הקדמה לכף החיים

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

הקדמת המחבר בשפה רפה מדבר:[עריכה]

מה אשיב לה' כל תגמולוהי עלי אודה ה' מאד בפי ובתוך רבים אהללנו על אשר עזרני וזכני ברוב רחמיו ורוב חסדיו לעסוק בדברי הלכה ולחבר גם את הספר הזה הנקרא כף החיים על שו"ע אורח חיים וכדי לזכות את הרבים כי יש ספרים שאין נמצאים בידי כל אנשים, אמרתי אלכה נא השדה ואלקטה באמרי"ם מן הראשונים ומן האחרונים עם איזו חדושים מדילי, וקבצתים כעמיר גורנה על סדר הש"ע שסדר מרן ורבנן הרב מהר"י קארו זלה"ה כדי שיהיה כף על השלחן וירוץ הקורא בו להלכה ואכל וחי לעולם, ועוד נוסף עליהם כל הדינים השייכים מהאר"י זלה"ה הנמצאים בכו' וגם סדר ודיני תיקוץ חצות כל אחת ואחת במקום הצריך להם חונות למען ימצא המבקש כל תאותו ולא יחסר כל בו:

ואני הנני מגלה דעתי ורצוני בכל לבי ובכל נפשי בלב שלם ובנפש חפצה שכל כוונתי בחיבור הזה ובכל החיבורים שיש לי ובכל חיבורים שבקדושה אשר יזכני השי"ת לחבר עוד ברוב רחמיו וברוב חסדיו הכל הוא ליקבה"ו בדחילו ורחימו ורחימו ודחילו ליחדא שם י"ה בו"ה ביחודא שלים בשם כל ישראל וכל מחשבה ודיבור ומעשה שהם נגד רצונו י"ת הנה הם בטילים ומבוטלים באופן שכל רצוני בחיבור זה ובכל החיבורים שיש לי ובכל חבורים שיעזרני השי"ת לחבר ברוב רחמיו ורוב חסדיו בדברי תורה ובכל מצוה ומצוה שאעשה הכל הוא לעשות נחת רוח לפני דוקא בלי שום פניה כלל ועיקר:

וזה שקראתי אותו כף החיים על שם התורה שנקראת חיים שנאמר עץ חיים היא למחזיקים בה וכו' ונאמר כי מוצאי מצא חיים וגם מטעם הנז"ל ועוד כי יש בו רמז לשמי יעקב חיים כי כן כתב הרוקח שהאדם צריך לרמוז את שמו בספרו יעו"ש שכ"ף במילואו כ"ף פ"א ע"ה עולה בגימטריא יעקב והיה יעקב חיים. המקום ברחמיו יוסיף לנו חיים ארוכים ונעימים. ויזכנו לחבר עוד חבורים אחרים ולהדפיסם להוציאם לאורה ויאיר עינינו בתורתו כדי לעבוד עבודתו. ויפתחו לבנו בתורתו וישם בלבנו אהבתו ויראתו לעשות רצונו ויעזרנו על דבר כבוד שמו. ויראינו בביאת משיח צדקינו יראו עינינו וישמח לבנו אמן כן יהי רצון:

כה דברי הצב"י המצפה לתשועת ה' והבוטח ברוב רחמיו ורוב חסדיו להאיר עיני בתורתו:

הצעיר יעקב חיים בן לא"א כהר' יצחק ברוך יצ"ו