יסוד ושורש העבודה - מפתח השערים

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

יסוד ושורש העבודה - מפתח השערים

 • שער א' - שער הגדול, הוא מבוא גדול להלהיב לבות בני אדם אל כללות העבודה של אהבה ויראה והוא כולל עבודת הלב והמחשבה.
 • שער ב' - שער האשמורת, כולל כל עבודות האשמורת וכל ברכות השחר וקרבנות עם כל הסדר עד ברוך שאמר.
 • שער ג' - שער השיר, מבואר בו כוונות פסוקי דזמרה ודקדוק המלות.
 • שער ד' - שער המזרח, מבואר בו כוונות איש"ר וק"ש וברכותיה וכוונת היחוד.
 • שער ה' - שער הקרבן, מבואר בו כוונת תפלת י"ח ושאר כל סדר התפלה.
 • שער ו' - שער הניצוץ, מבואר בו גודל מעלת הלמוד וסדר הלמוד וכוונתה.
 • שער ז' - שער הבכורות, מובאר בו כוונת האכילה עם כל פרטיה וכוונת ברכת המזון וברכת הנהנין וכן תפלת מנחה וערבית וק"ש שעל המטה.
 • שער ח' - שער העליון, מבואר בו כל פרטי העבודות של עש"ק וכל יום השבת עד אחר הבדלה.
 • שער ט' - שער הצאן, מבואר בו כל פרטי העבודות של חודש ניסן, ואחריו על סדר החדשים חודש סיון תמוז אב.
 • שער י' - שער המים, על חודש אלול, ומבואר בו התעוררת התשובה.
 • שער יא' - שער האיתון, על חודש תשרי, בו מבואר כל פרטי העבודות הנעשים בחדש זה עד אחר חג הסוכות.
 • שער יב' - שער המפקד, בו מבואר כל פרטי העבודות של חודשי החורף עד אחר חודש אדר.
 • שער הכולל, ענייני שכר ועונש בקיום התורה והמצוות ועוד עניינים.