הכרזת העצמאות של ארצות הברית

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
בקונגרס, 4 ביולי 1776
הכרזה פה אחד של שלוש עשרה המדינות המאוחדות של אמריקה

כאשר במהלך מאורעות אנוש יראה עם צורך להתיר את הקשרים המדיניים שחיברוהו אל עם אחר, וליטול לעצמו מעמד נפרד ושווה בקרב המעצמות שעל הארץ, מעמד בו מזכים אותו חוקי הטבע ואלוהי הטבע; כבוד הוגן לדעותיהם של בני האדם, מחייבו להצהיר מהם הגורמים שדוחפים אותו לפירוד.

אנו סבורים שאמיתות אלה ברורות מאליהן, שכל בני האדם נבראו שווים, ובוראם העניק להם זכויות שאין ליטול מהם, ביניהן: חיים, חירות והחתירה אחר האושר. כדי להבטיח זכויות אלה מוקמות בקרב בני האדם ממשלות, השואבות את סמכויותיהן הצודקות מהסכמתם של הנשלטים, ובכל פעם שצורת ממשל כלשהי הופכת הרסנית ביחס לזכויות אלה, הרי שזכותו של העם לשנותה או לבטלה, ולהקים ממשלה חדשה, שיסודותיה מושתתים על עקרונות אלה והיא מארגנת את סמכויותיה כך שבעיני העם היא המתאימה ביותר להגשמת ביטחונו ואושרו.

התבונה מחייבת, אפוא, כי ממשלות שנוסדו זה מכבר לא יוחלפו בשל סיבות קלות ערך וחולפות, ואכן, הניסיון מלמד, כי בני האדם נוטים יותר לסבול, כל עוד ניתן לשאת את הרעות, מאשר לעשות דין לעצמם על ידי ביטול צורות השלטון שאליהן הם מורגלים. אך בשעה ששורה ארוכה של עוולות ופגיעות, הנמשכת ללא שינוי לאורך זמן, וחושפת מזימה להעמידם תחת עריצות מוחלטת, הרי זו זכותם, ואף חובתם, להתנער מממשל מעין זה ולהעמיד שומרים חדשים על ביטחונם לעתיד לבוא. – כזה היה הסבל שנשאו המושבות באורך רוח, וכזה הוא ההכרח הכופה עליהן עתה לשנות את שיטות הממשל הקודמות שלהם. דברי ימיו של מלך בריטניה הנוכחי הם שורה ארוכה של עוולות ופגיעות חוזרות ונשנות, שלכולן מטרה אחת, והיא לכונן שלטון עריצות מוחלט על מדינות אלה. יבואו העובדות ויוכיחו זאת לעולם הישר.

הוא סירב לתת הסכמתו לחוקים המועילים והנחוצים ביותר לטובת הכלל.

הוא אסר על מושליו לאשר חוקים בעלי חשיבות מיידית ודוחקת, אלא אם כן תושהה הפעלתם עד לקבלת הסכמתו: ולאחר שהושהו, נמנע מלתת דעתו עליהם.

הוא סירב לאשר חוקים אחרים לנוחיותם של חלקים גדולים באוכלוסיה, אלא אם כן ייאותו לוותר על זכות הייצוג בבית המחוקקים, זכות שאין מחיר לחשיבותה ושאינה נוראה אלא לעריצים.

הוא כינס אסיפות מחוקקות במקומות בלתי רגילים, בלתי נוחים ורחוקים ממקום הגנזך שלהם, אך ורק כדי לייגעם עד שישלימו עם האמצעים שנקט נגדם.

הוא פיזר מספר פעמים את בתי הנבחרים על שהתנגדו בתקיפות ובאומץ כל אימת שהתנכל לזכויות העם.

לאחר פיזורם, סירב במשך זמן רב, להביא לידי בחירתם לאסיפות אחרות, ובכך חזרה סמכות החקיקה, שאין בכוחו של איש לבטלה, לידי העם הרחב לשם הפעלתה, וכל אותו זמן נשארה המדינה חשופה לסכנות פלישה מחוץ ולפורענויות מבית.

הוא התאמץ למנוע את גידולה של האוכלוסיה במדינות אלה, ולשם כך, הוא הכשיל את החוקים להתאזרחותם של זרים; הוא סירב לאשר חוקים אחרים שנועדו לעודד הגירתם לכאן, והחמיר את התנאים להקצבות קרקע חדשות.

הוא הכשיל את מערכת המשפט, בסרבו לסמוך את ידיו על חוקים לכינון רשות משפטית.

הוא מינה שופטים התלויים אך ורק ברצונו שלו, בכל הנוגע למשך כהונתם ולגודל משכורתם ותשלומה.

הוא הקים משרדים חדשים רבים, ושלח לכאן צבא של פקידים, שבאו להטריד את עמנו ולאכול את פרי עמלנו.

הוא החזיק בקרבנו, בעיתות שלום, צבאות קבע ללא הסכמת בית המחוקקים שלנו.

הוא פעל להפיכת הצבא לבלתי תלוי ברשות האזרחית ואף גבוה ממנה.

הוא חבר יחד עם אחרים כדי לשעבדנו לשיפוט זר לחוקתנו ובלתי מוכר על ידי חוקינו בכך שנתן הסכמתו לצוויהם התחיקתיים-כביכול:

לאיכסון כוח צבאי מזויין בתוכנו,

להגנתם, על ידי משפט מבוים, מפני עונש על מעשי רצח מרובים שאולי יבוצעו כנגד תושבי מדינות אלה,

לצמצום הסחר שלנו עם כל חלקי העולם,

להטלת מיסים ללא הסכמתנו,

לשלול מאיתנו, במקרים רבים, את יתרונות המשפט על ידי חבר מושבעים,

להסעתנו אל מעבר לים, כדי שיעמידו אותנו לדין על עבירות מדומות:

לביטול שיטת המשפט האנגלי החופשית באזור סמוך, כשכוננו שם ממשל שרירותי, והרחיבו את גבולותיו עד כדי להופכו מיד למופת ולמכשיר נאה, שכדוגמתו יקימו שלטון מוחלט בתוך מושבות אלה.

לשלילת מגילת הזכויות שלנו, ובכך לביטול חוקינו היקרים ביותר, ולשינוי יסודי של צורות הממשל שלנו,

להשעות את בית המחוקקים שלנו, בהכריזם על עצמם כי יש להם סמכות לחוקק בעבורנו בכל מקרה ומקרה.

הוא הסתלק משלטונו כאן, בעת שהוציא אותנו מחסותו ותוך ניהול מלחמה נגדנו.

הוא גזל את ימינו, חמס את חופינו, שרף את ערינו והרס את חיי אנשינו.

בעצם השעה הזאת הוא מסיע חילות שכירים גדולים להשלמת מעשי ההרג, החורבן והעריצות, שכבר הוחל בהם באווירה של אכזריות ובגידה, שכמעט אין למצוא דומה להם אלא בתקופות הברבריות ביותר, ושאינם יאים כלל וכלל לראשה של אומה בעלת תרבות.

הוא כפה על אזרחים, בני עמנו, שנשבו בלב ים, לשאת נשק נגד מולדתם, ולהיהפך לתליינים של ידידיהם ואחיהם, או לטרוף נפשם בכפם.

הוא עורר התקוממויות פנימיות בתוכנו, והתאמץ להביא עלינו את היושבים בגבולותינו, האינדיאנים הפראיים וחסרי הרחמים, ששיטות הלחימה הידועות שלהם, מתמצות בהמתה ללא אבחנה של בני כל הגילים, המינים והמעמדות.

בכל אחד משלבי דיכוי אלה ביקשנו את תיקון המעוות בלשון של רוח שפלה ביותר, לבקשותינו החוזרות ונשנות לא נענינו אלא בעול נוסף. נסיך, שאת אופיו מציינים כל המעשים שיש בהם כדי להגדיר עריץ אינו ראוי להיות שליטם של אנשים חופשיים.

כמו כן לא זלזלנו ביחסינו כלפי אחינו הבריטיים. הזהרנו אותם מפעם לפעם מפני הניסיונות של בית המחוקקים שלהם לפרוש עלינו שלטון בלתי מוצדק. הזכרנו להם את נסיבות הגירתנו והתיישבותינו כאן. פנינו בקול קורא אל רגש הצדק הטבעי שלהם ואל נדיבות ליבם, והתחננו אליהם בשם קשרי קרבתנו המשפחתית שירימו קולם נגד פגיעות אלה העלולות להביא, באורח בלתי נמנע, לניתוק קשרינו ומגעינו. אף הם היו חירשים לקול הצדק וקרבת הדם. חייבים אנו, אפוא, להשלים עם ההכרח, שגרם לנו להודיע על פרידתנו, ולראותם, כפי שאנו רואים את כל יתר בני האדם, אויבים לעת מלחמה, וידידים לעת שלום.

לפיכך, אנו נציגי ארצות הברית של אמריקה, נאספנו בקונגרס הכללי, ואנו פונים אל השופט העליון של כל באי עולם ומבקשים ממנו שיראה את צדקת כוונותינו, ומצהירים ומכריזים חגיגית בשמם, ועל דעת תושביהן הטובים של המושבות, כי מושבות אלה הינן, ואף חייבות להיות על פי דין, מדינות חופשיות ועצמאיות, הפטורות מכל שמירת אמונים לכתר הבריטי, וכי כל הקשרים המדיניים בינן לבין מדינת בריטניה הגדולה חייבים להיות בטלים ומבוטלים, וכי כמדינות עצמאיות, יש להן סמכות מלאה לאסור מלחמה ולקיים שלום, לחתום על בריתות ולכונן מסחר, ולעשות את כל יתר המעשים והדברים שמדינות רשאיות לעשות על פי הדין. ולקיום הכרזה זו, תוך בטחון איתן בחסותה של ההשגחה העליונה, אנו מתחייבים באורח הדדי, זה בפני זה, בחיינו, בנכסינו ובכבודנו.


נחתם בפקודתו ובשמו של הקונגרס,
ג'ון הנקוק, נשיא

מעיד צ'ארלס תומסון, מזכיר

קישורים חיצוניים