הגהות רבי עקיבא איגר/אבן העזר/סימן צ

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

סימן צ[עריכה]

סי' צ' ס"א הגה כל הנכסי' שהיה לאשה. נ"ב ע' תשו' הר"ם אלשיך סי' י"ח:

ס"ח אין הבעל יורשה. נ"ב ע' תשו' מקור ברוך סי' ז' וסי' י' מה שתמה בזה:

בח"מ אות ל' יכול למחות. נ"ב ובסמ"ע סי' רי"ב סק"ג כ' דהיא א"י למחות:

ס"ו הגה ראה שמכרה. נ"ב ע' חוה"מ סי' שנ"ז:

ב"ש אות מ"ה די"ל נ"ר עשיתי. נ"ב היינו אם היא מערערה וטוענת כן אבל אנן לא טענינן לה כן. תשובת ב"י בדיני גביית כתובה סי' ד' ואם כפרה תחלה שלא מכר' ובאו עדים ואח"כ אמרה נ"ר עשיתי לבעלי י"ל דהוחזקה כפרן וא"נ לומר כן תשובת כרם שלמה חאה"ע סי' ל"ה:

סי' י"ד מה שעשה עשוי. נ"ב ובזה אינ' יכולה לתבוע שהבעל יתן לה המעות או לקנות לה אחרי' ורק היכי דמכרו בטל אלא דאין הלוקח לפנינו או שמכר לנכרי בזה מחוייב לבעל שיקנה לה אחרי' אורים גדולי' לימוד קע"ג:

ב"ש אות מ"ט והנה בתשו' מ"ב. נ"ב ע' אור' גדולים לימוד קע"ג: