לדלג לתוכן

במדבר רבה כג ב

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי

<< · במדבר רבה · כג · ב · >>

ב.    [ עריכה ]
זש"ה זה שאמר הכתוב (תהלים עז, כא): "נחית כצאן עמך ביד משה ואהרן" מה נחית נוטריקון הוא "נחית" רבי אליעזר אומר נסים עשית עמהם חיים נתת להם ים קרעת להם תורה נתת להם וע"י מי על ידי משה ואהרן.

דבר אחר "נחית" ר' יהושע אמר נפלאות עשית להם חירות נתת להם ימינך הושע אותם תלוי ראש נתת להם ע"י משה ואהרן.
ורבותינו אומרים "נחית" נביאים העמדת מהם חסידים העמדת מהם ישרים העמדת מהם תמימים העמדת מהם על ידי משה ואהרן.
ד"א דבר אחר - פירוש נוסף "נחית" ר"ע אומר נוראות עשית בשונאיהם חרון אף שלחת בהם ידך הולחמה אותם תהומות כסית עליהם ע"י מי על ידי משה ואהרן.
ד"א דבר אחר - פירוש נוסף "נחית כצאן עמך" מהו כצאן אלא מה הצאן הזה אין מכניסין אותה לצל הקורה כך ישראל כל מ' שנה שעשו במדבר לא נכנסו לצל הקורה לכך נמשלו כצאן.
ד"א דבר אחר - פירוש נוסף "נחית כצאן עמך" מה הצאן אין כונסין לה אוצרות אלא רועים אותה במדבר כך ישראל כל מ' שנה שהיו במדבר ניזונו בלא אוצרות לכך נמשלו כצאן.
ד"א דבר אחר - פירוש נוסף "נחית כצאן" מה הצאן כל היכן שהרועה מנהיגה היא נמשכת אחריו כך ישראל כל מקום שהיו משה ואהרן מסיעים אותם היו נוסעים אחריהם שנאמר "אלה מסעי בני ישראל" לקיים מה שנאמר "נחית כצאן עמך":