הגהות רבי עקיבא איגר/יורה דעה/סימן רצז

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי

סימן רצז[עריכה]

(סי' רצ"ז ש"ך סק"א) ודלא כרמב"ם. ע' פר"ח (סי' פ"ו סק"ו) שהשיג ע"ז דהרמב"ם לא אמר אלא בכלאים דמלאכה אבל לא בכלאים דרביעה:

(שם סק"ג) ולא אאמין כו'. כבר השיג המ"ל בזה על הב"י דהעיקר כדרישה כמו שפסק הרמב"ם להדיא בפ"י מהלכות מלכים דב"נ מצווים על הרבעת בהמה והרכבת אילן וטעות הדפוס הוא בדרישה שכתב שם בפ"ו וצ"ל בפ"י וכ"כ הפר"ח בליקוטים על יו"ד:

(סעיף ה') הנולד מהם מותר. ע' פרמ"ג לעיל (סי' צ"ט) בש"ך (סקי"ג):

(סעיף י') כגון לחרוש. בן פקועה שניתר בשחיטת אמו הוי כחי לענין כלאים חולין (דף ע"ד ע"ב):