לדלג לתוכן

בראשית רבה צב ב

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי

ב.    [ עריכה ]

ב (תהלים לב) על זאת יתפלל כל חסיד זבדי בן לוי ורבי יהושע בן לוי ורבי יוסי בר פטרון תלתיהון אמרין אלין קריא כד דמכין חד מנהון אמר על זאת יתפלל כל חסיד (תהלים לג) כי בו ישמח לבנו ואוחרנא אמר (תהלים כג) תערוך לפני שלחן (תהלים ה) וישמחו כל חוסי בך וגו' ואוחרנא אמר (שם פד) כי טוב יום בחצריך (תהלים סג) כי טוב חסדך מחיים וי"א (תהלים לא) מה רב טובך רבי פנחס בשם ר' הושעיא אמר נטל הקב"ה (כביכול) רגליו של אבינו יעקב והעמידן על הים ואמר לו ראה נסי שאני עושה עם בניך הה"ד (תהלים קיד) בצאת ישראל ממצרים ישראל סבא רבי הונא בשם ר' אחא אמר אף רגליהם של אבות העמיד על הים הה"ד (תהלים עח) נגד אבותם עשה פלא לעת מצוא לעת מצוי היום לעת מצוי הדין לעת מצוי הנפש לעת מצוי החשבון כיון שראה יעקב אבינו שנתמצה החשבון התחיל שופך תחנונים ואל שדי יתן לכם רחמים וגו':