הגהות רבי עקיבא איגר/אורח חיים/סימן תלט

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

סימן תלט[עריכה]

[סעיף א' בהג"ה] מיהו אם הככר קטן. גם בככר גדול אם על ובדק ומצא ככר. י"ל דאף לדעת הטור דבלא ביטל לא תלינן דככר שאבד הוא ככר שנמצא. מ"מ הכא הוי ס"ס ס' שקל מצה ואת"ל חמץ שמא זהו ככר שנמצא והיינו לפי תירוצו א' של המג"א סק"ג:

[מג"א ס"ק ג'] שמא נטל. לענ"ד י"ל כיון דאכלתי' הוי ספק הרגיל עד דהיה ס"ד דהש"ס לומר דס' זה מוציא מידי ודאי וא"כ נהי דמסקינן דאין ס' מוציא מידי וודאי מכל מקום מוציא מידי ספק וא"צ לדון מדין ס"ס אלא דס' הרגיל מוציא מידי ספק איסור:

[שם בא"ד] שמא אכלו. ע' בנקה"כ ססי' י':

[מג"א ס"ק ה'] (מ"מ) ע' בהה"מ דכ' בדעת הרמב"ם דפסק כר'. וממילא גם בלא ביטל הכי הוא: