בראשית רבה פג

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


<< · בראשית רבה · פג · >>

מפרשים: יפה תואר | מהרז"ו | מתנות כהונה | רד"ל | רש"י

פרשה פג[עריכה]

בראשית רבה פרשה פג פיסקא: א ב ג ד ה

בראשית רבה · פג · א · >>


א. [עריכה]

וְאֵלֶּה הַמְּלָכִים אֲשֶׁר מָלְכוּ וְגוֹ' ר' יצחק פתח (יחזקאל כז) אלונים מבשן עשו משוטיך א"ר יצחק נמשלו עו"כ כספינה מה ספינה זו עושים לה תורן ממקום אחד והוגנין ממקום אח"כ עובדי כוכבים שמלה ממשרקה ושאול מרחובות הנהר ואלה המלכים (משלי כ) נחלה מבוהלת בראשונה ואלה המלכים ואחריתה לא תברך (עובדיה א) ועלו מושיעים בהר ציון:

<< · בראשית רבה · פג · ב · >>


ב. [עריכה]

א"ר אייבו קודם שלא עמד מלך בישראל נצב מלך באדום ואלה המלכים ר"י בר חנינא בשעה שזה מעמיד מלכים זה מעמיד שופטים ובשעה שזה מעמיד אלופים זה מעמיד נשיאים ריב"ל אמר זה העמיד שמונה וזה העמיד שמונה זה העמיד ח' בלע יובב חשם הדד שמלה שאול בעל חנן הדר וזה העמיד ח' שאול ואיש בושת דוד שלמה רחבעם אביה אסא יהושפט בא נבוכדנצר וערבב אלו באלו ובטל של אלו ושל אלו (ישעיהו יד) שם תבל כמדבר ועריו הרס בא אויל ונתן גדולה ליהויכין בא אחשורוש ונתן גדולה להמן:

<< · בראשית רבה · פג · ג · >>


ג. [עריכה]

וַיָּמָת בֶּלַע א"ר אבהו לבן מלכים שהיה לו דין עם אחד וכלו מזונותיו בא אחד וסיפק לו מזונות אמר המלך אין לי עסק אלא עם זה שסיפק לו מזונות כך אמר הקב"ה כבר היתה מלכות עקורה מאדום ובאת בצרה וסיפק להם מלכים לפיכך אין לי עסק אלא עם בצרה שנאמר (שם לד) כי זבח לה' בבצרה וגו' א"ר ברכיה אעפ"כ טבח גדול בארץ אדום:

<< · בראשית רבה · פג · ד · >>


ד. [עריכה]

וַיָּמָת בַּעַל חָנָן ר' לוי ור' סימון ר' לוי אמר מטיבי אלוהות היו מהטבאל שהיו מטיבין עצמן לעבודת כוכבים בת מטרד שהיו מעמידין טוריות לעבודת כוכבים ר' סימון אמר מטיבי נשים היו מהטבאל שהיו מטיבין אותה לבעלה ואחר כך טורדין אותה מבעלה בת מי זהב טרודים היו במזונותם מן דעתירין מהו דהבא מהו כספא אלוף מגדיאל אלוף עירם יום שמלך לוטיינוס נראה לר' אמי בחלום היום מלך מגדיאל אמר עוד מלך אחד נתבקש לאדום אלוף עירם א"ר חנינא ציפוראה למה נקרא עירם שהוא עתיד לערום תסווריות למלך המשיח א"ר לוי מעשה בשלטון אחד ברומי שהיה מבזבז תסווריות של אביו נראה לו אליהו בחלום א"ל אבותיך מצמתין ואת מבזבז ולא זז עד שמלאן:

<< · בראשית רבה · פג · ה


ה. [עריכה]

התבן והקש והמוץ מריבים (מדינים) זה עם זה זה אומר בשבילי נזרעה השדה וזה אומר בשבילי נזרעה השדה אמרו החטים המתינו עד שתבואו הגורן ואנו יודעין בשביל מה נזרעה השדה באו לגורן ויצא בעל הבית לזרותה הלך לו המוץ ברוח נטל את התבן והשליכו על הארץ ונטל את הקש ושרפו נטל את החטים ועשה אותן כרי וכל מי שרואה אותן מנשקן המד"א (תהלים ב) נשקו בר פן יאנף כך אומות העולם הללו אומרים אנו עיקר ובשבילנו נקרא העולם והללו אומרים בשבילנו נברא העולם אמרו להם ישראל המתינו עד שיגיע היום ואנו יודעים בשביל מי נברא העולם הה"ד (מלאכי ג) כי הנה היום בא בוער כתנור ועליהם הוא אומר (ישעיהו מא) תזרם ורוח תשאם וסערה תפיץ אותם אבל ישראל ואתה תגיל בה' קדוש ישראל תתהלל:

<< · בראשית רבה · פג · >>

קישורים חיצוניים

מדרש מעוצב, באתר דעת.