הגהות רבי עקיבא איגר/אורח חיים/סימן של

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

סימן של[עריכה]

[מ"א ס"ק ה'] דליכא איבה דיכלי לומר. ע' ת' עה"ג סי' קכ"ג דוקא לגבי איניש דעלמא אבל גבי מושל גדול אין זה התנצלות ואיכא משום איבה:

[סעיף ה' בהג"ה] דאין בקיאי'. ובפסקו ראשה ל"ש כן וקורעים בטנה. שבו"י סי"ג. ופשוט:

[מג"א ס"ק י'] וצ"ע מיהו מדסתם הרמב"ם. בתשו' שב"וי ח"א סי' י"ג העלה לעיקר כמהר"א שטיי"ן ואדרבא להכי דקדק הרמב"ם והמחבר למנקט יושבת על המשבר:

[מג"א ס"ק ט"ו] משמע דלהרמב"ן. לי העני בדעת נפלאו דברים אלו דזה אינו נוגע כלל להרמב"ן דמחלק רק דעובר לא מקרי נפש מדשרי להורגו מש"ה אין מתירים איסור בשביל עובר אבל יושבת על המשבר דכמנח בקופסא הוא ומקרי נפש אלא דהוא ס' נפל י"ל דמספק מחללים שבת כמו כל ס' פקוח נפש: