דברים רבה ו יג

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

<< · דברים רבה · ו · יג · >>


הוסף ביאור

יג.    [ עריכה ]
ד"א דבר אחר - פירוש נוסף "זכור" כיון שראה משה מה הגיע לאחותו התחיל צווח ומתפלל עליה בכל לבו ונפשו (במדבר יב, יג): "אל נא רפא נא לה".

רבנן אמרי אמר משה רבש"ע כבר עשית אותי רופא אם אתה מרפא אותה הרי מוטב ואם לאו מרפא אני אותה.
ד"א דבר אחר - פירוש נוסף מהו "אל נא" א"ר אבא בר כהנא למה"ד למה הדבר דומה לתלמידו של רופא שעלת מלכיא לראותו והביא אותה אצל רבו אמר אותו תלמיד לרבו מרי כבר למדת אותי כל סדרן של רפואות אם אתה מרפא אותה הרי יפה ואם לאו הריני מרפא אותה כך אמר משה רבש"ע כבר למדת אותי כל סדרן של נגעים אם אתה מרפא אותה הרי יפה ואם לאו הרי אני מרפא אותה.

ד"א דבר אחר - פירוש נוסף "ויצעק משה אל ה' וגו'" משל למה הדבר דומה לגבור שהיה הקולר בצוארו נפנה מאותו הקולר לאחר ימים ראה הקולר נתון בצוארו של אחר התחיל צווח אמרו לו מה לך צווח אמר להן אי אתם יודעים אני יודע באיזה צער הוא נתון כך היה הקולר בצוארי ואני יודע באיזה צער הוא נתון כך היה משה צווח אמר לו הקב"ה מה לך צווח אמר לפניו רבש"ע אני יודע באיזה צער היא נתונה שאני זכור השלשלת שהיתה ידי לתוכה מנין שנאמר (שמות ד, ו): "והנה ידו מצורעת כשלג" כיון שנתפלל משה עליה ריפא אותה הקב"ה מנין שנאמר (במדבר יב, טו): "והעם לא נסע עד האסף מרים" לפיכך היו זכורין מה הגיע למרים מתחת ידי לשון הרע: