לדלג לתוכן

טור מנוקד אבן העזר יד

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי

אסור לו לאדם ליארס תוך שלשים יום של אבלות.
ומי שיש לו בנים קטנים ואין לו מי ישמשנו, מותר לכנוס אפילו תוך שבעה.
ומיהו לא יבוא עליה עד לאחר שלשים יום.
ומי שאין לו בנים, או שלא קיים עדיין פריה ורביה, אסור לכנוס תוך שבעה. אבל לאחר שבעה, מותר לכנוס ולבעול, אפילו מתאבל הוא על אביו ועל אמו.
ולאחר שלשים יום, כל אדם מותר, אפילו קיים פריה ורביה ואין לו בנים קטנים, אפילו הוא מתאבל על אביו ועל אמו.
שידך אשה ואירעה אבל והוא לא קיים פריה ורביה - מותר לכונסה תוך שלשים לאבלה.