חבל נחלתו טז הסכמות

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

<< · חבל נחלתו · טז · הסכמות · >>

ברכת הרב הגאון אברהם אלקנה שפירא זצ"ל[עריכה]

(הברכה הזאת ניתנה לספרי הששי)


הרב אברהם שפירא

[הרב הראשי לישראל]

ראש ישיבת מרכז הרב

בס"ד

ב' שבט תשס"ז

מכתב ברכה

מרבה ישיבה מרבה חכמה, ודברי תורה פרים ורבים. כבוד ידידי הרה"ג רבי יעקב אפשטיין שליט"א, מבוגרי ישיבתנו הק' "מרכז הרב", וכיום מגולי גוש קטיף, הראני גליונות מהחלק הששי של ספריו הנקובים בשם "חבל נחלתו", והם חיבורים העוסקים בשאלות ותשובות בד' חלקי השולחן ערוך, בשאלות המצויות בזמננו. וכבר איתמחי גברא במאמריו ובספריו הקודמים, שמקיף הנושאים הנדונים בהרחבה ומברר השיטות השונות בטוב טעם. והנה הרב המחבר ידוע לי שלן בעומקה של הלכה כבר שנים רבות, ודן באריכות בסוגיות רבות, דבר דבור על אופניו בשפה ברורה ונעימה, וביראה הקודמת לחכמה.

ואם כי לא עברתי בעיון על דבריו ומסקנותיו להלכה, מ"מ ראוי לברכו שיזכה לברך על המוגמר ולהוציא לאור עולם את חיבורו החשוב, להגדיל תורה ולהאדירה. ובעז"ה יזכה להוסיף כהנה וכהנה בבירורי הלכות וסוגיות כיד ד' הטובה עליו, וגליונות אלו שנכתבו בחבל נחלתנו שבחבל עזה – קודם הגירוש שאירע בעוה"ר, וחלקם נכתב בימי אף וחימה, בזמן גזירת הגירוש – יוסיפו כוח ואומץ לחיזוקה של ארץ ישראל. ויקויים בו בהרב המחבר "הרוצה להחכים ידרים" במקום המיועד לקימום מכון התורה והארץ. ויזכה להגדיל תורה ולהאדירה בכפליים לתושיה.


הכו"ח לכבוד התורה

הרב אברהם שפירא


ברכת הרב הגאון יעקב אריאל[עריכה]

ז' אדר תשע"ה

לכבוד הרב יעקב אפשטיין שליט"א

מחבר ספרי "חבל נחלתו"

שומריה

שלו' רב לאוהבי תורתך

כמדי שנה בשנה הנך זוכה להוסיף פתיל חדש לחבל נחלתך. יש להמליץ עליך את הפסוק "חבלים נפלו לי בנעימים אף נחלת שפרה עלי". דברי התורה הנעימים שהיו עד כה נחלתך יוצאים לאור לנחלת הרבים. יישר כוחך! עלה והצלח בתורה ללמוד וללמד ולהאיר עינינו בסוגיות התלמוד והפוסקים הלכה למעשה.

(הערת הרב על תשובתי בענין 'עם שבשדות' הוכנסה במקומה.)

ברכותי שלוחות לך שיפוצו מעינותיך חוצה

הרב יעקב אריאל

ר"ג

ברכת הרב הגאון דוב ליאור[עריכה]

הרב דוב ליאור

רב העיר

קרית ארבע – חברון ת"ו

ר"ח שבט תשע"ה

כתב הסכמה

הובא לפני החיבור חבל נחלתו להרב יעקב אפשטיין ועברתי על חלק ממנו, ראיתי שהרב בהמחבר ממשיך להפיץ מעיינותיו חוצה גם בחיבור הזה.

ראיתי את גודל ידו לברור נושאים הלכתיים ואקטואליים לאור תורת ישראל בבירור מקיף ומעמיק לאסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא, וישר כחו של הרב מחבר שמזכה את הרבים ומאיר עיני חכמים בירור נושאים חשובים לאור תורתנו הקדושה.

ישר כחו של הרב המחבר והשם יזכהו בבריאות גופא ונהורא מעליא, שיפוצו מעיינותיו חוצה לזכות את עיני המעיינים בהם בהם וחפץ השם בידו יצלח.


החותם לכבוד התורה ולומדיה

הרב דוב ליאור


ברכת הרב הגאון הרב אביגדר נבנצל[עריכה]

בס"ד

לכבוד הגאון ר' יעקב אפשטיין שליט"א

מר ני' רבא, ואיתמחי גברא פעמים רבות בכתביו המקיפים כל חלקי התורה.

ולא נצרכה אלא לברכה היינו שימשיך בבריאות איתנה עד מאה ועשרים.

להגדיל תורה ולהאדירה, ויפוצו מעינותיו חוצה עד ביאת גואל צדק במהרה בימינו.

כעתירת מכבדו ומוקירו

צעיר הלויים

אביגדר נבנצל