לדלג לתוכן

בעל הטורים על התורה/דברים/לד

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי

(ד) הראיתיך. מלא י'. כי י' פסוקים בתורה שכתוב בהם אשר נשבע להם להביאם לארץ. והראהו י' קדושות שבא"י:

(ו) ויקבר אותו בגי. חסר אל"ף. שלא ידע איש את קבורתו. ואפי' מרע"ה לא ידע, כי גם משה נקרא איש. אלא יחידו של עולם ב"ה וב"ש וברוך זכרו אמן:

(יב) היד החזקה. בגימט' אף חימה. שמשה כבשן:

(ולכל) המורא הגדול. בגימ' פי הבאר:

אותיות ראשונות של כל נ"ד פרשיות שבתורה עולין תשצ"א כמנין ודבר יהו"ה בפיך אמת.

ר"ץ פרשיות פתוחות עולה כמנין על פי יהו"ה יחנו. תרס"ט פתוחות וסתומות שבתורה עולה כמנין גמטריאות.

וה' יראנו מתורתו נפלאות. ויצילנו משגיאות אכי"ר: