בעל הטורים על התורה/במדבר/ח

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי

פרשת בהעלתך[עריכה]

במדבר פרק-ח

(ב) בהעלותך. סמך נרות לחנוכה לפרסומי ניסא בנרות:

בהעלתך את. בגי' עשה בה מעלות:

אל מול פני המנורה יאירו. כי אני איני צריך לאורה:

פני המנורה יאירו. בגי' וכי אני לאורך צריך:

שבעת הנרות. כנגד ז' המזלות חנכ"ל שצ"ם. כתיב בהעלותך את הנרות וכתיב להעלות נר תמיד לבית הלל נר ואח"כ נרות שמוסיפין והולכין והיינו להעלות נר תמיד שמעלין בקודש ולבית שמאי תחילה נרות ואח"כ נר שמורידין והולכין:

להעלות נר תמיד. ס"ת תרד:

(ד) וזה מעשה המנורה. וזה עולה י"ח שגובהה של מנורה י"ח טפחים:

כמראה. בגימטריא כגבריאל; מלמד שגבריאל הראה לו דמות המנורה:

כן עשה. כ"ן נרות עשה שלמה בי' המנורות. עשה. בגימ' שלמה. ד' פעמים הזכיר מנורה שהיא כשרה מד' מינין כדאיתא במנחות דף כ"ח ע"ש ורמז לארבע מנורות בשמחת בית השואבה:

(טז) נתנים נתנים המה לי. בגימ' שאלה לא עשו עגל של זהב:

(יט) ואתנה את הלוים. ה' פעמים בני ישראל בפסוק כנגד כהנים לוים ישראלים גרים ועבדים משוחררים וזהו קדש ישראל לה' ראשית, תבואתה תבואת ה':

ולכפר. ג' במסרה הכא ולכפר על בני ישראל. ואהרן ובניו מקטירים וגו' ולכפר על בני ישראל בדברי הימים. ושבועים שבעים נחתך על עמך ולהתם חטאת ולכפר עון בענין הקץ של דניאל מלמד שגלות מכפרת כמו קרבן:

(כה) ומבן. ב' ומבן חמשים שנה ישוב מצבא העבודה ומבן אדם חציר ינתן שכיון שהגיע לכלל חמשים שנה אין בו כח לעבוד עבודה וכחציר ינתן: