ירושלמי חלה א ד

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

<< | ירושלמי · מסכת חלה · פרק א · הלכה ד | >>

הקטע המקביל ב: משנה · ירושלמי · בבלי


הלכה ד משנה[עריכה]

עיסה שתחילתה סופגנים וסופה סופגנים פטורה מן החלה תחילתה עיסה וסופה סופגנין תחילת' סופגנין וסופה עיסה חייבת בחלה וכן הקנובקאות חייבות המעיסה ב"ש פוטרין וב"ה מחייבין החליטה ב"ש מחייבין וב"ה פוטרין חלות תודה ורקיקי נזיר עשאן לעצמו פטור למכור בשוק חייב

הלכה ד גמרא[עריכה]

הדא [חדא] איתא שאלת לרבי מנא בגין דאנא בעייא למיעבד אצוותי אטרי מהו דינסבנה ותהא פטורה מן החלה אמר לה למה לא אתא שאיל לאבוי אמר ליה אסור שמא תימלך לעשותה עיסה וכן הקנוקעות [הקנובקאות] חייבות ריב"ל [אמר שלא] תאמר הואיל והוא עתיד להחזירה לסולתה תהא פטורה מן החלה אמר ר' בא בר זבדא עיסה מברין [מכרין] חייבת בחלה שלא תאמר הואיל הואיל והוא עתיד להחזירה לסולתה תהא פטורה מן החלה רב אמר עיסת כותח חייבת בחלה אמר ר' בון שמא תימלך לעשותה חררה לבנה אמר ר' מנא צריכין אנו מכרזין באילין דעבדין עביצין דייאון עבדון לון פחות מכשיעור דאינון סברן שהיא פטורה והיא חייבת תני רבי ישמעאל בי ר' יוסי אמר משום אביו אי זו היא המעיסה הנותן חמין לתוך קמח חליטה קמח לתוך חמין איתה חמי נחלטה כל צורכה ב"ש מחייבין לא נחלטה כל צורכה ב"ש פוטרין ר' יוסי ר' יסא בשם חזקיה בשם רבי חייה בשם רבי הושעיא שני תלמידים שנו אותה רבי אימי בשם רבי יוחנן על הדבר הזה הלכתי אצל ר' הושעיא רובא לקיסרין ואמר לי שני תלמידים שנו אותה וחכ"א לא כדברי זה ולא כדברי זה אלא הנאפה בתנור חייב באילפס ובקדירה פטור אי זהו חלוט ברור א"ר זעירא כל שהאור מהלך תחתיו אמר רבי יוסי אפי' האור מהלך תחתיו מכיון שהוא עתיד לעשותו בצק חייב בחלה קמח קלי שעשאו בצק חייב בחלה רבי יוסי בשם רבי יוחנן והוא שאפיין חלות תודה ורקיקי נזיר עשאן לעצמו פטור דכתיב ראשית עריסותיכם ולא של הקדש למכור בשוק חייב לא בדעתו הדבר תלוי בדעת הלקוחות הדבר תלוי שמא ימצא הלקוחות ונטבלו מיד