ירושלמי פסחים דף ה ב

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

<< · ירושלמי פסחים · דף ה ב · >>

צורת הדף באתר היברובוקס


תלמוד ירושלמי - גמרא | קרבן העדה | פני משה


ולא בשחיטה הן קדושות ויפדה ויאכל אמר רבי חנניה חולייא קומי לא אוכל ואת אמרת יפדה ויאכל רבי אמר פסולות היו מפני שהן ממהרין להביא תודותיהן מפני חמץ שבתודה ואי איפשר שלא ישפך דמה של אחד מהן והיא נפסלת תני שתי פרות חורשות בירושלם וירושלם לא במקום שנהגו שלא לעשות מלאכה בארבעה עשר הוא נראות כחורשות אית תנויי תני שתי נרות דולקין אית תנויי תני שני סדינין אמר רבי פינחס ולא פליגון מאן דאמר שתי פרות שתי נרות בחול מאן דמר שני סדינין בשבת רבי חנניה בעא קומי רבי מנא ויקבעו לה תקיעה א"ל אם אומר את כן נמצאתה אומר שמא לתמיד הן תוקעין והן מתקלקלין א"ל והא תנינן שלש להבטיל את העם מן המלאכה ושלש להבדיל בין קודש לחול א"ל תמן כל ערב שבת ושבת הן תוקעין ואינן טועין ברם הכא אחת לקיצין הן אם אומר את כן אף הן סבירין שמא לתמיד הן תוקעין והן מתקלקלין למה מפני קדושתה או משום שאין אוכליה מצויין מה נפיק מביניהון חלות תודה אין תימר שאין אוכליה מצויין אלו אוכלין מצויין אין תימר מפני קדושתה אלו יש להן קדושה