חות יאיר/רט

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
<< · חות יאיר · רט· >>

דף זה נוצר מתוך המרת סריקת קבצים אוטומטית בתוכנת OCR. דרושה הגהה מלאה. יתכנו טעויות הקלדה, השמטות, ערבובי משפטים ושורות. יש לעבור ולהגיה את הטקסט מלמעלה למטה (רצוי מול צפיית טקסט מקורי) ולהזיז תבנית זו למקום בו בוצעה ההגהה האחרונה.

סימן רט[עריכה]

שאלה: לראובן נעשה גניבה ונתרוקנה לו ארגז מליאה כלי כסף ותכשיטין ועדיין לא נתייאש וחוקר ודורש אחר הגנבים. וא' מהם גנב מפורסם וחותך כיסים מובהק הביא חגורת כסף גדולה ללוי יוד פרסאות רחוק ממקום ראובן וגניבה שנעשית לו. וביקש למכרה לו בפחות מחצי דמי שוויה. וראובן יודע ספר נסתפק אם רשאי לקנותו שהרי ק"ל אסור לקנו' מהגנב וכו' בטור וש"ע ח"מ ר"ס שנ"ו.

נ"ל דההיא מיירי כשזה קנאו לעצמו מ"מ להרויח בו ואפי' אחר היאוש נ"ל דאסור כדיהיב טעמא דמחזיק ידי עוברי עבירה דלאו עכברא גנב לכן י"ל דמיירי בשא"א לגנב למכרו לאחר כי ירא מהפרסום לכן באם לא ימצא מי שיקח ממנו ימנע מלגנוב ומ"מ נראה למחמיר בזה ותלי בפלוגתת' דבי"ד ריש ס' קנ"א בהג"ה ע"ש. מש"כ זה שדעתו להחזירו לראובן מצוה קעביד ומהאי טעמא צריך להחזיר לו מעותיו כבסי' הנ"ל ס"ב הג"ה והוא מתוס' הביאו הש"כ ומשם יראה דבכה"ג הוי משיב אבידה וההוא דאסור מיירי דאין קונה זולתו כנ"ל א"נ דמצי להגיד לנגנב והוא יוציא מיד מגנב. וזה פשוט וברור לדעתי הקלושה.

נאם יאיר חיים בכרך.