הגהות רבי עקיבא איגר/חושן משפט/סימן שלב

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

סימן שלב[עריכה]

[ש"ך אות ב] באמת כל הפוסקים. נ"ב אבל בריטב"א כתב בשם רבו דאפי' כולם נשכרים בד' א"צ ליתן לו רק שלש:

[סמ"ע אות ח] הגה כתב בת"ה. נ"ב הובא בב"י סי' של"א ובד"מ כאן ס"ק ג':

[ש"ך אות טז] ועיין בנ"י שם ותראה. נ"ב אדרבא המעיין בנ"י שם יראה דגם בעה"ב שהטעה לפועלים אין להם רק תרעומת משום דבלא תנאי ג"כ צריך לשלם הפחת משמע דלולי זה כגון דאף הפחות הוא ה' או ו' צריך לשלם ודלא כהש"ך וכ"ה בשיטה מקובצת בשם הרשב"א:

[הגה] חפץ בשכרו. נ"ב עיין תשו' מוהרי"ט ח"ב חח"מ סי' כ"ג ודבריו תמוהים כי קושייתו ותירוצו הוא כקושי' הרא"ש ותירוצו אלא שהוסיף מוהרי"ט אח"כ ושמא וכו' דאפי' חיוב אין עליו וכו' כיון דחפץ אין בעין שעבוד אין כאן זה נגד המבואר ברא"ש להדיא שכתב דיכול ליתן לו דמי חפץ ועמ"ש בגליון רס"י קצ"ח: