חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

חוק חסינות וזכויות (הכוח הרב-לאומי)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
חוק חסינות וזכויות (הכוח הרב-לאומי) מתוך ספר החוקים הפתוח

חוק חסינות וזכויות (הכוח הרב־לאומי), התשמ״ב–1982


הגדרות
בחוק זה –
”ההסכם“ – הפרוטוקול בין מדינת ישראל ובין הרפובליקה הערבית של מצרים בדבר הקמתם והחזקתם של הכוח והמקיפים הרב־לאומיים, שנחתם ביום ג׳ באב התשמ״א (3 באוגוסט 1981), והמסמכים הנלווים אליו, שפורסמו בכתבי אמנה 896, כרך 26, עמ׳ 631;
”חסינויות וזכויות“ – חסינויות וזכויות על פי הוראה בהסכם שענינה סמכות השיפוט של בית המשפט או של רשות שיפוטית אחרת בישראל, אם לשלילתה, להגבלתה או לסיוגה, או המעניקה חסינות בפני מעצר, חיפוש, מאסר או פעולת אכיפה של פסק דין או של צו של בית משפט או של רשות שיפוטית אחרת, או המעניקה פטור ממסים או מתשלומי חובה אחרים, או המשחררת מחובת היתר על פי דין או המעניקה זכות יתר כלשהי;
”הכוח הרב־לאומי“ – הכוח והמשקיפים הרב־לאומיים כמשמעותם בהסכם;
”אנשי הכוח הרב־לאומי“ – חברי הכוח הרב־לאומי כמשמעותם בהסכם.
צו בדבר חסינויות וזכויות
שר החוץ ושר המשפטים כאחד רשאים לקבוע בצו חסינויות וזכויות שיוענקו לכוח הרב לאומי ולאנשי הכוח הרב־לאומי.
צו בדבר חסינויות וזכויות – הוראת שעה
שר החוץ ושר המשפטים כאחד רשאים לקבוע בצו חסינויות וזכויות שיוענקו לאנשים ולגופים שיצויינו בצו, הפועלים למען כינון הכוח הרב־לאומי; צו כאמור יעמוד בתקפו שנה מיום תחילתו זולת אם בוטל קודם לכן.
אישור צווים המעניקים פטור ממסים
צווים לפי סעיפים 2 ו־3 המעניקים פטור ממסים או מתשלומי חובה אחרים יהיו בהסכמת שר האוצר.
אישור צווים
צווים לפי סעיפים 2 ו־3 יהיו באישור ועדה משותפת של ועדת החוקה, חוק ומשפט ושל ועדת החוץ והבטחון של הכנסת.
ביצוע
שר החוץ ממונה על ביצוע חוק זה.


נתקבל בכנסת ביום ב׳ בשבט התשמ״ב (26 בינואר 1982).
  • מנחם בגין
    ראש הממשלה
  • יצחק שמיר
    שר החוץ
  • יצחק נבון
    נשיא המדינה
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.