הסכם ויצמן-פייסל

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

נוסח הסכם פייסל-וייצמן[עריכה]

הוד מעלתו המלכותית האמיר פייסל, הפועל כבא-כח הממלכה חיג'אז ובשמה, והד"ר חיים ויצמן, הפועל כבא-כח ההסתדרות הציונית ובשמה, מתוך הכרת הקרבה הגזעית והקשרים העתיקים הקיימים בין הערבים ובין העם העברי, ומתוך סברה, שהדרך הבטוחה ביותר להשגת שאיפותיהם הלאומיות הוא שיתוף הפעולה האמיץ ככל האפשר בפיתוחן של מדינה הערבית ושל ארץ-ישראל, ומתוך רצון לאשר שוב את ההבנה הטובה הקיימת ביניהם, באו לידי הסכם בסעיפים האלה:

א. המדינה הערבית ופלשתינה-ארץ-ישראל יתנהלו בכל יחסיהן ומפעליהן ברוח רצון טוב והבנה הדדית הלבביים ביותר ולשם כך ימונו ויוחזקו באי-כח ערביים ויהודים מיופי כח כדין בכל אחת מן הארצות האלו.

ב. מיד עם גמר הדיון בועידת השלום יקבעו הגבולות המוחלטים בין המדינה הערבית ובין פלשתינה-ארץ-ישראל על ידי ועדה מוסכמת מטעם שני הצדדים, המתקשרים בהסכם זה.

ג. בשעת עריכת חוקה לפלשתינה-ארץ-ישראל והנהלתה יאחזו בכל האמצעים, שיתנו את הערבויות המלאות ביותר להגשמת הכרזתה של ממשלת בריטניה מיום השני לנובמבר .1917

ד. יאחזו בכל האמצעים לסייע ולהגביר עלית יהודים לפלשתינה-ארץ-ישראל באמת מדה גדולה, וליישב את העולים היהודים על הקרקע בכל המהירות האפשרית על ידי התישבות צפופה ועיבוד אינטנסיבי של האדמה. עם האחיזה באמצעים אלה ישמרו על זכויות הפלחים והאריסים הערביים ויעזרו להם בקידום התפתחות הכלכלית.

ה. לא יתקנו תקנה ולא יחוקק חוק, שיאסור או יפריע באיזה אופן שהוא לחופש הדת; יתר על כן, לעולם לא יורשו חופש דת ותפילה בדרך של הפליה או זכות קדימה. לעולם לא יקבע קריטריון דתי לשימוש בזכויות אזרחיות או פוליטיות.

ו. המקומות הקדושים של המוסלמים יהיו נתונים לפיקוח מוסלמי.

ז. ההסתדרות הציונית אומרת לשלוח לפלשתינה-ארץ-ישראל ועדת מומחים לחקור את האפשרויות הכלכליות של הארץ ולערוך דין וחשבון על האמצעים הטובים ביותר להתפתחותה. ההסתדרות הציונית תעמיד את הועדה הנ"ל לרשות המדינה הערבית לחקור את האפשרויות הכלכליות של המדינה הערבית ולערוך דין וחשבון על האמצעים הטובים ביותר להתפתחותה. ההסתדרות הציונית תתאמץ במיטב כוחותיה לסייע בידי המדינה הערבית על ידי הספקת אמצעים לפיתוח האוצרות הטבעיים והאפשרויות הכלכליות שלה.

ח. הצדדים החתומים כאן מסכימים לפעול מתוך הסכם הרמוניה מוחלטים בועידת השלום בכל הענינים הנכללים בזה.

ט. כל חלוקי דעות, שיכולים להתעורר בין שני הצדדים המתקשרים בהסכם זה, ימסרו לבוררות של הממשלה הבריטית.

ניתן בחתימת ידינו בלונדון, אנגליה, ביום השלישי בינואר, בשנת אלף תשע מאות ותשע עשרה.

ועל החתום: פייסל אבן חוסיין חיים וייצמן


(הערה מאוחרת של פייסל) אם הערבים ישיגו את עצמאותם כפי שתבענוה בתזכירנו ביום 4 1919, בינואר שהוגש למיניסטריון החיצון של בריטניה הגדולה, הריני מסכים למה שנאמר בזה ולסעיפיו. ואם יבוא איזה חילוף או שינוי כל שהוא, לא אהיה חייב או קשור באיזו מילה שהיא אלא יחשב ההסכם הזה כלא היה, ללא תוקף וללא ערך ולא אהיה נתבע עליו באיזו צורה שהיא.

תירגום עברי מתוך: חן-מלך מרחביה, עורך, הציונות: אוצר התעודות הפוליטיות (ירושלים: אחיאסף, ).1943