חפץ חיים על ספרא/ויקרא חובה/פרק טז

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

חפץ חיים על הספרא
מפרשים על הפרק:    מלבי"ם | חפץ חיים | קרבן אהרן | הר"ש | רבינו הלל | הראב"ד | עשירית האיפה

גרסאות הספרא על פרק/פרשה זו:    ספרא (מלבי"ם) | ספרא (גר"א) | ספרא (דפוס ישן)


ביאור - פרק טז[עריכה]

( א ) על דברים הרבה:    כדמפרש בסמוך.
תלמוד לומר אחת על חטאתו אשר חטא:    מוקשה מאוד דזה הכתוב לא נמצא כלל וגירסת הגר"א תלמוד לומר על אחת, וכונתו להא דכתיב בשבועת הפקדון "על אחת מכל אשר יעשה". עיין לקמן פרק כ"ג שהוא ממש כענינו והוא הדין לענין שבועת ביטוי ושבועת העדות וכן גמרינן מעניננו לשם היכא דפרט בשבועתו לכל אחד בפני עצמו לחייב על כל אחד מתיבת "לאחת". עיין שם בראש הפרק (ובחנם דחקו עצמן שם המפרשים ושבשו הגירסא).

הלכה ה' כולה מיותרת (הגר"א) שכתובה לקמיה.

( ו ) שבועה שאיני יודע לך עדות:    מדלא סיים בדבריו את הזמנים שבועה חדא אכולהו קאי וכן בהלכות דלקמיה.

( ? ) אכל את הקודש ולא ידע אכל את הקודש ולא ידע ובאחרונה ידע -- כצ"ל.