ט"ז על חושן משפט רצ

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
| ט"ז על שולחן ערוך חושן משפט רצ |

דף זה נוצר מתוך המרת סריקת קבצים אוטומטית בתוכנת OCR. דרושה הגהה מלאה. יתכנו טעויות הקלדה, השמטות, ערבובי משפטים ושורות. יש לעבור ולהגיה את הטקסט מלמעלה למטה (רצוי מול צפיית טקסט מקורי) ולהזיז תבנית זו למקום שבו בוצעה ההגהה האחרונה.

(ס"ב קרוב שלהן) מדברי ב"י בשם רשב"א בזה משמע באם יש צורך ליתן שכר לאפטרופס בשביל טרחתו אין לב"ד למנות קרוב שלהן:

(סי"ב אם ידוע) במרדכי והב"י הביאו בי"ד סי' ק"ס דאם טוען אינו מאמין שהמעות של יתומים ופרעתי יותר נהי שא"צ לישבע שזה של יתומים דטענת שמא היא מ"מ ישבע האפטרופס שלא פרע אלא כמה שהוא אומר:

(סט"ו אבל אין פוסקים כו') הסמ"ע סקכ"ח הביא כאן ל' המ"מ כו' משמע דאף בפסיקת צדקה במקום דליכא חשיבות דיתמי מהני נטילת רשות מב"ד וק"ל דהא איתא בפ"ק דב"ב דף ח' רבא רמי צדקה איתמי והקשו עליו מההיא דאין פוסקין כו' והשיב דעביד לאחשובינהו והא רבא ב"ד הוי ואפ"ה אי לא משום חשיבות לא היה רשאי לעשות ע"כ נלע"ד דבזה אין חילוק בין ב"ד לאפטרופס וכ"מ ל' הברייתא אין פוסקין דמשמע גם הב"ד: (אם) מינה האב ב' אפטרופסים ומת א' מהם ע' בי"ד סרנ"ח ס"ה מ"ש שם: