חבל נחלתו יא הסכמות

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

ברכת ראש ישיבת מרכז הרב

הרב הגאון אברהם אלקנה שפירא זצ"ל

(הברכה ניתנה לספרי הששי)הרב אברהם שפירא

[הרב הראשי לישראל]

ראש ישיבת מרכז הרבבס"ד

 ב' שבט תשס"ז

מכתב ברכהמרבה ישיבה מרבה חכמה, ודברי תורה פרים ורבים. כבוד ידידי הרה"ג רבי יעקב אפשטיין שליט"א,

מבוגרי ישיבתנו הק' "מרכז הרב", וכיום מגולי גוש קטיף, הראני גליונות מהחלק הששי של ספריו הנקובים

בשם "חבל נחלתו", והם חיבורים העוסקים בשאלות ותשובות בד' חלקי השולחן ערוך, בשאלות המצויות

בזמננו. וכבר איתמחי גברא במאמריו ובספריו הקודמים, שמקיף הנושאים הנדונים בהרחבה ומברר

השיטות השונות בטוב טעם. והנה הרב המחבר ידוע לי שלן בעומקה של הלכה כבר שנים רבות, ודן

באריכות בסוגיות רבות, דבר דבור על אופניו בשפה ברורה ונעימה, וביראה הקודמת לחכמה.

ואם כי לא עברתי בעיון על דבריו ומסקנותיו להלכה, מ"מ ראוי לברכו שיזכה לברך על המוגמר ולהוציא

לאור עולם את חיבורו החשוב, להגדיל תורה ולהאדירה. ובעז"ה יזכה להוסיף כהנה וכהנה בבירורי הלכות

וסוגיות כיד ד' הטובה עליו, וגליונות אלו שנכתבו בחבל נחלתנו שבחבל עזה – קודם הגירוש שאירע

בעוה"ר, וחלקם נכתב בימי אף וחימה, בזמן גזירת הגירוש – יוסיפו כוח ואומץ לחיזוקה של ארץ ישראל.

ויקויים בו בהרב המחבר "הרוצה להחכים ידרים" במקום המיועד לקימום מכון התורה והארץ. ויזכה להגדיל

תורה ולהאדירה בכפליים לתושיה.הכו"ח לכבוד התורה
 הרב אברהם שפירא

ברכת הרב הגאון יעקב אריאל

הרב הראשי לרמת-גן
מכתב ברכה

לידידי היקר

הרב יעקב אפשטין שליט"א

מחבר סדרת הספרים "חבל נחלתו"

זכות גדולה היא לברכך על ספרך החדש. אשריך שהנך מוציא לאור את ספרך האחד עשר.

ב"ה שמעיין התורה שלך שופע והולך. יה"ר שמעיין תורתך ימשיך להתברך ואף להתגבר. יפוצו מעיינותיך

חוצה להשקות את צמאי דבר ה' להגדיל תורה ולהאדיר.

וכדרכה של תורה הרשני להעיר את הערותי.

ויה"ר שיבנה ביהמ"ק במהרה בימינו ותן חלקנו בתורתך

בברכת התורה והארץ
הרב יעקב אריאל

הערות הרב צורפו לתשובות במקומן.

ברכת הרב הגאון דוב ליאור

רב העיר קרית ארבע היא חברון ת"ו
בס"ד א מנחם – אב תשע"א

הסכמה

הובא לפני הקונטרס 'חבל נחלתו' חלק יא להרב יעקב אפשטיין שליט"א, וכבר איתמחי האי גברא רבא

בהוצאת ספריו המלאים מחקרים תורניים בנושאים שונים.

הרב המחבר מברר את הדברים משורשם, החל מהתלמוד דרך כל גדולי הפוסקים לדורותם עד פוסקי

זמננו, וגם בכרך זה הראה את כוחו בפלפולא דאורייתא.

יישר כוחו של הרב המחבר, ויהי רצון שיפוצו מעיינותיו חוצה לזכות עוד את הרבים ולקרב את ישראל

לאביהם שבשמים.

החותם לכבוד התורה,
דוב ליאורהערת הרב צורפה לסימן לזברכת הרב הגאון אביגדר נבנצל

רב העיר העתיקה ירושלים


בס"ד ב' פ' כי ברוך הוא תשע"א ירושלים עה"ק תובב"א

שלו' וברכה, למורה כהלכה, חושף זרועו ומפיץ אורה, בכל חלקי התורה,הגאון ר' יעקב אפשטיין שליט"א!כבר איתמחי גברא בכל ספריו, ויזכה להוסיף ולהרבות תורה בישראל, ומגיד דבריו ליעקב יעזרהו ויברכהו

שיפוצו מעינותיו חוצה, כי מן הבאר ההיא ישקו העדרים.

הנה שפתי לא אכלא מלהודיע שבענין ה"גיורים" הנפוצים כיום, אין דעתי מסכמת עם כת"ר אלא עם הרב

שרמן שליט"א, וצריך להבדיל בין קדש לחו"ל ובין ישראל לעמים.

והקב"ה יאריך ימי כתר"ה בטוב ובנעימים, ויזכה מהרה לקבל פני משיח צדקנו עם כל אחב"י,כעתירת צעיר הלוייםאביגדר נבנצל