שהיתה גדולה בשנים ממנו וגדלתו על ברכיה וסִכְּנָה בעצמה להצילו מן הים והיא לא דיברה בגנותו אלא טעתה שהשוהו לשאר נביאים והוא לא הקפיד ואף על פי כן מיד נענשה בצרעת.
(הרמב"ם ז"ל סוף הלכות טומאת צרעת).
ובכן יראה ורעד יבא בנו על כל אשר חטאנו עוינו ופשענו ודיברנו לשון הרע על מכירנו ועל הגדולים וטובים ממנו ועל חכמי ישראל אוי לנו אהה על נפשנו ופגמנו בלשון גס בשקר וכזב וליצנות וחנופה והיינו מכלל ד' כתות שאינן מקבלות פני שכינה עַל זֶה הָיָה דָוֶה לִבֵּנוּ עַל אֵלֶּה חָשְׁכוּ עֵינֵינוּ והרי אנו מתחרטים חרטה גמורה ושבים בתשובה ומבקשים מחילה וסליחה וכפרה על אשר נואלנו ואשר חטאנו עוינו ופשענו.
ויהי רצון מלפניך ה' אֱלֹהֵינוּ וְאֱלֹהֵי אֲבוֹתֵינוּ שתמחול ותסלח ותכפר את כל חטאתנו עונותנו ופשענו ותזכנו לחזור אליך בתשובה שלימה ותזכנו לשמור פינו ולשוננו בכל מכל כל וישוב לאיתנו הראשון ולא ידח ממנו נדח אמן כן יהי רצון.
ח
והרי אני מקיים מִצְוַת זכירת עמלק כמו שכתוב זָכוֹר אֵת אֲשֶׁר עָשָׂה לְךָ עֲמָלֵק בַּדֶּרֶךְ בְּצֵאתְכֶם מִמִּצְרָיִם: אֲשֶׁר קָרְךָ בַּדֶּרֶךְ וַיְזַנֵּב בְּךָ כָּל הַנֶּחֱשָׁלִים אַחֲרֶיךָ וְאַתָּה עָיֵף וְיָגֵעַ וְלֹא יָרֵא אֱלֹהִים: וְהָיָה בְּהָנִיחַ ה' אֱלֹהֶיךָ לְךָ מִכָּל אֹיְבֶיךָ מִסָּבִיב בָּאָרֶץ אֲשֶׁר ה' אֱלֹהֶיךָ נֹתֵן לְךָ נַחֲלָה לְרִשְׁתָּהּ תִּמְחֶה אֶת זֵכֶר עֲמָלֵק מִתַּחַת הַשָּׁמָיִם לֹא תִּשְׁכָּח .
רבונו של עולם יחרד לבנו ויתר ממקומו אשר כב יכול אין השם שלם ואין כסאו שלם עד שימחה זכר עמלק זה כמה מאות שנים.
אוי נא לנו כי חטאנו והן בעון חוללנו חולין הוא לנו כי עונותנו הטו אלה לעכב מחיית עמלק מה נאמר מַה נְּדַבֵּר וּמַה נִּצְטַדָּק ובלב נשבר ונדכה אתאנו לחלות פניך אנא ה' עשה למען שמך הגדול ותכניע ותמחה את זכר עמלק ותאבד כל זכר למו וַה' לְעוֹלָם יֵשֵׁב כּוֹנֵן לַמִּשְׁפָּט כִּסְאוֹ במהרה בימנו אמן.
ט
והריני מקיים מצוה לזכור שהציל ה' את אבותינו מבלק ובלעם כמו שכתוב עַמִּי זְכָר נָא מַה יָּעַץ בָּלָק מֶלֶךְ מוֹאָב וּמֶה עָנָה אֹתוֹ בִּלְעָם בֶּן בְּעוֹר מִן הַשִּׁטִּים עַד הַגִּלְגָּל לְמַעַן דַּעַת צִדְקוֹת ה' רבונו של עולם מודים אנחנו לך על כל הטובות והנסים והנפלאות שעשית עמנו ועם אבותנו ובכלל רחמיך מה שהפלאת לעשות לאבותנו במדבר והצלתם מבלק ובלעם והפרת עצתם וקלקלת מחשבותם ולא נתכעסת בימים ההם וכתיב וַיַּהֲפֹךְ ה' אֱלֹהֶיךָ לְּךָ אֶת הַקְּלָלָה לִבְרָכָה כִּי אֲהֵבְךָ ה' אֱלֹהֶיךָ ועל כלם יתברך ויתנשא תמיד שמך מלכנו לעולם ועד וכל החיים יודוך סלה.
ויהי רצון מלפניך ה' אֱלֹהֵינוּ וְאֱלֹהֵי אֲבוֹתֵינוּ שתתמלא רחמים עלינו יְהִי חַסְדְּךָ ה' עָלֵינוּ כַּאֲשֶׁר יִחַלְנוּ לָךְ והפר עצת אויבינו הפר עצתם וקלקל מחשבותם והָשֵׁב גְּמוּלָם בראשם וְלֹא תַעֲשֶׂינָה יְדֵיהֶם תּוּשִׁיָּה וּפְצֵנוּ והצילנו מכל צרה כי בך בטחנו ובחסדך הגדול באמת נשעננו ובשמך נעזרנו הטוב כי לא כלו רחמיך המרחם כי לא תמו חסדיך כי מעולם קוינו לך חוס ורחם כי שמך נקרא עלינו וקיים לנו מה שהבטחתנו וְאַף גַּם זֹאת בִּהְיוֹתָם בְּאֶרֶץ אֹיְבֵיהֶם לֹא מְאַסְתִּים וְלֹא גְעַלְתִּים לְכַלֹּתָם לְהָפֵר בְּרִיתִי אִתָּם כִּי אֲנִי ה' אֱלֹהֵיהֶם יִהְיוּ לְרָצוֹן אִמְרֵי פִי וְהֶגְיוֹן לִבִּי לְפָנֶיךָ ה' צוּרִי וְגֹאֲלִי .
יוד
הריני זוכר את ירושלם כמו שכתוב אִם אֶשְׁכָּחֵךְ יְרוּשָׁלִָם תִּשְׁכַּח יְמִינִי: תִּדְבַּק לְשׁוֹנִי לְחִכִּי אִם לֹא אֶזְכְּרֵכִי אִם לֹא אַעֲלֶה אֶת יְרוּשָׁלִַם עַל רֹאשׁ שִׂמְחָתִי .
יהי רצון מלפניך ה' אֱלֹהֵינוּ וְאֱלֹהֵי אֲבוֹתֵינוּ שתרחם על ירושלם עיר הקדש העיר אשר בחרת ועל מקדשך ברחמיך הרבים וקיים לנו מה שהבטחתנו בּוֹנֵה יְרוּשָׁלִַם ה' נִדְחֵי יִשְׂרָאֵל יְכַנֵּס אֱלֹהֵינוּ וְאֱלֹהֵי אֲבוֹתֵינוּ מלך רחמן רחם עלינו טוב ומטיב הדרש לנו שובה עלינו בהמון רחמיך בגלל אבות שעשו רצונך כונן בית מקדשך על מכונו הראנו בבנינו שמחנו בתקונו והשב שכינתך לתוכו והשב כהנים לעבודתם ולויים לשירם ולזמרם במהרה בימינו אמן.

כ"ו סגולה להולך בדרך[עריכה]

מצאתי כתוב שיאמר קודם שיסיים העמידה מזמור לַמְנַצֵּחַ בִּנְגִינֹת וכו' אֱלֹהִים יְחָנֵּנוּ בצורת המנורה כתובה על קלף.

ז"ך סגולה להצלחה[עריכה]

יקרא בכל יום פרשת וישלח עד שֵׁם הַמָּקוֹם סֻכּוֹת כן כתב במדרש תלפיות דף קכ"ח וכן הוא במנהגים מהרי"ל ז"ל.

כ"ח סגולה לשמירה[עריכה]

יקרא אות ק' מאלפא ביתא קָרָאתִי בְכָל לֵב עד לְעוֹלָם יְסַדְתָּם ואחר כן יאמר יהי רצון מלפניך ה' אֱלֹהֵינוּ וְאֱלֹהֵי אֲבוֹתֵינוּ שתשרה שכינתך עלינו ותרחיק ממנו יצר הרע של רוח זנונים רוח מחשבות רעות והרהורים רעים רוח של שחוק רוח דברים בטלים רוח יגונות ואנחות רוח שקר רוח תועה רוח משחית רוח חבלה רוח קטב מרירי רוח אש של עצמות רוח תזזית רוח טומאה רוח עועים וכל רוחות רעות כלם יתבערו ויתבטלו ממני אַתָּה סֵתֶר לִי מִצַּר תִּצְּרֵנִי רָנֵּי פַלֵּט תְּסוֹבְבֵנִי סֶלָה : אָחִישָׁה מִפְלָט לִי מֵרוּחַ סֹעָה מִסָּעַר : ה' צְבָאוֹת עִמָּנוּ מִשְׂגָּב לָנוּ אֱלֹהֵי יַעֲקֹב סֶלָה :

כ"ט לכל כויה בין באש בין ברותחים תכף ומיד יאמר בכונה גדולה[עריכה]

יְבָרֶכְךָ ה' וְיִשְׁמְרֶךָ ג' פעמים.
יָאֵר ה' פָּנָיו אֵלֶיךָ וִיחֻנֶּךָּ ג' פעמים.
יִשָּׂא ה' פָּנָיו אֵלֶיךָ וְיָשֵׂם לְךָ שָׁלוֹם ג' פעמים.
בדוק ומנוסה.

ל לחן ולחסד[עריכה]

אחר תפלת שחרית יאמר הַאֲזִינוּ הַשָּׁמַיִם וַאֲדַבֵּרָה וְתִשְׁמַע הָאָרֶץ אִמְרֵי פִי: יַעֲרֹף כַּמָּטָר לִקְחִי תִּזַּל כַּטַּל אִמְרָתִי כִּשְׂעִירִם עֲלֵי דֶשֶׁא וְכִרְבִיבִים עֲלֵי עֵשֶׂב: כִּי שֵׁם ה' אֶקְרָא הָבוּ גֹדֶל לֵאלֹהֵינוּ : יהי רצון מלפניך ה' אֱלֹהֵינוּ וְאֱלֹהֵי אֲבוֹתֵינוּ שתעשה למען רחמיך ולמען קדושת פסוקים אלו והשמות הקדושים שבהם ותתננו לאהבה לחן לחסד ולרחמים בעיני כל רואינו ויהיו דברינו נשמעים לעבודתך ויהיו כל מעשנו לשם שמים ותצליחנו בלמודינו ובכל מעשה ידינו אמן כן יהי רצון.

ל"א לחש לעין הרע בדוק ומנוסה[עריכה]

משביע אני עליכם כל מִן עֵינָא בִּישָׁא עֵינָא אוּכָּמָא עֵינָא צָרוֹבָא עֵינָא תְּכֵלְתָא עֵינָא יָרוֹקָא עֵינָא אֲרוּכָּה עֵינָא קצרה עֵינָא רחבה עֵינָא צרה עֵינָא ישרה עֵינָא עקומה עֵינָא עגולה עֵינָא שוקעת עֵינָא בּוֹלֶטֶת עֵינָא רוֹאָה עֵינָא מַבֶּטֶת עֵינָא בוקעת עֵינָא שואבת עֵינָא דִדְכוּרָא עֵינָא דְנוּקְבָא עֵינָא דאיש ואשתו עַין דְאִשָּׁה וּבִתָּהּ עַין דְאִשָּׁה וּקְרוֹבָתָא עַין דבחור עַין דזקן עַין דזקנה עַין דבתולה עַין דבעולה עַין דאלמנה עַין דנשואה עַין דגרושה כָּל מִין עֵינָא בִּישָׁא שֶׁיֵּשׁ בעולם שראתה וְהִבִּיטָה וְדִבְּרָה בְּעַין הרע על פלוני בן פלונית גָּזַרְנָא וְאַשְׁבַּעְנָא לְכוֹן בההוא עֵינָא עילאה קדישה עֵינָא חַדָּא עֵינָא חִוָּורָא עֵינָא דְאִיהִי חִוָּור גוֹ חִוָּור עֵינָא דְכָליל כָּל חִוָּור עֵינָא דְכֹלָא ימינא עֵינָא פְּקִיחָא עֵינָא דאשגחותא תדירא עֵינָא דְכֹלָא רַחֲמֵי עֵינָא דאיהי רַחֲמֵי גוֹ רַחֲמֵי עֵינָא דְכָלִיל כָּל רַחֲמֵי עֵינָא דְלֵית עֲלַהּ גַּבְנִינֵי עֵינָא דְלָא אַדְמִיך וְלָא נָאִים עֵינָא דְכָל עיינין מִסתחיין מאשגחותֵיהּ עֵינָא דכל עיינין בישין אִתְכּפְיָין ואִתְטַמְּרָן גוֹ כֵּיפִין מן קֳדמוֹהי עֵינָא דְנָטִיר לישראל כְּדִכתיב הִנֵּה לֹא יָנוּם וְלֹא יִישָׁן שׁוֹמֵר יִשְׂרָאֵל וכתיב הִנֵּה עֵין ה' אֶל יְרֵאָיו לַמְיַחֲלִים לְחַסְדּוֹ בההיא עֵינָא עילאה גזרית ואשבעית עליכון כל מין עֵינָא בישא שתסורו ותערקו ותכרתו ותרחיקו מעל פלוני בן פלונית ומעל כל בני ביתו ולא יהיה לכם כֹּח לשלוט בפלוני בן פלונית ולכל בני ביתו לא ביום ולא בלילה לא בהקיץ ולא בחלום ולא בשום אבר מרמ"ח אבריו ולא בשום גיד משס"ה גידיו מהיום ולעולם אמן נצח סלה וָעֶד.
אַתָּה סֵתֶר לִי מִצַּר תִּצְּרֵנִי רָנֵּי פַלֵּט תְּסוֹבְבֵנִי סֶלָה .
יֹשֵׁב בְּסֵתֶר עֶלְיוֹן וְכולֵי כֻּלוֹ.

ל"ב לרפואה ולכל דבר יאמר[עריכה]

הריני מתנדב שמן למאור לעילוי נשמתו של רבי מאיר בעל הנס כדי שהקדוש ברוך הוא בזכות רבי מאיר בעל הנס יצילני לי ולאשתי מכל חולי ומכל כאב ונהיה בריאים דְּשֵׁנִים וְרַעֲנַנִּים ושקטים ויצילנו מכל צרה ומכל מיני פורענות ויאריך ימינו בטוב ושנותינו בנעימים לעבודתו יתברך אלהא דרבי מאיר ענני (ג' פעמים).
אֶקְרָא לֵאלֹהִים עֶלְיוֹן לָאֵל גֹּמֵר עָלָי .
חָנֵּנִי אֲדֹנָי כִּי אֵלֶיךָ אֶקְרָא כָּל הַיּוֹם .
עָזְרֵנוּ אֱלֹהֵי יִשְׁעֵנוּ עַל דְּבַר כְּבוֹד שְׁמֶךָ וְהַצִּילֵנוּ וְכַפֵּר עַל חַטֹּאתֵינוּ לְמַעַן שְׁמֶךָ.
עשה למען שמך עשה למען ימינך עשה למען תורתך עשה למען קדושתך.
יִהְיוּ לְרָצוֹן אִמְרֵי פִי וְהֶגְיוֹן לִבִּי לְפָנֶיךָ ה' צוּרִי וְגֹאֲלִי .

ל"ג סגולה אמיתית לכל ענין[עריכה]

סגולה אמיתית לכל ענין הוא להיות עניו באמת מלב ונפש וליתן צדקה כפי מִסַּת ידו ולעסוק בתורה לשמה וסימניך וַעֲצַת ה' הִיא תָקוּם עצ"ת ראשי תיבות ענוה צדקה תורה הִיא תָקוּם.

ה' ברחמיו יזכנו להכיר מיעוט ערכנו ושפל מצבנו ולעסוק בתורתו תורת חיים

התהלה והתפארת לחי העולמים
תם ונשלם שבח לא-ל בורא עולם