לדלג לתוכן

הגהות רבי עקיבא איגר/אורח חיים/סימן רמ

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי

סימן רמ[עריכה]

[סעיף ו'] אסור לשמש כל הישן בקלעא שאיש ואשתו שרויים בה עליו הכתוב אומר נשי עמי תגרשון מבית תענוגיהם ואפילו באשתו נדה ערובין ס"ג ע"ב:

[מג"א ס"ק טו] אסור עד שיהיו הספרים. וכ"כ בשער אפרים סי' קי"ט:

[סעיף יא בהג"ה] מחיצה גבוה. ע' בתפאר' למשה יו"ד סי' שמ"א דוילון התלוי לפני המטה כיון דאינו עומד ברוח מצויה לא מהני מדין מחיצה לשמש בפני ס"ת. אלא לגבי נר ושאר ספרים דהוי ככסוי וע' מג"א לקמן סי' שט"ו ס"ג:

[סעיף י"ב] בשני רעבון. שיעור שנת רעבון ע' תשו' בית יהודה סי' מ':

[סעיף יג] בטליתו של בעה"ב בשבת ק"מ ע"ב לא לשדר מאני לאושפיזו לחוורי' לי דלאו אורח ארעא דלמא חזי בי' מידי דאתו למיגני':