הגהות רבי עקיבא איגר/חושן משפט/סימן שסא

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי

סימן שסא[עריכה]

[הגה] דאם מכרו באחריות. נ"ב דוקא בפירש באחריות אבל לא בסתם ס' המקנה בה' קדושין רס"ו כ"ח:

[שו"ע] מהראשון או מהשני. נ"ב ראובן ראה שנכנס שמעון לבית לוי וגנב חפץ ובא אותו חפץ ליד ראובן והחזירו לשמעון אין לוי יכול להוציא ממנו בדין כיון ששמעון אמר שבדין נטלו מבית לוי מחמת תביעה שיש לו עליו תשו' הרא"ש כלל סד:


עוד שם ראובן גנב ואחר שהגביהו סייעו שמעון להביא הגניבה לבית שמעון פטור ע"ש:

[שו"ע] ואכלו פטור. נ"ב ובמ"ל פ"ד הי"ב ממלוה בד"ה כ' מרן דהרשב"א וכו' מסתפק באם שלח שליח לגזול והביא לו ואכלו אחר היאוש אם בכה"ג נמי פטו':

[ש"ך אות ח] שכן דעת הר"ן. נ"ב ועיין לשון הרי"ף פ' הכותב בעובדא דבקרא ובר"ן ורא"ש שם: