לדלג לתוכן

הגהות רבי עקיבא איגר/אבן העזר/סימן יא

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי

סימן יא[עריכה]

סי' י"א בב"ש אות ג' מותרת אפי' לבועל. נ"ב עי' לקמן סימן קנ"ט בב"ש ס"ק ט':

שם וצ"ע תוס' ס"ל תירץ ראשון עיקר. נ"ב ולענ"ד הכי מבואר ג"כ בח' הריטב"א יבמות כ"ד ע"ב ד"ה מתיבי וכן בנ"י פ"ב דיבמות ד"ז ע"א במ"ש דקמ"ל אע"ג דעדים א"י אם באונס וכו'. הרי מבואר דבאונס מותרת לבועל:

שם ואם באמת בא עלי'. נ"ב ע' ת' אירי' גדולים לימוד קכ"ז:

ס"ד בהג"ה לקבל העדות שלא בפניה. נ"ב ע' ת' רשב"ם סי' מ"א: