במדבר רבה ב כ

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

<< · במדבר רבה · ב · כ · >>

הוסף ביאור

כ. [עריכה]

ויעשו בני ישראל ככל אשר צוה ה' את משה (במדבר ב, לד), חביבין הם הדגלים לפני המקום שהרי כתב בהן (במדבר ב, לג): כאשר צוה ה' את משה, כשם שכתוב במלאכת המשכן, (במדבר ב, לד): כן חנו לדגליהם וכן נסעו איש למשפחתיו על בית אבתיו, מגיד הכתוב שמיד היו ישראל זריזים לקים דברי המקום בדגלים ולא עכבו לעשות. ויעשו בני ישראל וגו', ואהרן היכן היה רבי יהושע בר רבי נחמיה ורבי לוי בר חיתא בשם רבי חיא בר אבא כיון שהלך אהרן ליחסן אמרו לו ישראל עד שאתה מיחסנו יחס אלעזר בנך למי הוא נושא לא לבתו של פוטיאל, דכתיב (שמות ו, כה): ואלעזר בן אהרן לקח לו מבנות פוטיאל לו לאשה, כיון שראה הקדוש ברוך הוא שהיו מזלזלין בו ישראל, הקדים כבודו של אהרן לכבודו של משה, הדא הוא דכתיב (במדבר ג, א): ואלה תולדות אהרן ומשה.