הקמת הפלמ"ח

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

מתוך החלטת ה-מ״א מיום 14-15/5/41

פלוגות המחץ.

תוקמנה 9 פלוגות מחץ לפי רישום אישי של מתנדבים:

בגל״ץ - 3. בגל"ת - 2, בגל״ד - 3. במז'/ י-ם - 1. הפלוגות תהיינה מופקעות מהיחידות הרגילות הקיימות ולא תכללנה במסגרת הכוחות המיועדים להגשמת תכנית א׳. פלוגות אלו תעמודנה תחת פקודו היחיד והישיר של הפה״ע. — הפקודות תועברנה באמצעות ה-מגלים, כל עוד הפלוגות תמצאנה במרחב-פקודי.

שנויים בהרכב הפלוגות לא יחולו אלא באשור הפה״ע.

אימון הפלוגות האלו יבוצע ע״י ה-מגלים. באמצעות מנגנון שיעמוד לרשותו לפי תכנית מיוחדת ובפיקוח של קצין מיוחד של המטכל. למפקח על אימון-הפלוגות מתמנה קצין-המטה, יצחק ש.