ירושלמי פסחים דף כב א

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

<< · ירושלמי פסחים · דף כב א · >>

צורת הדף באתר היברובוקס


תלמוד ירושלמי - גמרא | קרבן העדה | פני משה


לא נמצאת כשורף קדשים בי"ט אמר לו רבי אליעזר מאיליהן הן נשרפין אמר לו רבי יושוע לא נמצאת עובר על בל יראה ובל ימצא אמר לו מוטב לעבור מצוה בלא תעשה שלא באת לפניו ממצוה בלא תעשה שבאת לפניו א"ר פינחס אתיין אילין פלוגתא כאילין פלגוותא דתנינן תמן הניתנין במתנה אחת וכו' אמר לו רבי אליעזר ולא נמצאת עובר על בל תגרע אמר לו רבי יהושע ולא נמצאת עובר על בל תוסף אמר לו מוטב לעבור על מצות בלא תעשה שלא באת לפני ממצוה בלא תעשה שבאת לפני על דעתיה דרבי אליעזר יקרא לה שם וירדנה אסורה לטלטל וירדנה ויקרא לה שם שמא ישכח ויאכל וירדנה ויקרא לה שם ויולך עמה אחרת לקרן זוית כהיא דתנינן תמן מטלטלין תרומ' טהור' עם הטמאה עם החולין ולא דמיא תמן טמאה לצורך טהורה ברם הכא חולין לצורך טמאה חברייא בעיי וישליכנה לאשפה ויקדשנה ויש אדם מקדיש דבר שאינו שלו ויקדישנה וישליכנה לאשפה ויש אדם מבקיר דבר שאינו שלו ר' ירמיה בעי ויפרידנה וישליכנה לאויר הבית ויקרא לה שם תמן א"ר ירמיה בשם ר' זעירה שני חציי זיתים בתוך הבית אין הבית מצרף בכלי הכלי מצרף והכא הוא אומר הכין אמר ר' יוסה