לדלג לתוכן

יריעות שלמה על רש"י/שמות/ז

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי

פסוק ב[עריכה]

[מזרחי] בד"ה אתה תדבר כו' שהפרש שבין כו' - נ"ב ותדע מדלא כתיב אתה תדבר אל אהרן שמע מינה דאל פרעה קאי א"אתה תדבר" וא"אהרן אחיך ידבר". ומה שפירש המחבר מה שפירש"י 'אהרן ימליץ ויטעים' הוא מוכרח, דאל"כ מה הפרש יפה יפרש, אבל מכל מקום נראה לי דאף בקרא משמע הכי מדכתיב גבי משה "את כל אשר אצוך" ודוק. מהרש"ל:

פסוק יב[עריכה]

בד"ה לאחר שחזר כו' נ"ב ואני קבלתי שנחש של אהרן בלע את כולן ואף לשון רש"י נוכל לפר' כן דכל זמן שלא חזר להיות מטה לא ניכר בליעתו עד אחר שנעשה מטה ומטות אחרים נאבדו וק"ל מהרש"ל אבל בגמרא בפרק הזורק לא משמע הכי ע"ש כנ"ל: