לדלג לתוכן

בית שמואל על אבן העזר פד

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי

סעיף א[עריכה]

(א) מציאת האשה לבעלה:    כתבו תוס' ר"פ מציאת האשה ב' טעמים למה הבעל זוכה במציאה א' משום מזונות שנותן לה, ואחד משום איב' ובירושלמי איתא הטעם שלא תהא מברחת ותאמר מציא' מצאתי ובש"ס איתא מציאה כהעדפה ע"י דחק דמי ופרש"י הואיל רוב מציאות באין ע"י הדחק לכן דינם כהעדפה ע"י דחק אבל הרא"ש כתב דוקא מציאה ע"י דחק דינו כהעדפה ע"י דחק אבל שאר מציאות י"ל לכ"ע מוציא ממנה ובסי' פ' נתבאר הפלוגתא בהעדפה ע"י דחק ושם פסק ב"ח דאין מוציאין מיד האשה העדפה ע"י דחק גם מציאה אין מוציאים מיהו אם בא לידו זכה אפי' אם אינו נותן לה מעה כסף ועיין בטור דפליגו הרא"ש והרמ"ה אם האשה י"ל איני ניזונית ואיני נותן לך המציאה: