ההזמנה לקונגרס הציוני הראשון

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
אדון נכבד!
ביום א' ב' וג' אלול ש"ז שנה זו יתאספו חו"צ חובבי ציון בכל הארצות לקונגרס־הציוני בבאזל (בשווייץ). והיום ההוא, שבו יתאחדו אחינו המפוזרים

בדעה אחת, יהיה יום ניצחון לתחית לאומנו. האספה בבאזל תהיה התחלת תקופה חדשה בהתפתחות תנועתנו.

שם יספרו לנו אחינו מכל פנות הארץ ע"ד על דבר מצבם ומגמותיהם, שם יתברר מה התנועה הציונית דורשת ממעריציה. שם תתרכז

ותתאחד פעולתנו, שהיתה קרועה לכמה גזרים, ע"י על ידי הנהגה כוללת לכל סניפי העבודה. שם תראינה עינינו קבוץ־גליות, שיאחד כל הכחות לפעולה אחת, גדולה וכבירה.

הקונגרס שואף למטרות קרובות ואפשריות. כל הידיעות האחרות על אדתיו קלוטות מן האויר. כל מעשי הקונגרס יהיו בפרסום גמור.

בוכוחיו והחלטותיו לא תהיה שום התנגדות לחוקי איזו ארץ ולחובותינו האזרחיים. ביחוד אנחנו ערבים בזה, שכל מעשי האספה יהיו באופן מקובל ומרוצה לחו"צ לחובבי ציון ברוסיא ולממשלתם הרוממה.

בזה נבקש אותך, אדון נכבד, ואת חבריך שבחוגך, שתואילו לבא לבזל ולהשתתף באספתנו. הקונגרס הראשון שלנו הוא התל שהכל

פונים אליו. אוהבים ואויבים מחכים לו בעינים כלות. ולכן עליו להראות לכל, כי חפצנו ברור ויכלתנו גדולה. אם לא ימלא הקונגרס את תפקידו, אז תבא עי"כ על ידי כן נסיגה לאחור בתנועתנו לזמן רב. והכל תלוי רק בהשתתפות מרובה של אחינו ברוסיא, ששם רוב מניננו.

אנו מקוים, שתדעו את חובתכם ותבאו לאספתנו. באספה אפשר יהיה לדבר עברית. בבאזל יש אכסניא כשרה.
דבר בואך מהר נא להודיענו עפ"י על פי הכתבת הנ"ל.

בשם „הועד להכנת הקונגרס הציוני”:

Dr. Theodor Herzlד"ר תאודור הרצל[1]
Dr. Marcus Ehrenpreis ד"ר מרקוס אהרנפרייז
ראש־הועד
המזכיר
  1. ^ במסמך המוקרי מופיעים רק השמות באותיות לטיניות