הגהות רבי עקיבא איגר/חושן משפט/סימן רנב

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

סימן רנב[עריכה]

[שו"ע] לפיכך מוציאין. נ"ב באו"ת בדינא תפיסה אות קכ"ד בסופו כתב דאין לטעון ק"ל כהראב"ד. דמע"פ אינו גובה ממתנת שכ"מ ואולי ממטלטלי' דמתנת שכ"מ י"ל דיכול לומר ק"ל דבכה"ג לא תקנו הגאונים. עיין אה"ע סי' נ"ג ס"כ בהגה ובבית מאיר שם:

[הגה] אין גובאת כתובתה. נ"ב עיין אה"ע סי' ק"ו ס"ב בהגה:

[סמ"ע אות א] כיון שקדם וגבה. נ"ב זה תמוה וראיתי דעמד ע"ז ג"כ בספר בית מאיר בתשובה סי' ו':

[שו"ע] מצוה לקד"ה. נ"ב ובקטן ל"א מצוה לקדה"מ מרדכי פרק מי שמת ועיין לעיל רס"י ל"ה:

[שו"ע] שנותנו עכשיו. נ"ב אם הפקיד בידו ואמר אם אצטרך אקחנו ממך. ואם אמות תתן לפלוני לא מקרי הושלש לשם כך. כיון דעיקר המסירה לידו הי' לצורך עצמו. ד"מ בשם מרדכי:

[הגה] מי שנשבע או נדר. נ"ב עיין תשו' הרמ"א סי' מ"ח ותשו' אמונת שמואל סי' נ"ט. ותשו' מהרא"ם טראני ח"ב סי' צ"ט: