לדלג לתוכן

בראשית רבה מה ט

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי

ט.    [ עריכה ]

והוא יהיה פרא אדם -- רבי יוחנן ורבי שמעון בן לקיש. רבי יוחנן אמר: שהכל יהיו גדלים ביישוב, והוא יהיה גדל במדבר. רבי שמעון בן לקיש אמר: פרא אדם, וודאי שהכל בוזזים ממון, והוא בוזז נפשות.

ידו בכל ויד כל בו -- קרי בו כלבו, הוא והכלב שוים. מה הכלב אוכל נבלות, אף הוא אוכל נבלות.

אמר רבי אלעזר: מתי ידו בכל, ויד כל בו? לכשיבא אותו שכתוב (דניאל ב): ובכל די דארין בני אנשא, חיות ברא, ועוף שמיא, יהב בידך והשלטך בכלהון, הה"ד (ירמיה מט): לקדר ולממלכות חצור, אשר הכה נבוכדנצר מלך בבל, נבוכד ראצר כתיב, שאצרן במדבר והרגן.

על פני כל אחיו ישכון -- הכא את אמר: ישכון. והתם כתיב: נפל?!

  • אלא כל זמן שהיה אברהם אבינו קיים, ישכון. וכשמת אברהם, נפל.
  • עד שלא פשט ידו בבית המקדש, ישכון. כיון שפשט ידו בבית המקדש, נפל.
  • בעולם הזה, ישכון, אבל לעתיד לבא, נפל: